Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2022 roku

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik urlopowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

 • Dla 1/1 etatu   20.92
 • dla  3 /4 etatu  15,69
 • dla 1 /2 etatu   10,46
 • dla 1 /3 etatu    6,97
 • dla 1 /4 etatu    5,23

 

Wysokość współczynnika urlopowego w 2022 roku

Ustalamy podstawę ekwiwalentu

 1. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględniamy w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu. Dotyczy stałego wynagrodzenia określonego w umowie o pracę oraz innych stałych składników wynagrodzenia, takich jak: dodatki funkcyjne, stażowe, stała miesięczna premia regulaminowa (§ 15 rozporządzenia),
 2. składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się w podstawie ekwiwalentu w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy. Do takich składników wynagrodzeń należą składniki, wypłacane nie rzadziej niż raz na miesiąc, np. prowizje, premie miesięczne, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych bądź wynagrodzenie za pracę w porze nocnej (§ 16 rozporządzenia),
 3. składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu. Do składników wynagrodzeń należą przykładowo: premie kwartalne lub roczne (§ 17 rozporządzenia).

 

Przykład

Pracownik ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce w wysokości 3 800 zł , świadczy pracę w wymiarze całego etatu. Z dniem 31.03.2022 ustaje jego zatrudnienie oraz pozostaje 5 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za które pracodawca zobowiązany jest do wypłaty ekwiwalentu.

Podstawa ekwiwalentu: 3 800 zł

 • 3 800 zł : 20,92 = 181,64 zł ekwiwalent za 1 dzień urlopu

Obliczamy wynagrodzenie pracownika za 1 godzinę pracy:

 • 181,64 zł : 8h = 22,71 zł

ustalamy liczbę godzin urlopu:

 • 5 dni urlopu x 8 godzin =40 godzin

mnożymy liczbę godzin urlopu przez kwotę wynagrodzenia za 1 godzinę pracy:

 • 40h x 22,71 zł =908,40 zł

Pracownikowi za 5 dni (40h) niewykorzystanego urlopu należy wypłacić ekwiwalent w wysokości 908,40 zł brutto.

 

Przykład

Pracownikowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze sześciu dni tj. 48 h ( 6 dni x 8h = 48 godzin).Pracownik był zatrudniony do 31.03.2022  w wymiarze całego etatu, pracę świadczył przez 5 dni w tygodniu po 8 godziny dziennie, a jego wynagrodzenie składa się ze stawki miesięcznej w stałej wysokości w kwocie 3 800 zł oraz ze składników zmiennych – premii miesięcznych:
luty 2022r.   – 500 zł
styczeń 2022r.  – 900 zł
grudzień 2021r.– 400 zł

500 zł + 900 zł + 400 zł = 1 800 zł : 3 miesiące = 600 zł

Podstawa ekwiwalentu: 3 800 zł + 600 zł = 4 400 zł

 • 4 400 zł : 20,92 = 210,33 zł
 • (210,33zł : 8h) x 48h = 1 261,98 zł

Pracownikowi za 6 dni (48h) niewykorzystanego urlopu należy wypłacić ekwiwalent w wysokości 1 261,98 zł brutto.

 

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracownika niepełnosprawnego w 2022 r.

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments