Najnowsze artykuły

Koszt zatrudnienia pracownika w 201...

Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na pracownika i pracodawcę obowiązujące w 2017 r. Pracownik Pracodawca Emeryt. Rent. Chorob. Zdrow. Emeryt. Rent. Wypadk. FP FGŚP 9,76...

Minimalne wynagrodzenie na pół etat...

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę które od 01.01.2017 r. wynosiło będzie 2 000 zł. W przypadku...

Wysokość odszkodowania za skrócony ...

Zgodnie z art. 361 § 1 Kodeksu pracy, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy...

Ochrona roszczeń pracowniczych w ra...

W razie niewypłacalności pracodawcy niezaspokojone roszczenia pracownicze, podlegają zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest państwowym...

Jak obliczyć wynagrodzenie netto w ...

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę które od 01.01.2017 r. wynosiło będzie 2 000 zł. Oraz od 1...

Wysokość dodatku za pracę w godzina...

Zgodnie z art. 1518 § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego...

Stawki składek ZUS w 2017

W 2017 roku w stosunku do 2016 roku nie ulegną zmianie stawki składek na poszczególne ubezpieczenia oraz FP i FGŚP.   Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na pracownika i...

Niezdolność do pracy w okresie wypo...

Często zadawane przez Czytelników pytania dotyczące choroby w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę: 1. W takcie 1 miesięcznego wypowiedzenia umowy będąc na urlopie wypoczynkowym  zachorowałam (L-4) co z urlopem wypoczynkowym?...

Czas pracy niepełnosprawnych w 2017...

Czas pracy niepełnosprawnych w 2017 roku z podziałem na miesiące w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku po 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy dla pracowników...

Dodatek za pracę w porze nocnej wył...

Według nowych obowiązujących zasad od 01.01.2017r. , przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia  za pracę (przysługującego osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy), nie uwzględnia się dodatku do wynagrodzenia za pracę w...
Ostatnie komentarze
  • Jowita: Poprawione. Dziękuję:)...
  • Karolina: W październiku pomyłka, ma być 154h....
  • mati: Witam mam taki problem z dniem 30.11.2016r skończyła mi sie ...
  • Jowita: Na dzień 25-11-2016 r. okresy do stażu urlopowego: 1/ u...
  • czika: Witam potrzebuje pomocy w wyliczeniu urlopu. A wiec ukończył...
  • Jowita: Jeżeli z etatu otrzyma Pan co najmniej minimalne wynagrodzen...
Losowe artykuły
Urlop wychowawczy z umowy zlecenia Zleceniobiorca wykonujący pracę na podstawie  umowy zlecenia jeżeli będzie chciał...
Całkowity koszt zatrudnienia pracow...   Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w...
Regulamin pracy Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym...