Choroba pracownika na przełomie roku

Jeżeli nieprzerwana niezdolność do pracy z powodu choroby przypada na przełomie roku kalendarzowego, a 31 grudnia pracownik ma prawo do wynagrodzenia, na podstawie art. 92 Kodeksu pracy od 1 stycznia pracownikowi temu nadal przysługuje wynagrodzenie. Okres odpowiednio 33 dni lub 14 dni, za który w nowym roku kalendarzowym przysługuje wynagrodzenie, powinien być liczony od 1 stycznia.

Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku

Wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności do pracy przysługuje w danym roku kalendarzowym w wymiarze:

 • do 33 dni,
 • do 14 dni w przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia (krótszy 14 dniowy okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego stosujemy od roku następnego po 50 urodzinach pracownika).

 

Okres 33 lub 14 dni wypłaty wynagrodzenia chorobowego dla każdego roku kalendarzowego należy liczyć od nowa.

 

Przykład

Pracownik zatrudniony przez cały 20017 rok. Z  powodu choroby był niezdolny do pracy  w okresie od 1 grudnia 2017 do 10 stycznia 2018r

 • od 1 do 31 grudnia 2017 należy wypłacić wynagrodzenie chorobowe z puli 33 dni przysługujących w 2017 roku,
 • od 1 do 10 stycznia 2018 należy wypłacić wynagrodzenie chorobowe z puli 33 dni przysługujących w 2018 roku.

 

Przykład

Pracownik  21 maja 2017 ukończył 50 rok życia, w okresie od 1 grudnia 2017r do 20 stycznia 2018r był niezdolny do pracy

 • od 1 do 31 grudnia 2017 należy wypłacić wynagrodzenie chorobowe z puli 33 dni przysługujących w 2017 roku,
 • od 1 do 14 stycznia 2018 należy wypłacić wynagrodzenie chorobowe z puli 14 dni przysługujących w 2018 roku. Krótszy 14 dniowy okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego stosujemy od roku następnego po 50 urodzinach pracownika,
 • od 15 do 20 stycznia 2018 przysługuje zasiłek chorobowy.

 

Jeżeli pracownik w dniu 31 grudnia ma uprawnienie do:

 • wynagrodzenia chorobowego a nie nabył prawa do zasiłku chorobowego, a co za tym idzie nie przekroczył 33 lub 14 dni wypłaty wynagrodzenia chorobowego od 1 stycznia ma nadal prawo do wynagrodzenia chorobowego z nowej puli 33 lub 14 dni,
 • zasiłku chorobowego, to od 1 stycznia kolejnego roku nadal wypłacany będzie zasiłek chorobowy (w przypadku ciągłości choroby na przełomie roku).

 

Zasiłek chorobowy na przełomie roku

Jeżeli nieprzerwana niezdolność do pracy przypada na przełomie roku kalendarzowego, a 31 grudnia pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego, od 1 stycznia pracownikowi przysługuje nadal zasiłek chorobowy za cały okres tej nieprzerwanej niezdolności do pracy.

Przykład

Pracownik w 2017 roku był niezdolny do pracy w okresach: od 1 do 15 marca (15 dni), od 1 do 15 sierpnia (15 dni) oraz od 25 grudnia 2017 do 10 stycznia 2018 r.

 • za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym należy wypłacić wynagrodzenie chorobowe: od 1 do 15 marca (15 dni), od 1 do 15 sierpnia (15 dni), od 25 do 27 grudnia (3 dni),
 • od 28 grudnia 2017 do 10 stycznia 2018 roku przysługuje zasiłek chorobowy.

 

Przykład

Pracownik w 2017 roku był niezdolny do pracy w okresach: od 1 do 31 marca (31 dni), od 25 grudnia 2017 do 10 stycznia 2018 roku oraz od 15 do 19 lipca 2018 roku (5 dni)

 • za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym należy wypłacić wynagrodzenie chorobowe: od 1 do 31 marca (31 dni), od 25 do 26 grudnia (2dni),
 • od 27 grudnia 2017 do 10 stycznia 2018roku przysługuje zasiłek chorobowy,
 • od 15 do 19 lipca 2018, należy wypłacić wynagrodzenie chorobowe z nowej puli 33 dni dla 2018 roku.

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe

Zwolnienie lekarskie w okresie wyczekiwania

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments