Wniosek o urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:

  • 20 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do okresów zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się okresy zatrudnienia u poprzednich pracodawców bez względu na przerwy w zatrudnieniu.

 

Okres nauki a wymiar urlopu:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  • szkoły policealnej – 6 lat,
  • szkoły wyższej – 8 lat (w tym licencjat).

 

Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się okres zatrudnienia – w którym była pobierana nauka albo okres nauki, zależnie od tego co jest dla pracownika korzystniejsze.

 

 

Można udzielić bez sankcji mniej niż 14 dni urlopu wypoczynkowego

 

Zasady zaokrąglania urlopu wypoczynkowego

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

 

Print Friendly, PDF & Email