Najnowsze artykuły

Urlop okolicznościowy po rozwodzie

Wiele wątpliwości Czytelników budzi sytuacja: czy po rozwodzie należy się urlop okolicznościowy w przypadku śmierci byłej teściowej/teścia? Tak. W opisanym powyżej przypadku należy udzielić urlopu okolicznościowego w...

Zmiany w Kodeksie pracy obowiązując...

Od 01.01.2017 zmianie uległy przepisy Kodeksu pracy dotyczące: regulaminu wynagradzania, wydawania świadectw pracy, wprowadzania regulaminu pracy, współodpowiedzialność materialnej pracownika, terminów odwołania do sądu...

Kogo nie obejmuje minimalna stawka ...

1. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia w kwocie minimalnej stawki godzinowej oraz obowiązek ewidencji czasu pracy nie dotyczy następujących umów zlecenia: 1) umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, jeżeli o...

Wzór świadectwa pracy

Od 1 stycznia 2017 obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy do pobrania TUTAJ W nowym wzorze świadectwa pracy należy zamieścić informacje o uprawnieniach rodzicielskich w sposób bardziej szczegółowy niż to było dotychczas w...

Informacja o odprawie emerytalnej w...

Informację o wypłaconej odprawie emerytalnej zamieszczamy w ust. 5 pkt 12 świadectwa pracy (nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 01.01.2017 do pobrania TUTAJ). Odprawa w związku z przejściem na rentę lub emeryturę ma...

Urlop ojcowski w świadectwie pracy

Informację o wykorzystanym urlopie ojcowskim zamieszamy w ust. 5 pkt 3 świadectwa pracy, (nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 01.01.2017 do pobrania TUTAJ) w tej części świadectwa pracy informujemy kolejnego pracodawcę o...

Zawartość świadectwa pracy

W świadectwie pracy zamieszczamy informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące: 1) okresu lub okresów zatrudnienia, 2) wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania...

Podstawa wymiaru składek na urlopie...

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych...

Świadczenie rehabilitacyjne w świad...

Informację o okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego zamieszczamy w ust. 4 pkt 10 świadectwa pracy. Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego zaliczamy do okresu nieskładkowego. Okresy nieskładkowe wymienione zostały w...

Maksymalna podstawa składki chorobo...

Maksymalna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających ubezpieczeniu dobrowolnie wynosi w 2017 roku 10 657,50 zł.          (4 263,00 przeciętne prognozowane wynagrodzenie w roku 2017 x...
Ostatnie komentarze
  • janina: proszę o odpowiedz córka miała przedłóżoną. umowę do dnia p...
  • Iwona: Witam, mam problem z wyliczeniem urlopu..może ktoś pomoże? ...
  • BT: Witam, Jestem w 5 miesiacu ciąży, umowa(zawarta z agencją p...
  • MRAS: Witam, temat klarownie wytłumaczony :) pytanie: prac...
  • Kasia: Witam, przez 3 miesiące byłam zatrudniona na 1/2 etatu umowa...
  • dawid: dziękuje . Mam jeszcze jedno pytanie na jaki najkrótszy okre...
Losowe artykuły
Łączenie urlopu rodzicielskiego z w... Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u...
Wysokość odprawy z tytułu zwolnień ... Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia,...
Czas pracy niepełnosprawnych w 2016... Czas pracy w 2016 roku z podziałem na miesiące w systemie podstawowym od poniedziałku...