Napisane przez on 21/09/2015 in Świadectwo pracy | 0 komentarzy

Informacja o odprawie emerytalnej w świadectwie pracy

Zgodnie z art. 921 § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Z kolei załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. (poz. 282) mówi, że pracodawca informuje o wykorzystaniu przez pracownika-pracownicę dodatkowych uprawnień i świadczeń tylko w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z ustaw, układów zbiorowych pracy i regulaminów.

 

Odprawa w związku z przejściem na rentę lub emeryturę ma charakter jednorazowy (art. 921 § 2 Kodeksu pracy)  co za tym idzie, konsekwencją nie umieszczenia tej informacji w świadectwie pracy może być ponowne wypłacenie odprawy przez kolejnego pracodawcę.

 

Informację o wypłaconej odprawie zamieszczamy w ust. 4 pkt 9 świadectwa pracy.

Print Friendly

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>