Najnowsze artykuły

Dodatkowy urlop niepełnosprawnego

Pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu pracownik nabywa po...

Zawartość akt osobowych pracownika...

Akta osobowe pracownika składają się z 3 części i obejmują:   Część A - dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie kwestionariusz osobowy, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty...

Zatrudnienie pracownika w trakcie m...

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika za czas przepracowany w przypadku zatrudnienia lub ustania stosunku pracy w  trakcie miesiąca?   Przykład Pracownik został zatrudniony od 7 maja 2015  jego wynagrodzenie jest w stałej...

Co powinno zawierać świadectwo prac...

Świadectwo pracy powinno zawierać  informacje dotyczące:   1) wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy, 2) podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, 3) wysokości urlopu wypoczynkowego...

Urlop okolicznościowy po rozwodzie

Wiele wątpliwości Czytelników budzi fakt, czy po rozwodzie należy się urlop okolicznościowy w przypadku śmierci byłej teściowej/teścia.   Tak. W opisanym powyżej przypadku należy udzielić urlopu okolicznościowego w...

Urlop bezpłatny bez zgody pracownik...

Czy pracodawca bez zgody pracownika może wysłać go na bezpłatny urlop?   Nie. Zgodnie z art. 174 § 1 Urlopu bezpłatnego udziela się na pisemny wniosek pracownika. Lub za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie gdy celem jest...

Podstawa wyliczenia ekwiwalentu w p...

Jak ustalić podstawę do wyliczenia ekwiwalentu w przypadku długotrwałej choroby pracownika?   Stałe składniki wynagrodzenia Do podstawy wymiaru ekwiwalentu przyjmujmy składniki wynagrodzenia określone w stałej miesięcznej...

Wzór skierowania na badania lekarsk...

W dniu 1 kwietnia 2015 r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia, które określa nowy wzór skierowania na badania lekarskie. Nowy wzór skierowania na badania lekarskie wstępne/okresowe/kontrolne do...

Wyniki kontroli umów cywilnoprawnyc...

Wstępne wyniki ubiegłorocznych kontroli wskazują, że utrzymuje się wysoka skala naruszeń prawa w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach, gdy powinna być zawarta umowa o pracę. W ramach kontroli w 2014 r. mających...

Przedawnienie urlopu wypoczynkowego

Prawo do urlopu wypoczynkowego przedawnia się z upływem 3 lat  od dnia, w którym urlop stał się wymagalny. Rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia rozpoczyna się z końcem roku  kalendarzowego za który urlop przysługuje lub...
Ostatnie komentarze
  • jowita: Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80 % podstawy jeg...
  • BASIA: WITAM MAM PYTANIE CO DO OPIEKI NAD CHORYM DZIECKIEM PRACUJE ...
  • kk: super. dziekuje bardzo za szybka informacje. pozdrawiam serd...
  • jowita: Jeżeli ekwiwalent za urlop zostanie wypłacony po ustaniu zat...
  • kk: witam. może ktoś jasno wytłumaczyć jak obliczyć brutto/nett...
  • jowita: Rodzice dziecka/dzieci, mogą podzielić dni wolne na opiekę m...
Losowe artykuły
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w ... Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2015 roku?   1. Ustalamy...
Urlop po zwolnieniu lekarskim Wyrok SN z 20 marca 2008 r. II PK 214/07 Pracownik może rozpocząć urlop wypoczynkowy...
Czas pracy niepełnosprawnych w 2014... Czas pracy pracowników niepełnosprawnych w 2014 roku z podziałem na...