Minimalne wynagrodzenie netto na jedną czwartą etatu w 2020

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota wynagrodzenia na cały etat ulega zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

 • 1 etat           2 600 zł
 • 3 / 4 etatu    1 950 zł
 • 1 / 2 etatu  1 300 zł
 • 1 / 4 etatu       650 zł

Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia netto od kwoty 650 zł brutto

Dane do obliczeń:

 • Kwota wynagrodzenia brutto : 650 zł.
 • Koszty uzyskania przychodu : 250 zł
 • Kwota wolna od podatku:  43,76 zł
 • Stawka podatku 17%

 

I. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne:

 • składka emerytalna: 650 zł  x 9,76% = 63,44zł
 • składka rentowa: 650 zł x 1,5% = 9,75zł
 • składka chorobowa: 650 zł  x  2,45% =15,93zł

suma: 89,12 zł

 

II. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 250 zł

 • 650zł – 89,12zł = 560,88zł – 250zł = 310,88zł = 311 zł (po zaokrągleniu)
 • 311zł  x  17 %52,87 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej)

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę wolną od podatku, czyli: 43,76 zł.

 • 52,87 zł – 43,76 zł = 9,11 zł  zaliczka na podatek dochodowy, ale przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

III. Obliczamy  podstawę składki i samą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie i składka zdrowotna wynosi:

650 zł – 89,12zł = 560,88 zł x 9% = 50,48 zł = 9,11 zł składkę obniżamy do wysokości zaliczki

Art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

 • 560,88 zł x 7,75 % = 43,47 zł (wysokość składki zdrowotnej która obniża zaliczę na podatek dochodowy)

Obliczamy  zaliczkę na podatek dochodowy do pobrania (do wpłaty do US)

 • Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wynosi: 9,11 zł.
 • Od zaliczki odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne obniżoną do  w wysokości tej zaliczki : 9,11 zł
 • 9,11zł  –  9,11zł  = 0 zł (zaliczka na podatek do wpłaty do US)

Ważne!

W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki ( art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 

IV. Obliczamy wynagrodzenie netto

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 • Wynagrodzenie brutto: 650 zł.

Od kwoty brutto odejmujemy:

 • 89,12 zł – składki na ubezpieczenia społeczne (63,44zł emerytalne + 9,75zł rentowe + 15,93zł  chorobowe),
 • 9,11 zł- składka na ubezpieczenie zdrowotne obniżona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy,
 • 0 zł -zaliczka na podatek dochodowy.

650zł – 89,12zł – 9,11zł  = 551,77 zł netto do wypłaty

 

Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na  pracownika i pracodawcę obowiązujące w 2020 r.

Pracownik Pracodawca
Emeryt. Rent. Chorob. Zdrow. Emeryt. Rent. Wypadk. FP FGŚP
9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,67 % 2,45 % 0,1%

 

Stawki procentowe składek ZUS w 2020 roku są na takim samym poziomie jak w 2019 roku

Stawki składek ZUS za pracowników w 2019

I dalej:

I. Składki finansowane przez pracownika:

 • składka emerytalna: 650zł  x 9,76 % = 63,44 zł
 • składka rentowa: 650zł x 1,5 % = 9,75 zł
 • składka chorobowa: 650zł  x  2,45 % =15,93 zł
 • składka zdrowotna: 560,88 zł  x 9 % = 9,11 zł obniżona do wysokości zaliczki na podatek

Suma składek finansowanych przez pracownika: 98,23 zł

 

II. Składki finansowane przez pracodawcę:

 • składka emerytalna: 650 zł x 9,76 % = 63,44 zł
 • składka rentowa: 650 zł x 6,50 % = 42,25 zł
 • składka wypadkowa: 650 zł x 1,67 % = 10,86 zł
 • składka na FGŚP: 650 zł x 0,10 % = 0,65 zł

Suma składek finansowanych przez pracodawcę: 117,20 zł

 

Koszt zatrudnienia pracownika na jedną czwartą etatu w 2020 roku

 • wynagrodzenie netto do wypłaty: 551,77 zł
 • podatek dochodowy: 0 zł
 • składki finansowane przez pracownika: 98,23 zł
 • składki finansowane przez pracodawcę: 117,20 zł

551,77 zł + 98,23zł + 117,20 zł = 767,20 zł  całkowity koszt zatrudnienia pracownika

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika można obliczyć jeszcze w inny sposób:

650 zł (wynagrodzenie brutto) + 117,20zł (suma składek finansowana przez pracodawcę) = 767,20zł

 

Jak wypełnić raport ZUS RCA za pracownika zatrudnionego na jedną czwartą etatu

Poniżej przykład wypełnienia imiennego miesięcznego raportu ZUS RCA.
Blok III.B Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie społeczne
i blok III.C Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne

Minimalne wynagrodzenie netto na cały etat w 2020 roku

Minimalne wynagrodzenie netto na pół etatu w 2020 roku

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • art. 104 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
19 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Beata
Beata
3 lat temu

Dzień dobry pytanie troszkę z innej beczki jestem zatrudniona na 1/4 etatu i chciałabym wiedzieć czy przysługuje mi postojowe w czasie pandemii i czy muszę później odrabiać te pieniądze

Roksana
Roksana
3 lat temu

Dzień dobry, jeśli zatrudnię pracownice na 1/4 etatu to skladka zus która muszę zapłacić wyniesie 117,20zl, dobrze zrozumiałam?? A jeśli ona chce wciągnąć do ubezpieczenia 4 swoich dzieci, to czy zwiększa mi się ta skladka odprowadzona do zusu?

Maria
Maria
3 lat temu

Ile otrzymam za 7 dni chorobowego na 1/4etatu

Karolina
Karolina
3 lat temu

Czy mogłabym prosić o odp. co ze składką zdrowotną w przypadku, gdy zatrudnienie jest na 1/8 etatu? Wówczas składki na ub.społ. wynoszą 44,56zł, zdrowotna wychodzi 25,24zł, ale zaliczka na pod. doch. przed odliczeniem zdrowotnej (21,73zł) wychodzi już na minusie (-38,66zł) tak więc czy zdrowotną obniża się zgodnie z powyższym przykładem do 0 złotych i płaci się tylko składki społeczne a zdrowotne i zaliczki na podatek już nie?  

Karolina
Karolina
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Pani Jowito dziękuję za odpowiedź, ale czy w pierwszym zdaniu nie miała Pani na myśli, że nie płacimy zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, a nie tak jak Pani napisała społeczne? Składki na ub. społeczne chyba się oblicza i odprowadza z wynagrodzenia pracownika czy się mylę?

Paulina
Paulina
3 lat temu

Witam czy na 1/4 umowy można się później rozliczać

Paulina
Paulina
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Tak wlasnie
o to mi chodziło dziękuję

Ula
Ula
3 lat temu

Czy na 1/4 etatu pracy mozna ubezpieczyc rowniez dziecko?

Daro
Daro
3 lat temu

Dlaczego w II. Składki finansowane przez pracodawcę: nie została uwzględniona składka na FP??

Teresa
Teresa
4 lat temu

Jestem na emeryturze. Do 20 lat pracy brakuje mi 2 miesiące. Jeśli bym się zatrudniła na 1/4 etatu ile wyniosły ZUS ile powinnam zarobić i ile musiałabym pracować abym miała 20 lat pracy?

Adam
Adam
w odpowiedzi do  Teresa
4 lat temu

przypuszczam, że te 2 miesiące razy cztery… prawdopodobnie brakuje Pani dwóch miesięcy ale na cały etat, mogę się mylić, pozdrawiam