Najnowsze artykuły

Jak obliczyć wynagrodzenie za przep...

1. Nieprzepracowanie pełnego miesiąca w przypadku, gdy przez część miesiąca pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym, wychowawczym lub miał nieobecność nieusprawiedliwioną, oraz w przypadku nawiązania lub rozwiązania...

Urlop wypoczynkowy po urlopie macie...

Zgodnie z art. 163 § 3 Kodeksu pracy, na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim co oznacza, że pracodawca jest zobowiązany wnioskiem pracownika pod warunkiem, że między ostatnim dniem...

Wysokość wynagrodzenia w przypadku ...

Wysokość wynagrodzenia w przypadku gdy miesiąc ma 31 dni a pracownik był niezdolny do pracy przez okres 30 dni a 1 dzień przepracował. Należy ustalić wynagrodzenie za jeden przepracowany dzień, oraz wynagrodzenie chorobowe za 30...

Stanowisko GIP w sprawie sposobu us...

Dotyczy ustalenia wysokości wynagrodzenia za jeden dzień przepracowany w przypadku gdy miesiąc ma 31 dni a pracownik był niezdolny do pracy przez okres 30 dni.   Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie sposobu ustalania...

Kiedy przysługuje wynagrodzenie cho...

Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego: po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Do powyższego okresu ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia jeżeli: przerwa między...

Wynagrodzenie za czas zwolnienia na...

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy stosujemy zasady obowiązujące jak przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy z tą jednak różnicą, że składniki zmienne np. premie uwzględniamy tylko z miesiąca w...

Jakich danych osobowych może żądać ...

Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do...

Przeliczanie urlopu wypoczynkowego ...

Urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. W celu...

Przychody pracowników od których ni...

Przychody pracowników od których nie nalicza się składek na ubezpieczenie społeczne: nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co...

Choroba w trakcie urlopu wypoczynko...

W przypadku wystąpienia niezdolności do pracy w trakcie przebywania na urlopie wypoczynkowym, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim – urlop wypoczynkowy ulega przerwaniu z mocy prawa. Przyczyny powodujące przerwanie rozpoczętego...
Ostatnie komentarze
  • Władek: Witam, w lutym 2014 skończyłem studia inżynierskie, później...
  • Mateusz: dziękuje za odpowiedz ;) a powie mi Panie czy gdzieś znajd...
  • Jowita: Już odpisałam, przepraszam za opóźnienie :(...
  • Jowita: Praktyka ze szkoły zawodowej wlicza się do stażu od którego ...
  • Mateusz: czy może Pani Jowita odpisać na moje wcześniejsze pytanie?;)...
  • kiwi: Witam Jestem zatrudniony u dwóch pracodawców (umowy o pracę...
Losowe artykuły
Wstępne badania lekarskie Badania wstępne przeprowadza się zawsze przed dopuszczeniem pracownika do pracy....
Urlop bezpłatny bez zgody pracownik... Czy pracodawca bez zgody pracownika może wysłać go na bezpłatny urlop?   Nie....
Urlop po zwolnieniu lekarskim Wyrok SN z 20 marca 2008 r. II PK 214/07 Pracownik może rozpocząć urlop wypoczynkowy...