Zatajenie informacji o ciąży

Zatajenie informacji o ciąży przez kandydatkę do pracy.

Wyrok SN z 17.04.2007 r.
I UK 324/06

Pracodawca nie może żądać od kandydatki na pracownika udzielenia informacji, czy jest w ciąży, chyba że zamierza zatrudnić ją na takim stanowisku pracy, na którym praca jest niedozwolona dla kobiet w tym stanie ze względu na ochronę macierzyństwa.

Print Friendly

Przeczytaj również

Umowa o pracę zawarta dla pozoru
views 2
Wyrok S. Apel. w Warszawie  z 9 czerwca 2004 r. III AUa 485/03 (OSA 2005/5/14) Zawarcie umowy o pracę dla pozoru (art. 83 k.c. w związku z art. 300...
Przeciwwskazanie lekarskie
views 3
Wyrok z dnia 16 grudnia 1999 I PKN 469/99 Przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania choćby jednego obowiązku należącego do zakresu czynności na zajm...
Podstawy zwolnienia dyscyplinarnego
views 2
Wyrok z dnia 5 czerwca 2007 r. I PKN 5/2007 Pracownik narusza podstawowe obowiązki pracownicze, gdy bez zgody pracodawcy w godzinach przeznaczonych ...
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
views 1
Wyrok SN z 29.03.2001 r. I PKN 336/00, OSNP 2003/1/14 Z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przeksz...

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz