Minimalna podstawa wymiaru zasiłku w 2023 roku

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrosła minimalna podstawa wymiaru zasiłku.

Płaca minimalna w 2023 wzrośnie dwa razy

Od dnia 1 stycznia 2023 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3 490 zł.

Od dnia 1 lipca 2023 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3 600 zł.

 

W sposób jak poniżej ustalana jest podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, ojcowskiego, opiekuńczego oraz wynagrodzenia chorobowego o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy.

 

Poniżej przykłady wysokości minimalnego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy od 01.01.2023r.

 • 1/1 etat 3 490 zł
 • 3/4 etatu  2 617,50 zł
 • 1/2 etatu  1 745 zł
 • 1/4 etatu   872,50 zł
 • 1/8 etatu 436,25 zł

 

Poniżej przykłady wysokości minimalnego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy od 01.07.2023r.

 • 1/1 etat 3 600 zł
 • 3/4 etatu 2 700 zł
 • 1/2 etatu 1 800 zł
 • 1/4 etatu 900 zł
 • 1/8 etatu 450 zł

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% (emerytalne 9,76% + rentowe 1,50% + chorobowe 2,45%) tj. kwoty składek opłacanych przez ubezpieczonego, art. 45 ust. 1 ustawy zasiłkowej.

 

Poniżej przykłady wysokości minimalnej podstawy wymiaru zasiłku od 01.01.2023r.

Wymiar czasu pracy Podstawa wymiaru zasiłku
1 etat  3 011,52 zł   (3 490 zł – 13,71%)
¾ etatu  2 258,64 zł   (2 617,50 zł – 13,71%)
½ etatu  1 505,76 zł   (1 745 zł – 13,71%)
¼ etatu     752,88 zł   (872,50 zł – 13,71%)

 

 

Poniżej przykłady wysokości minimalnej podstawy wymiaru zasiłku od 01.07.2023r.

Wymiar czasu pracy Podstawa wymiaru zasiłku
1 etat  3 106,44 zł   (3 600 zł – 13,71%)
¾ etatu  2 329,83 zł   (2 700 zł – 13,71%)
½ etatu  1 553,22 zł   (1 800 zł – 13,71%)
¼ etatu     776,61 zł   (900 zł – 13,71%)

 

Przy ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia nie uwzględnia się:

 • nagrody jubileuszowej,
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej (obowiązuje od 01.01.2017r.),
 • dodatku za staż pracy (obowiązuje od 01.01.2020.).

 

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia podstawa wymiaru zasiłku w 2023r. ulegnie podwyższeniu z mocy prawa.

 

Przykład

Pracownik uprawniony do zasiłku chorobowego za okres od 01.10.2022r do 31.01.2023r. zatrudniony na cały etat za wynagrodzeniem minimalnym. Podstawa wymiaru zasiłku wynosi:

 • 2 597,33 zł (3 010 zł – 13,71%) od 01.10 do 31.12.2022r.
 • 3 011,52 zł (3 490 zł – 13,71%) od 01.01 do 31.01.2023r.

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe

Dla przypomnienia od 1 stycznia 2017 r. z ustawy zniknął zapis, o wynagrodzeniu pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy które nie mogło być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a co za tym idzie każdy pracownik w pierwszym roku pracy ma prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego

 

Płaca minimalna w 2023 wzrośnie dwa razy

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023r. ,
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments