Raport ZUS RCA za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym

Poniżej przykład wypełnienia raportu ZUS RCA w programie płatnik dla ubezpieczonej przebywającej przez cały miesiąc na urlopie wychowawczym gdzie:

  • podstawa wymiaru na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynosi 2 600 zł.,
  • podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest w wysokości 620 zł.

 

Składki ZUS za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym opłaca w całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Blok IV raportu ZUS RCA zestawienie należnych składek na ubezpieczenie społeczne

  • emerytalne:   2 600 zł  x 19,52% = 507,52 zł
  • rentowe:  2 600 zł x 8% = 208,00 zł

Blok V raportu ZUS RCA zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne

620 zł  x 9% = 55,80 zł

 

 

 

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym jest obowiązana poinformować płatnika składek o ustaleniu prawa do emerytury lub renty albo o podleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż przebywanie na urlopie wychowawczym.

 

Powrót z wychowawczego w trakcie miesiąca a wynagrodzenie

Wypłata ekwiwalentu za urlop w okresie urlopu wychowawczego w raportach ZUS

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • ustawa z dnia 13 października 1998r. systemie ubezpieczeń społecznych,
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments