Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to specjalna procedura prawna, przeznaczona dla tych konsumentów, którzy nie są w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Mówiąc zaś w skrócie: mają zbyt duże długi. Uwikłanie się w spiralę zadłużenia to bardzo trudna sytuacja, która rzutuje na całe życie konsumenta. Jedynym rozwiązaniem jest wówczas wszczęcie postępowania upadłościowego.