Umowa o pracę na okres próbny

Maksymalny czas na jaki może zostać zawarta umowa o pracę na okres próbny oraz cel jej zawarcia

Umowę o pracę na okres próbny nieprzekraczający 3 miesięcy zawieramy w celu:

  • sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

 

Od dnia 26 kwietnia 2023 umowa na okres próbny została połączona z umową na czas określony.

Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający:

  • 1 miesiąc – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy,
  • 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Powyższe okresy mogą być jednokrotnie wydłużone w umowie o pracę na okres próbny nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.

Strony mogą uzgodnić w umowie o pracę na okres próbny, że umowę tę przedłuża się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności.

 

Przykład

Najpierw bierzemy pod uwagę długość umowy na czas określony a potem dopasowujemy do niej umowę na okres próbny. Przykładowo jeżeli planujemy zatrudnić pracownika na umowę na czas określony do 6 miesięcy to możemy poprzedzić ją umową na okres próbny nieprzekraczający 1 miesiąca.

Przykład

Jeżeli umowa na czas nieokreślony miałby zostać poprzedzona umową na okres próbny to w takim przypadku umowa na okres próbny może być zawarta na 1,2 albo 3 miesiące.

Przykład

Pracodawca planuje zatrudnić pracownika na umowę na czas określony 10 miesięcy może ją poprzedzić umową na okres próbny na 1 albo 2 miesiące.

Przykład

Pracodawca planuje zatrudnić pracownika na umowę o pracę na czas określony na 20 miesięcy i może poprzedzić ją umową o pracę na okres próbny wynoszący 1, 2 albo 3 miesięce to zależy od pracodawcy.

 

Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

  • jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy,

 

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

 

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny

Jak liczyć 3 dniowy okres wypowiedzenia

 

Jeżeli pracodawca uzna, że pracownik nie spełnił się na tym stanowisku czy też nie posiada wystarczających kwalifikacji do pracy na zajmowanym stanowisku nie ma obowiązku przedłużenia umowy na okres próbny o zadeklarowany w umowie czas określony i umowa na okres próbny ulegnie rozwiązaniu z upływem czasu na który została zawarta. Pracodawca nie ma obowiązku uzasadniać swojej decyzji jest to decyzja jednostronna pracodawcy.

 

Limit umów 33+3

Umowy o pracę zawartej na okres próbny nie wlicza się do limitu umów na czas określony od których uzależnione jest zawarcie umowy na czas nieokreślony. Ale do stażu pracy od którego zależy długość okresu wypowiedzenia jest wliczana.

 

Stosunek pracy nawiązuje się w dniu określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 9 marca 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

Artykuł sponsorowany przez www.hestianieruchomosci.pl – zachęcamy do zapoznania się z nieruchomościami znajdującymi się w naszej ofercie.

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments