Wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych w 2024 roku

Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy.

 

Zgodnie z art. 151§ 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku wzrośnie dwa razy i będzie wynosiło:

 • Od dnia 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi: 4 242 zł.
 • Od dnia 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi: 4 300 zł.

 

Przykład obliczenia dodatku za godzinę pracy w porze nocnej:

 • minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku kalendarzowym należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Przykładowo w styczniu 2024 dodatek za pracę w porze nocnej wynosi: (4 242 zł : 168h)  x 20 % = 5,05 zł
 • otrzymaną stawkę godzinową dodatku należy pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w nocy w danym miesiącu.

 

Miesiąc Liczba godzin pracy w 2024r. Minimalna wysokość dodatku brutto za 1h pracy w nocy w zł.
Styczeń 168 5,05
Luty 168 5,05
Marzec 168 5,05
Kwiecień 168 5,05
Maj 160 5,30
Czerwiec 160 5,30
Lipiec 184 4,67
Sierpień 168 5,12
Wrzesień 168 5,12
Październik 184 4,67
Listopad 152 5,66
Grudzień 160 5,38

 

 • 4,67 – lipiec, październik
 • 5,05 – styczeń, luty, marzec, kwiecień
 • 5,12 – sierpień, wrzesień
 • 5,30 – maj, czerwiec
 • 5,38 – grudzień
 • 5,66 – listopad

 

Przykład

Pracownik zatrudniony na 1/4 etatu w kwietniu 2024 r. przepracował 14 godzin w porze nocnej. Z tego tytułu pracownikowi przysługuje dodatek za pracę w nocy w wysokości 70,07 zł = [(4 242 zł : 168h)  x 20 %] x 14 h .

 

W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek za pracę w porze nocnej może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

 

Składniki których nie wlicza się do płacy minimalnej

Według zasad obowiązujących od 01.01.2017r., przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia  za pracę (przysługującego osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy), nie uwzględnia się dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Do 31.12.2016 r. dodatek ten był brany pod uwagę przy obliczaniu pensji minimalnej.

 

Płaca minimalna w 2024 wzrośnie dwa razy

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
 • art. 151§ 1, art. 151§ 1 Kodeksu pracy,
 • art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024r.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments