Wynagrodzenie chorobowe w raportach imiennych ZUS

Kiedy przysługuje wynagrodzenie chorobowe

Wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności do pracy przysługuje w danym roku kalendarzowym w wymiarze:

 • do 33 dni,
 • do 14 dni w przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia (krótszy 14 dniowy okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego stosujemy od roku następnego po 50 urodzinach pracownika).

Sumujemy wszystkie dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym niezależnie od przerw między nimi oraz czy są to dni pracujące czy wolne od pracy.

 

Przykład

Miesięczne wynagrodzenie pracownika wynosi 4 800,00 zł. Pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym (ZLA) od 4 do 10 kwietnia 2019r. Ile wynosi wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, oraz wynagrodzenie chorobowe. Pracownik zatrudniony jest w tej firmie od 17.12.2018r.

 

1. Ustalamy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za pełne przepracowane miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc powstania niezdolności do pracy, pomijamy grudzień 2018r. jako niepełny przepracowany miesiąc.

Styczeń: 4 800 zł

Luty: 4 800 zł                                                     

Marzec: 4 800 zł. + 150 zł dodatek za pracę w godzinach nocnych= 4 950 zł

Suma wynagrodzenia brutto od I do III: 14 550 zł : 3 miesiące = 4 850 zł

 

2. Obliczamy wynagrodzenie chorobowe za okres 4-10 kwietnia 2019 (7 dni) w wysokości 80% podstawy.

4 850 zł -13,71 % = 4 185,07 zł

(4 185,07 zł  : 30 dni zgodnie z ustawą) x 80% x 7 dni (L-4) = 781,21 zł

 

3. Obliczamy wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

4 800 zł wysokość wynagrodzenia w miesiącu niezdolności do pracy

(4 800,00 zł : 30 dni zgodnie z ustawą) x 7 dni nieobecności  = 1 120,00 zł potrącenie z wynagrodzenia za okres choroby

4 800,00 zł – 1 120,00 zł = 3 680,00 zł wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

Od wynagrodzenia za okres choroby odprowadzana jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne i podatek.

I dalej:

Obliczamy wynagrodzenie netto do wypłaty

Dane do obliczeń:

 • wynagrodzenie za czas przepracowany: 3 680 zł
 • wynagrodzenie chorobowe: 781,21 zł
 • koszty uzyskania przychodu: 111,25 zł
 • kwota wolna od podatku: 46,33 zł

 

1. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne

 • składka emerytalna: 3 680 zł  x 9,76 % = 359,17 zł
 • składka rentowa: 3 680 zł  x 1,5 % = 55,20 zł
 • składka chorobowa: 3 680 zł x 2,45 % = 90,16 zł

suma: 504,53 zł

 

2. Obliczamy podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru tej składki stanowi wynagrodzenie brutto za przepracowaną cześć miesiąca, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika plus wynagrodzenie chorobowe za okres niezdolności do pracy.

3 680 zł – 504,53 zł = 3 175,47 zł + 781,21 zł (wynagrodzenie chorobowe) = 3 956,68 zł

 

3. Obliczamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9%

3 956,68 zł x 9% = 356,10 zł

 

4.  Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą naliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest wynagrodzenie za czas przepracowany + wynagrodzenie za okres choroby minus składki na ubezpieczenie społeczne finansowanie ze środków pracownika minus koszty uzyskania przychodu.

3 680 zł – 504,53 zł = 3 175,47 zł + 781,21 zł (wynagrodzenie chorobowe) = 3  956,68 zł – 111,25 zł  koszty uzyskania przychodu = 3 845 zł

(3 845 zł x 18%) – 46,33 zł kwota wolna od podatku = 645,77 zł

Otrzymaliśmy zaliczkę na podatek dochodowy przed odliczeniem składki na ubezpieczeni zdrowotne w wysokości 7,75%

Teraz obliczamy składkę zdrowotną w wysokości 7,75%.

 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi : 3 956,68 zł
 • 3 956,68 zł x 7,75 % = 306,64 zł (wysokość składki zdrowotnej która obniża zaliczę na podatek dochodowy)

Obliczamy  zaliczkę na podatek dochodowy do pobrania (wpłaty do US)

 • Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wynosi: 645,77 zł.
 • Od tego odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne: 7,75%.

645,77zł  – 306,64 zł = 339,13 zł. = 339 zł (podatek do wpłaty do US)

 

5. Obliczamy wynagrodzenie netto do wypłaty

Wynagrodzenie za czas przepracowany + wynagrodzenie chorobowe – składki na ubezpieczenie społeczne – składka na ubezpieczenie zdrowotne 9% – zaliczka na podatek dochodowy do wpłaty do US = netto do wypłaty.

3 680 zł + 781,21 zł – 504,53 zł – 356,10 zł – 339,00 zł = 3 261,58 zł netto do wypłaty

Powyższe obliczenie prezentuje stawki procentowe na ubezpieczenie (ZUS) które pracownik finansuje ze swojego wynagrodzenia. Oprócz powyższych kwot należy dodać kwoty na ubezpieczenie które finansuje dodatkowo pracodawca za pracownika. O stawkach procentowych i źródle finansowania składek w podziale na pracownika i pracodawcę przeczytasz poniżej

Stawki składek ZUS za pracowników w 2019

Poniżej zestawienie obliczonych składek które ujmiemy w raporcie imiennym ZUS RCA ubezpieczonego

 

6. Obliczamy wysokość składek finansowanych przez płatnika/pracodawcę

 • składka emerytalna:  3 680 zł x 9,76 % = 359,17 zł
 • składka rentowa:  3 680 zł x 6,50 % = 239,20 zł
 • składka wypadkowa: 3 680 zł x 1,67 % = 61,46 zł
 • składka na FP: 3 680 zł x 2,45 % = 90,16 zł
 • składka na FGŚP: 3 680 zł x 0,10 % = 3,68 zł

 

7. Obliczamy wysokość składek finansowanych przez ubezpieczonego/pracownika

 • składka emerytalna: 3 680,00 x 9,76 % = 359,17 zł
 • składka rentowa: 3 680,00 x 1,5 % = 55,20 zł
 • składka chorobowa: 3 680,00  x 2,45 % = 90,16 zł
 • składka zdrowotna: 3 956,68 x 9 % = 356,10

 

Powyższe kwoty finansuje z naszego wynagrodzenia pracodawca które wraz z kwotami finansowanymi przez pracownika należy ująć:

 • w raportach imiennych ZUS RCA – składki emerytalne, rentowe, chorobową, wypadkowa, zdrowotną,
 • bezpośrednio na deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA – składki na FP i FGŚP,
 • w raporcie imiennym ZUS RSA – ujmujemy okres za który zostało wypłacone wynagrodzenie chorobowe oraz wysokość tego wynagrodzenia.

 

W raporcie ZUS RCA obliczone składki na ubezpieczenie społeczne wypełniamy w bloku III.B oraz obliczoną składkę na ubezpieczenie zdrowotne w bloku III.C

 

W raporcie ZUS RSA w bloku IV.B wpisujemy okres w którym wystąpiła niezdolność do pracy, kod świadczenia/przerwy oraz kwotę brutto wynagrodzenia chorobowego.

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments