Ustalenie okresu zasiłkowego w ciąży

Wymiar okresu zasiłkowego

  • 182 dni w przypadku „zwykłej” choroby
  • 270 dni jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą lub występuje w okresie ciąży.

 

Wymiar okresu zasiłkowego

Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekroczyła 60 dni. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.

 

Nowy okres zasiłkowy

Jeżeli kolejna niezdolność do pracy przypadająca na okres ciąży wystąpi po przerwie ubezpieczona ma prawo do nowego okresu zasiłkowego wynoszącego 270 dni.

Przykład

Pracownica zatrudniona na umowę o pracę była niezdolna do pracy w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2022 z powodu narządu ruchu, kolejne zwolnienie z kodem „B” (niezdolność do pracy przypadająca w okresie ciąży) miała od 10 lipca do 15 sierpnia 2022. Przerwa   pomiędzy poprzednią a kolejna niezdolnością do pracy powoduje otwarcie nowego okresu zasiłkowego w wymiarze 270 dni.

 

Jeden okres zasiłkowy

Jeżeli kolejna niezdolność do pracy przypadająca na okres ciąży wystąpi bezpośrednio po poprzedniej niezdolności do pracy ubezpieczona ma prawo do okresu zasiłkowego łącznie przez okres do 270 dni.

Przykład

Pracownica zatrudniona na umowę o pracę była niezdolna do pracy w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2022 z powodu narządu ruchu, kolejne zwolnienie ale z kodem „B” (niezdolność do pracy przypadająca w okresie ciąży) miała od 1 lipca do 15 sierpnia 2022. Brak przerwy pomiędzy poprzednią a kolejna niezdolnością do pracy powoduje zsumowanie tych okresów niezdolności do pracy w jeden okres zasiłkowy 270 dni.

 

Niezdolność do pracy w okresie ciąży po ustaniu zatrudnienia

Za okres niezdolności do pracy po ustaniu zatrudnienia przypadający w okresie ciąży okres zasiłkowy nie ulega ograniczeniu do 91 dni, przysługuje w pełnym wymiarze.

Przykład

Pracownica zatrudniona na umowę o pracę na czas określony do 31.03.2022 była niezdolna do pracy bez przerwy z powodu różnych przyczyn a w ostatnim okresie niezdolność do pracy przypadała w trakcie ciąży co spowodowało wydłużenie okresu zasiłkowego do 270 dni, w okresach:

  • od 15.01 do 31.03.2022 (76 dni),
  • po ustaniu zatrudnienia może być niezdolna jeszcze przez okres 194 dni (76 dni + 194 dni = 270 dni)

 

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało po wyczerpaniu prawa do zasiłku chorobowego.

Przykład

Pracownica zatrudniona na umowę o pracę na czas określony do 30.11.2022 była niezdolna do pracy bez przerwy z powodu różnych przyczyn a w ostatnim okresie niezdolność do pracy przypadała w trakcie ciąży co spowodowało wydłużenie okresu zasiłkowego do 270 dni, w okresach:

  • od 15.01 do 11.11.2022 (270 dni),
  • kolejne zwolnienie otrzymała na okres od 03.12 do 30.12.2022 za które już nie przysługuje zasiłek chorobowy, ponieważ okres zasiłkowy został wyczerpany w trakcie zatrudnienia.

 

Wysokość zasiłku chorobowego w okresie ciąży

Wysokość zasiłku chorobowego w okresie ciąży wynosi 100% podstawy wymiaru pod warunkiem, że na zwolnieniu lekarskim e-ZLA zostanie umieszczony kod „B” lub zamiast kodu „B” w zaświadczeniu lekarskim e-ZLA, podstawą może być odrębne zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży.

Kody literowe na zwolnieniu lekarskim

Zwolnienie lekarskie w okresie wyczekiwania

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia od 1 stycznia 2022

Ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

Poniżej test sprawdzający wiedzę z powyższego wpisu😊 Test składa się z 4 pytań jednokrotnego wyboru. Zapraszam do rozwiązywania.

 

40

Test sprawdzający do wpisu na blogu: "Ustalenie okresu zasiłkowego w ciąży"

Test składa się z 4 pytań jednokrotnego wyboru

1 / 4

Jaki jest wymiar okresu zasiłkowego przypadającego w okresie ciąży

2 / 4

Pracownica zatrudniona na umowę o pracę była niezdolna do pracy w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2022 z powodu narządu ruchu, kolejne zwolnienie ale z kodem „B” (niezdolność do pracy przypadająca w okresie ciąży) miała od 1 lipca do 15 sierpnia 2022 r.

3 / 4

Za okres niezdolności do pracy po ustaniu zatrudnienia przypadający w okresie ciąży wymiar okresu zasiłkowego

4 / 4

Wysokość zasiłku chorobowego w okresie ciąży wynosi

Your score is

The average score is 78%

0%

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments