Zaświadczenie Z-3 w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy

Na temat ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy mówi art. 40 ustawy zasiłkowej.

Art. 40. W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego postał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli:

  • zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub
  • w miesiącach o których mowa w art. 36.

Podstawa wymiaru zasiłku w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy

 

Przykład

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony od 01.02.2019 do 31.12.2020r. w wymiarze:

  • pełny etat do 29.02.2020 za wynagrodzeniem w stałej miesięcznej wysokości w kwocie 4 800 zł brutto.
  • pół etatu od 01.03.2020 za wynagrodzeniem w stałej miesięcznej wysokości w kwocie 3 000 zł brutto.

Był niezdolny do pracy w okresach:

  • od 01.02.2020 do 04.03.2020 za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, pracodawca wypłacił wynagrodzenie chorobowe (art. 92 K.p.)
  • od 15.07 do 20.08.2020 pracodawca przekazuje do ZUS zaświadczenie Z-3 pracodawca nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków.

Poniżej fragmenty wypełnionego zaświadczenia Z-3

W poniższym fragmencie zaświadczenia Z-3 ważne żeby wpisać od kiedy pracownik zatrudniony jest w zmienionym wymiarze czasu pracy.

 

 

W tym fragmencie zaświadczenia Z-3 wpisujemy okres niezdolności do pracy z za który wypłaciliśmy wynagrodzenie chorobowe na podstawie art. 92 Kodeksu pracy. W naszym przypadku za 33 dni choroby a od 34 dnia niezdolności przysługuje zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS.

 

 

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustalmy od miesiąca zmiany wymiaru czasu pracy jako średnią z miesięcy przepracowanych w nowym wymiarze czasu pracy aż do miesiąca poprzedzającego miesiąc powstania niezdolności do pracy.

 

 

 

Kto jest uprawniony do wypłaty zasiłków

Zaświadczenie płatnika składek Z-3 pracodawca przekazuje do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zaświadczenia lekarskiego e-ZLA na profilu PUE ZUS lub otrzymania od pracownika wydruku e-ZLA lub zaświadczenia wystawionego w trybie alternatywnym (jeżeli nie mamy profilu na PUE ZUS)

 

Wynagrodzenie chorobowe w zaświadczeniu Z-3

Zaświadczenie Z-3 jest wnioskiem o zasiłek chorobowy za okres po ustaniu zatrudnienia

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments