Minimalne wynagrodzenie netto na cały etat w 2022 roku z wpłatą na PPK

Najważniejsze rozwiązania w Polskim Ładzie:

 • podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł
 • zwiększenie I progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł
 • podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości: 5 100 zł

 

Aktualizacja od 01 lipca 2022 !

Najważniejsze zmiany od 01 lipca 2022 r.

 • Obniżenie stopy procentowej PIT z 17% na 12% – obniżka będzie obowiązywała od 01.01.2022 r. w zeznaniu rocznym za 2022 będziemy stosowani stawkę 12% od wszystkich przychodów opodatkowanych na skali podatkowej.
 • Nowa kwota zmniejszająca podatek 300 zł

Skala podatkowa od 1 lipca 2022 roku

 

Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia netto od kwoty 3 010 zł brutto z wpłatą na PPK

Dane do obliczeń:

 • Kwota brutto : 3 010 zł
 • Koszty uzyskania przychodu : 250 zł
 • Kwota zmniejszająca podatek (złożony PIT-2):  425 zł
 • Stawka podatku 17%
 • Wpłata na PPK pokrywana z pensji pracownika wynosi 2%
 • Wpłata na PPK pokrywana przez pracodawcę 1,5%

 

I. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika:

 • składka emerytalna: 3 010 zł  x 9,76 % = 293,78 zł
 • składka rentowa: 3 010 zł x 1,5 % = 45,15 zł
 • składka chorobowa: 3 010 zł  x  2,45 % = 73,75 zł

suma: 412,68 zł

 

II. Obliczamy  podstawę składki i samą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • 3 010 zł – 412,68 zł = 2 597,32 zł  x 9 % = 233,76 zł

 

III. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 250 zł

 • 3 010 zł – 412,68 zł = 2 597,32 zł – 250 zł = 2 347,32 = 2 347 zł (po zaokrągleniu)
 • 2 347 zł  x  17 % = 398,99 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej)

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę wolną od podatku: 425 zł

 • 398,99 zł – 425 zł = 0 zł  zaliczka na podatek dochodowy

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu od stycznia 2022 brak jest możliwości odliczenia składki zdrowotnej od zaliczki na podatek dochodowy.

 

IV. Wpłata na PPK pokrywana przez pracownika 2%

 • 3 010 zł x 2% = 60,20 zł

 

V. Obliczamy wynagrodzenie netto (do wypłaty)

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 • Kwota brutto: 3 010 zł.

Od kwoty brutto odejmujemy:

 • 412,68 zł – składki na ubezpieczenia społeczne: (293,78 zł emerytalne + 45,15 zł rentowe + 73,75 zł chorobowe),
 • Składkę na ubezpieczenie zdrowotne 233,76 zł
 • 60,20 zł wpłatę na PPK

3 010 zł – 412,68 zł – 233,76 zł – 60,20 zł = 2 303,36 netto do wypłaty

 

I dalej:

I. Koszty ponoszone przez pracownika:

 • składka emerytalna: 3 010 zł  x 9,76 % = 293,78 zł
 • składka rentowa: 3010 zł x 1,5 % = 45,15 zł
 • składka chorobowa: 3 010 zł  x  2,45 % = 73,75 zł
 • składka zdrowotna:  2 597,32 zł  x 9 % = 233,76 zł
 • wpłata na PPK: 3 010 zł x 2% = 60,20 zł

Suma składek finansowanych przez pracownika:  706,64 zł

 

II. Koszty ponoszone przez pracodawcę:

 • składka emerytalna: 3 010 zł x 9,76 % = 293,78 zł
 • składka rentowa: 3 010 zł x 6,50 % = 195,65 zł
 • składka wypadkowa: 3 010 zł x 1,67 % = 50,27 zł
 • składka na FP: 3 010 x 2,45% = 73,75 zł
 • składka na FGŚP: 3 010 zł x 0,10 % = 3,01 zł
 • wpłata na PPK: 3 010 zł x 1,5% = 45,15 zł

Suma składek finansowanych przez pracodawcę:  661,61 zł

 

Koszt zatrudnienia pracownika na cały etat w 2022 roku

 • wynagrodzenie netto do wypłaty: 2 303,36 zł
 • koszty ponoszone przez pracownika: 706,64 zł
 • koszty ponoszone przez pracodawcę: 661,61 zł

2 303,36 zł + 706,64 zł + 661,61 zł = 3 671,61  zł  całkowity koszt zatrudnienia pracownika

 

Minimalne wynagrodzenie netto na cały etat w 2022 roku

Minimalne wynagrodzenie netto na 3/4 etatu w 2022 roku

Minimalne wynagrodzenie netto na pół etatu w 2022 roku

Minimalne wynagrodzenie netto na jedną czwartą etatu w 2022

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments