Urlop ojcowski w świadectwie pracy

Informację o wykorzystanym urlopie ojcowskim zamieszamy w ust. 5 pkt 3 świadectwa pracy, (nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 01.01.2017 do pobrania TUTAJ)
w tej części świadectwa pracy informujemy kolejnego pracodawcę o wykorzystaniu przez pracownika uprawnień i świadczeń wynikających z przepisów prawa pracy. Pracodawca wskazuje wykorzystany urlop ojcowski tylko w przypadku, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać z takiego urlopu w kolejnym zatrudnieniu; w przypadku, gdy pracownik wykorzystał więcej niż jeden urlop ojcowski – pracodawca wykazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka.

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko może skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

  • do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Podział urlopu ojcowskiego 

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Tydzień urlopu ojcowskiego liczony jest jako siedem lub czternaście kolejnych dni kalendarzowych i nie ma tutaj znaczenia czy w tym czasie wypadają święta lub dni wolne od pracy. Urlop niewykorzystany przepada.

Print Friendly

Przeczytaj również

Okresy nieskładkowe w świadectwie pracy
views 18
W świadectwie pracy należy wykazać wszystkie okresy nieskładkowe, które wystąpiły w trakcie zatrudnienia, u danego pracodawcy. Okresy nieskładkowe ...
Świadczenie rehabilitacyjne w świadectwie pracy
views 10
Informację o okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego zamieszczamy w ust. 5 pkt 13 świadectwa pracy. Okres pobierania świadczenia rehabilit...
Podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę
views 19
   art. 30 § 1 pkt 1 - na mocy porozumienia stron,  art. 30 § 1 pkt 2 -  przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedze...
Wzór świadectwa pracy
views 9
Od 1 stycznia 2017 obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy do pobrania TUTAJ W nowym wzorze świadectwa pracy należy zamieścić informacje o uprawnieni...

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz