Koszt zatrudnienia pracownika w 2020 roku

Poniżej przykłady wyliczenia kosztu zatrudnienia jednego pracownika w 2020 roku,  zatrudnionego na cały, pół i jedną czwartą etatu za wynagrodzeniem minimalnym obowiązującym w 2020 roku.

 • 1 etat           2 600 zł
 • 1 / 2 etatu   1 300 zł
 • 1 / 4 etatu       650 zł

 

Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na pracownika i pracodawcę obowiązujące w 2020 r.

Pracownik Pracodawca
Emeryt. Rent. Chorob. Zdrow. Emeryt. Rent. Wypadk. FP FGŚP
9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,67 % 2,45 % 0,1%
Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalanej na dany rok składkowy dla grup działalności, od 01.04.2012 do 31.03.2015 wynosiła 1,93% a od 01.04.2015 do 31.03.2018 wynosiła 1,80 % Od 01.04.2018 wynosi: 1,67% do nadal.

 

Koszt zatrudnienia pracownika na cały etat w 2020 roku za wynagrodzeniem brutto 2 600 zł

Koszt zatrudnienia wynosi: 3 132,48 zł

I. Składki finansowane przez pracownika:

 • składka emerytalna: 2 600 zł  x 9,76 % = 253,76 zł
 • składka rentowa: 2 600 zł x 1,5 % = 39 zł
 • składka chorobowa: 2 600 zł  x  2,45 % = 63,70 zł
 • składka zdrowotna:  2 243,54 zł  x 9 % = 201,92 zł

Suma składek finansowanych przez pracownika: 558,38 zł

 

II. Składki finansowane przez pracodawcę:

 • składka emerytalna: 2 600 zł x 9,76 % = 253,76 zł
 • składka rentowa: 2 600 zł x 6,50 % = 169 zł
 • składka wypadkowa: 2 600 zł x 1,67 % = 43,42 zł
 • składka na FP: 2 600 x 2,45% = 63,70 zł
 • składka na FGŚP: 2 600 zł x 0,10 % = 2,60 zł

Suma składek finansowanych przez pracodawcę:  532,48 zł

 

Koszt zatrudnienia pracownika na cały etat w 2020 roku

 • wynagrodzenie netto do wypłaty: 1 920,62 zł
 • podatek dochodowy: 121 zł
 • składki finansowane przez pracownika: 558,38 zł
 • składki finansowane przez pracodawcę: 532,48 zł

1 920,62 zł + 121 zł + 558,38 zł + 532,48 zł = 3 132,48 zł  całkowity koszt zatrudnienia pracownika

Koszt zatrudnienia pracownika można obliczyć jeszcze w inny sposób:

2 600 zł (wynagrodzenie brutto) + 532,48 zł (suma składek finansowana przez pracodawcę) = 3 132,48 zł

Minimalne wynagrodzenie netto na cały etat w 2020 roku

Koszt zatrudnienia pracownika na pół etatu w 2020 roku za wynagrodzeniem brutto 1 300 zł

Koszt zatrudnienia wynosi: 1 534,39 zł

I. Składki finansowane przez pracownika:

 • składka emerytalna: 1 300 zł  x 9,76 % = 126,88 zł
 • składka rentowa: 1 300 zł x 1,5 % = 19,50 zł
 • składka chorobowa: 1 300 zł  x  2,45 % =31,85 zł
 • składka zdrowotna:  1 121,77 zł  x 9 % = 100,96 zł

Suma składek finansowanych przez pracownika: 279,19 zł

 

II. Składki finansowane przez pracodawcę:

 • składka emerytalna: 1 300 zł x 9,76 % = 126,88 zł
 • składka rentowa: 1 300 zł x 6,50 % = 84,50 zł
 • składka wypadkowa: 1 300 zł x 1,67 % = 21,71 zł
 • składka na FGŚP: 1 300 zł x 0,10 % = 1,30 zł

Suma składek finansowanych przez pracodawcę: 234,39 zł

 

Koszt zatrudnienia pracownika na pół etatu w 2020 roku

 • wynagrodzenie netto do wypłaty: 1 002,81 zł
 • podatek dochodowy: 18 zł
 • składki finansowane przez pracownika: 279,19 zł
 • składki finansowane przez pracodawcę: 234,39 zł

1 002,81 zł + 18 zł + 279,19 zł + 234,39 zł = 1 534,39 zł  całkowity koszt zatrudnienia pracownika

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika można obliczyć jeszcze w inny sposób:

1 300 zł (wynagrodzenie brutto) + 234,39 zł (suma składek finansowana przez pracodawcę) = 1 534,39 zł

Minimalne wynagrodzenie netto na pół etatu w 2020 roku

Koszt zatrudnienia pracownika na jedną czwartą etatu w 2020 roku za wynagrodzeniem brutto 650 zł

Koszt zatrudnienia wynosi: 767,20 zł

I. Składki finansowane przez pracownika:

 • składka emerytalna: 650zł  x 9,76 % = 63,44 zł
 • składka rentowa: 650zł x 1,5 % = 9,75 zł
 • składka chorobowa: 650zł  x  2,45 % =15,93 zł
 • składka zdrowotna: 560,88 zł  x 9 % = 9,11 zł obniżona do wysokości zaliczki na podatek

Suma składek finansowanych przez pracownika: 98,23 zł

 

II. Składki finansowane przez pracodawcę:

 • składka emerytalna: 650 zł x 9,76 % = 63,44 zł
 • składka rentowa: 650 zł x 6,50 % = 42,25 zł
 • składka wypadkowa: 650 zł x 1,67 % = 10,86 zł
 • składka na FGŚP: 650 zł x 0,10 % = 0,65 zł

Suma składek finansowanych przez pracodawcę: 117,20 zł

 

Koszt zatrudnienia pracownika na jedną czwartą etatu w 2020 roku

 • wynagrodzenie netto do wypłaty: 551,77 zł
 • podatek dochodowy: 0 zł
 • składki finansowane przez pracownika: 98,23 zł
 • składki finansowane przez pracodawcę: 117,20 zł

551,77 zł + 98,23zł + 117,20 zł = 767,20 zł  całkowity koszt zatrudnienia pracownika

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika można obliczyć jeszcze w inny sposób:

650 zł (wynagrodzenie brutto) + 117,20zł (suma składek finansowana przez pracodawcę) = 767,20zł

Minimalne wynagrodzenie netto na jedną czwartą etatu w 2020

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments