Najnowsze artykuły

Jakich danych osobowych może żądać ...

Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do...

Przeliczanie urlopu wypoczynkowego ...

Urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. W celu...

Przychody pracowników od których ni...

Przychody pracowników od których nie nalicza się składek na ubezpieczenie społeczne: nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co...

Choroba w trakcie urlopu wypoczynko...

W przypadku wystąpienia niezdolności do pracy w trakcie przebywania na urlopie wypoczynkowym, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim – urlop wypoczynkowy ulega przerwaniu z mocy prawa. Przyczyny powodujące przerwanie rozpoczętego...

Ustalenie wymiaru urlopu w przypadk...

Niejednokrotnie zdarza się, że zmiana wymiaru etatu następuje w trakcie zatrudnienia, a co z tym idzie wymiar przysługującego urlopu należy ustalić ponownie. Ustalając urlop dla nowego wymiaru należy pamiętać o następujących...

Ustawa o świadczeniach pieniężnych ...

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa do pobrania TUTAJ Ustawa reguluje m.in. uprawnienie do: zasiłku chorobowego, zasiłku...

Systemy wynagradzania za pracę

Wyróżniamy trzy zasadnicze systemy wynagradzania za pracę: system czasowy, system akordowy, system prowizyjny. W systemie czasowym wynagrodzenie za pracę ustalane jest według jednostek czasowych, np. godzinowych, dobowych,...

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobow...

Wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności do pracy przysługuje w danym roku kalendarzowym w wymiarze: do 33 dni, do 14 dni w przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia (krótszy 14 dniowy okres wypłaty wynagrodzenia...

Urlop bezpłatny w świadectwie pracy...

Okres urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 174 § 1 oraz art. 1741 Kodeksu pracy wykazuje się tylko raz w ust. 4 pkt 2 świadectwa pracy. Okresu urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 174 § 1 oraz art....

Czas pracy osób niepełnosprawnych z...

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w stosunku do osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu, nie stosuje się...
Ostatnie komentarze
  • Jowita: Nie ma Pani 3 lat pracy pierwsza praca to: 2 lata 8 miesięc...
  • ja: Studia magisterskie ukończyłam w 2012 r....
  • Jowita: W którym roku zostały ukończone studia? Po ukończonych stu...
  • ja: Witam chciałabym się dowiedzieć o wymiar urlopu wypoczynkowe...
  • Jowita: Niezdolność do pracy powstała już po ustaniu zatrudnienia, a...
  • Rafał: A co z drukiem Z-3, czy pracodawca ma obowiązek wystawić mi ...
Losowe artykuły
Regulamin wynagradzania Wyrok SN z 4 sierpnia 2004 r. II PK 5/2005 Do wejścia w życie nowego regulaminu płac...
Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 ... Zgodnie z art. 1519a § 1 Kp, praca w święta w placówkach jest niedozwolona. Zakaz...
Minimalne wynagrodzenie w 2015 roku Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2015 roku wyniesie 1 750 zł brutto Wynagrodzenie...