Termin przekazania do ZUS zaświadczenia Z-3 przez płatnika składek

W przypadku kiedy pracownik lub zleceniobiorca jest uprawniony do zasiłku chorobowego a płatnikiem zasiłku chorobowego jest ZUS pracodawca przekazuje zaświadczenie Z-3 w przypadku pracowników i Z-3a w przypadku zleceniobiorców w celu ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

 

Kto jest uprawniony do wypłaty zasiłków

 

Płatnik składek wystawia i przekazuje do ZUS zaświadczenie płatnika składek nie później niż w ciągu 7 dni:

 

I. gdy płatnik składek posiada profil informacyjny płatnika składek PUE ZUS

  • po udostepnieniu na profilu informacyjnym płatnika składek na PUE ZUS zaświadczenia lekarskiego e-ZLA ubezpieczonego albo
  • po otrzymaniu od ubezpieczonego zaświadczenia lekarskiego wystawionego w trybie alternatywnym. Płatnik składek dołącza to zaświadczenie lekarskie jeśli nie zostało ono jeszcze udostępnione na profilu informacyjnym płatnika składek na PUE ZUS.

 

II. gdy płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS

Ubezpieczony ubiegający się o wypłatę zasiłku przekazuje pracodawcy/płatnikowi składek

  • wydruk zaświadczenia lekarskiego  e-ZLA jeżeli zostało wystawione. Wydruku tego płatnik składek nie przekazuje do ZUS razem zaświadczeniem Z-3/Z-3a albo
  • zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym które płatnik przekazuje do ZUS wraz  zaświadczeniem płatnika składek Z-3/Z-3a

 

Czy do każdego zwolnienia chorobowego składamy zaświadczenie Z-3

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – wybrane zagadnienia, ZUS 04.2019r.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments