Najnowsze artykuły

Urlop bezpłatny w świadectwie pracy...

Okres urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 174 § 1 oraz art. 1741 Kodeksu pracy wykazuje się tylko raz w ust. 4 pkt 2 świadectwa pracy. Okresu urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 174 § 1 oraz art....

Czas pracy osób niepełnosprawnych z...

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w stosunku do osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu, nie stosuje się...

Wysokość odprawy pośmiertnej

Dla powstania uprawnienia do odprawy pośmiertnej nie ma znaczenia przyczyna ani miejsce zgonu pracownika okoliczności te też nie muszą mieć związku z wykonywaną pracą. Warunkiem koniecznym do uzyskania odprawy zgodnie z art. 93...

Dodatkowy urlop pracownika niepełno...

Możliwe są dwa sposoby ujęcia w świadectwie pracy informacji o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym i urlopie dodatkowym. Oba sposoby ustalania urlopu są prawidłowe. Pierwszy z nich polega na zsumowaniu podstawowego urlopu...

Udzielanie urlopu wypoczynkowego za...

Poniżej przykłady obliczeń ilości dni urlopu wypoczynkowego w przeliczeniu na dni i godziny dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zgodnie z art. 1542 Kodeksu pracy urlopu udziela się w dni, które są dla...

Urlop bezpłatny a prawo do świadcze...

Na wniosek pracownika pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego. W trakcie urlopu bezpłatnego nie podlegamy żadnym ubezpieczeniom w ZUS ani społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu, co za tym idzie okres urlopu...

Limit umów na czas określony

Zgodnie z art. 251 § 1 Kodeksu pracy, okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami...

Termin wypłaty wynagrodzenia

Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się przynajmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości,...

Odpoczynek dobowy i tygodniowy

Odpoczynek dobowy Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Dobowy czas pracy wraz z godzinami nadliczbowymi może maksymalnie wynosić 13 godzin (24 godziny – 11 godzin...

Przyczyny wygaśnięcia umowy o pracę...

Zgodnie z art. 63 Kodeksu pracy  umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie oraz w przepisach szczególnych. Umowa o pracę wygasa z mocy prawa w skutek określonego zdarzenia bez konieczności dokonywania dodatkowych...
Ostatnie komentarze
  • Jowita: Jak najbardziej zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia bę...
  • Cynamon: Witam serdecznie, Jestem w następującej sytuacji, od 01.0...
  • Jowita: Za okres od 10.05 do 15.05 pracodawca wypłaca wynagrodzenie ...
  • jacek: Witam, 15.05 upływa mój okres wypowiedzenia. od 10.05 do 3...
  • Jowita: Jeżeli niezdolność do pracy powstała już po ustaniu zatrudni...
  • Grażyna: Witam moje pytanie dotyczy terminu dostarczenia druku L4 do ...
Losowe artykuły
Potrącenia z wynagrodzenia pracowni... Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz...
Jak rozliczać świadczenia pozapłaco... Najczęściej stosowane świadczenia pozapłacowe:  opieka medyczna (często też dla...
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach... Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc...