Najnowsze artykuły

Termin wypłaty wynagrodzenia

Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się przynajmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości,...

Odpoczynek dobowy i tygodniowy

Odpoczynek dobowy Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Dobowy czas pracy wraz z godzinami nadliczbowymi może maksymalnie wynosić 13 godzin (24 godziny – 11 godzin...

Przyczyny wygaśnięcia umowy o pracę...

Zgodnie z art. 63 Kodeksu pracy  umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie oraz w przepisach szczególnych. Umowa o pracę wygasa z mocy prawa w skutek określonego zdarzenia bez konieczności dokonywania dodatkowych...

Wynagrodzenie za czas niewykonywani...

  Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.   Poniżej...

Kogo dotyczy zakaz pracy w godzinac...

Bezwzględny zakaz pracy w godzinach nadliczbowych oraz zakaz przekraczania normy dobowej dotyczy: pracownicy w ciąży, art. 148 pkt 2, art. 178 § 1 K.p., pracownika młodocianego, art. 203 § 1 K.p., pracowników zatrudnionych na...

Wymiar urlopu wypoczynkowego w przy...

W roku kalendarzowym w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop: 1) u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego...

Brak obowiązku wykonania wstępnych ...

Zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby: przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po...

Wysokość wynagrodzenia po urlopie w...

Zgodnie z art. 1864 Kodeksu pracy, pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego lub jego części do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym...

Wysokość wynagrodzenia po urlopie m...

Zgodnie z art. 1832  Kodeksu pracy pracodawca dopuszcza pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku po zakończeniu: urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu...

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu...

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na...
Ostatnie komentarze
  • Jowita: Wymiar przysługującego urlopu 20 dni. 1/Średnia szkoła zawo...
  • Ciekawa: Witam. Skończyłam dwa lata temu technikum, pracowałam od tam...
  • Adamo: Firma w której pracuje rozlicza opiekę jako 8 godzin. Dla ni...
  • Jowita: Pomimo, że dostarczyła Pani dyplom z opóźnieniem pracodawca ...
  • Natalia: Witam, proszę o informację; jestem zatrudniona w firmie od m...
  • Kryspin: Dziękuje bardzo za pomoc i odpowiedź, napisała Pani że zasił...
Losowe artykuły
Minimalne wynagrodzenie na pół etat... Minimalne wynagrodzenie w 2016 roku wynosi 1 850 zł brutto przy zatrudnieniu w pełnym...
Rodzaje umów o pracę I. Umowa na okres próbny Maksymalny czas i cel na jaki może zostać zawarta umowa na...
Przeciwwskazanie lekarskie Wyrok z dnia 16 grudnia 1999 I PKN 469/99 Przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania...