Wymiar okresu zasiłkowego

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy:

1) w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

2) wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

3) z powodu przebywania w:

a) stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego,

b) szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych;

4) wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.

W wymiarze:

  • 182 dni oraz

  • 270 dni w przypadku, gdy niezdolność do pracy spowodowana jest gruźlicą lub występuje w takcie ciąży.

 

Do 182 oraz 270 dniowego okresu zasiłkowego wlicza się okres pobierania wynagrodzenia chorobowego przewidzianego w art. 92 Kodeksu pracy

 

Okres zasiłkowy po ustaniu zatrudnienia od 01 stycznia 2022

Za okres niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych powyżej i przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni.

Ograniczenie wymiaru zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia do 91 dni nie dotyczy niezdolności do pracy spowodowanej:

a) gruźlicą lub występującą w trakcie ciąży,

b) oraz powstałą wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

 

Maksymalny wymiar okres zasiłku chorobowego w trakcie i po ustaniu zatrudnienia

Przyczyna niezdolności do pracy

 

Wymiar okresu zasiłkowego

 

w trakcie zatrudnienia po ustaniu zatrudnienia
spowodowana „zwykłą chorobą”   

182 dni

 

91 dni

 

spowodowana wypadkiem w pracy lub chorobą zawodową
powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy
powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów

 

 

182 dni

spowodowana gruźlicą lub występującą w trakcie ciąży 270 dni

 

 

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia od 1 stycznia 2022

Niezdolność do pracy w okresie wyczekiwania nie jest wliczana do okresu zasiłkowego

 

Zwolnienie lekarskie w okresie wyczekiwania

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments