Najnowsze artykuły

Brak obowiązku wykonania wstępnych ...

Zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby: przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po...

Niezdolność do pracy w okresie ciąż...

Zgodnie z art. 229 § 2 Kodeksu pracy, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na...

Wzór skierowania na badania lekarsk...

W dniu 1 kwietnia 2015 r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia, które określa nowy wzór skierowania na badania lekarskie. Nowy wzór skierowania na badania lekarskie wstępne/okresowe/kontrolne do...

Wstępne badania lekarskie

Badania wstępne przeprowadza się zawsze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego. Pracodawca, który dopuści do pracy pracownika bez wstępnych...

Okresowe badania lekarskie

Okresowe badania lekarskie Okresowym badaniom lekarskim podlegają wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj i warunki wykonywanej pracy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego. Okresowym...

Skierowanie na badania lekarskie

Skierowanie na badania lekarskie powinno zawierać:  określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane (wstępne, okresowe kontrolne, psychotechniczne, inne), w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników...