Najnowsze artykuły

Urlop wypoczynkowy po urlopie macie...

Zgodnie z art. 163 § 3 Kodeksu pracy, na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim co oznacza, że pracodawca jest zobowiązany wnioskiem pracownika pod warunkiem, że między ostatnim dniem...

Wysokość wynagrodzenia w przypadku ...

Wysokość wynagrodzenia w przypadku gdy miesiąc ma 31 dni a pracownik był niezdolny do pracy przez okres 30 dni a 1 dzień przepracował. Należy ustalić wynagrodzenie za jeden przepracowany dzień, oraz wynagrodzenie chorobowe za 30...

Stanowisko GIP w sprawie sposobu us...

Dotyczy ustalenia wysokości wynagrodzenia za jeden dzień przepracowany w przypadku gdy miesiąc ma 31 dni a pracownik był niezdolny do pracy przez okres 30 dni.   Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie sposobu ustalania...

Kiedy przysługuje wynagrodzenie cho...

Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego: po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Do powyższego okresu ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia jeżeli: przerwa między...

Wynagrodzenie za czas zwolnienia na...

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy stosujemy zasady obowiązujące jak przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy z tą jednak różnicą, że składniki zmienne np. premie uwzględniamy tylko z miesiąca w...

Jakich danych osobowych może żądać ...

Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do...

Przeliczanie urlopu wypoczynkowego ...

Urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. W celu...

Przychody pracowników od których ni...

Przychody pracowników od których nie nalicza się składek na ubezpieczenie społeczne: nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co...

Choroba w trakcie urlopu wypoczynko...

W przypadku wystąpienia niezdolności do pracy w trakcie przebywania na urlopie wypoczynkowym, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim – urlop wypoczynkowy ulega przerwaniu z mocy prawa. Przyczyny powodujące przerwanie rozpoczętego...

Ustalenie wymiaru urlopu w przypadk...

Niejednokrotnie zdarza się, że zmiana wymiaru etatu następuje w trakcie zatrudnienia, a co z tym idzie wymiar przysługującego urlopu należy ustalić ponownie. Ustalając urlop dla nowego wymiaru należy pamiętać o następujących...
Ostatnie komentarze
  • Pola: Witam Jestem obecnie na zasiłku chorobowym po ustaniu zatr...
  • Jowita: Tak, przyjmujemy wariant korzystniejszy dla pracownika: 1/ ...
  • Jowita: 1/ studia inżynierskie 8 lat 2/ Praca VI 2013 do V 2015 2 l...
  • Agnieszka: Proszę o pomoc w wyliczeniu urlopu. Od października 2009 ...
  • Łukasz: Witam, Ukoczylemn studia inzynierskie 3,5 letnie, a potem p...
  • Mateusz: pomocy;)...
Losowe artykuły
Ekwiwalent za urlop pracownika niep... Jak w 2016 roku obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy pracownika legitymującego...
Podstawa wymiaru składek na urlopie... Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na...
Czas pracy osób niepełnosprawnych z... Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji...