Najnowsze artykuły

Urlop bezpłatny a prawo do świadcze...

Na wniosek pracownika pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego. W trakcie urlopu bezpłatnego nie podlegamy żadnym ubezpieczeniom w ZUS ani społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu, co za tym idzie okres urlopu...

Urlop bezpłatny bez zgody pracownik...

Czy pracodawca bez zgody pracownika może wysłać go na bezpłatny urlop?   Nie. Zgodnie z art. 174 § 1 Urlopu bezpłatnego udziela się na pisemny wniosek pracownika. Lub za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie gdy celem jest...

Wniosek o urlop bezpłatny

W myśl przepisów urlop bezpłatny może być udzielony tylko na wniosek pracownika. Co więcej, wniosek ten powinien być złożony na piśmie. Pracodawca może: udzielić urlopu bezpłatnego zgodnie z wnioskiem pracownika, udzielić...