Urlop za pół etatu w świadectwie pracy

W wyjaśnieniach do wzoru świadectwa pracy, czytamy:

w ust. 6 pkt 1 świadectwa pracy, pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny; odrębnie wskazuje się liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego, wykorzystanego przez pracownika do dnia ustania stosunku pracy, na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy.

Z § 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie świadectwa pracy, jednoznacznie wynika, że w świadectwie pracy powinien być wykazany urlop wypoczynkowy tylko z roku kalendarzowego w którym ustaje stosunek pracy.

Informację w świadectwie pracy na temat wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w bieżącym roku kalendarzowym w którym ustaje stosunek pracy, podajemy dla kolejnego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego). W przypadku braku tej informacji uprawnienie to mogłoby zostać powielone w kolejnym zatrudnieniu.

 

Przykład

Pracownik uprawniony do 20 dni urlopu wypoczynkowego, zatrudniony w wymiarze 1 / 2 etatu świadczy pracę po 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu. 1 / 2 etatu x 20 dni = 10 dni urlopu wypoczynkowego co daje 80 godzin urlopu ( 10 dni x 8 godzin).Udzielając urlopu należy za każdy dzień z puli urlopowej odjąć 4 godziny. Pracownik wykorzystał cały przysługujący urlop wypoczynkowy w wymiarze 80h. W ust. 6 pkt 1 świadectwa pracy wpisujemy 10 dni (80 godzin).

 

 

 

Przykład

Pracownik uprawniony do 26 dni urlopu, zatrudniony na 1 / 2 etatu świadczył pracę po 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu w okresie od 01 lutego do 28 kwietnia 2019 r.
1 / 2 etatu x 26 dni = 13 dni urlopu.
3 / 12 x 13 =  3,25 = 4 dni urlopu  co daje do wykorzystania 32 godziny urlopu (4 dni x 8 godzin). Pracownik wykorzystał cały przysługujący urlop wypoczynkowy, zostało mu udzielone 8 dni urlopu (32 godziny : 4 godziny pracy dziennie).
ust. 6 pkt 1 świadectwa pracy wpisujemy 4 dni (32 godziny).

 

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy jeden dzień urlopu  równa się 8 godzin

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie ekwiwalentu za urlop niepełnoetatowca sygn. GPP–110–4560–92–1/10/PE/RP

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie ekwiwalentu za urlop niepełnoetatowca

Przeliczanie urlopu wypoczynkowego na godziny

Zasady zaokrąglania urlopu wypoczynkowego

  • przy ustalaniu urlopu proporcjonalnego, kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1 / 12 wymiaru urlopu przysługującego (art. 1552a § 1),
  • niepełny miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca (art. 1552a § 2),
  • przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 1553 ),
  • wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2),
  • dla każdego roku kalendarzowego wymiar przysługującego urlopu ustalamy odrębnie,
  • jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca (art.155 2a § 3).

 

Udzielanie urlopu wypoczynkowego zatrudnionym na część etatu

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie świadectwa pracy,
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments