Świadectwo pracy

Aktualny wzór świadectwa pracy obowiązuje od 7 września 2019r. obowiązują nowe terminy na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy do pracodawcy i do sądu pracy, zostały one wydłużone z 7 do 14 dni. (czytaj pouczenie w świadectwie pracy)

Poprzedni wzór świadectwa pracy obowiązywał w okresie od 04.05.2019 do 06.09.2019r. (zmiana  dotyczyła usunięcia informacji o imionach rodziców).

 

 

Terminy wystawiania świadectw pracy

Zawartość świadectwa pracy

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r.
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email