Najnowsze artykuły

Czas pracy niepełnosprawnych zatrud...

Przepisy art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych , wyznaczają normy czasu pracy dla pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na pełen etat, natomiast w przypadku osoby...

Czas pracy niepełnosprawnych w 2017...

Czas pracy niepełnosprawnych w 2017 roku z podziałem na miesiące w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku po 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy dla pracowników...

Symbole przyczyn niepełnosprawności...

Obowiązujące symbole przyczyn niepełnosprawności:   1)    01-U – upośledzenie umysłowe; 2)    02-P – choroby psychiczne; 3)    03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu; 4)    04-O – choroby narządu...

Czas pracy osób niepełnosprawnych z...

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w stosunku do osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu, nie stosuje się...

Ekwiwalent za urlop pracownika niep...

Jak w 2016 roku obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy pracownika legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym.   Na temat wymiaru czasu pracy obowiązującego pracowników ze znacznym...

Czas pracy niepełnosprawnych w 2016...

Czas pracy w 2016 roku z podziałem na miesiące w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku po 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy dla pracowników niepełnosprawnych w stopniu...