Najnowsze artykuły

Skierowanie do innej pracy

Pracodawca może przenieść (powierzyć) pracownikowi inną pracę pod warunkiem, że spełnia 4 warunki łącznie tj.: wystąpiły uzasadnione potrzeby pracodawcy – przez uzasadnione potrzeby pracodawcy należy rozumieć potrzeby...

Wniosek o urlop bezpłatny

W myśl przepisów urlop bezpłatny może być udzielony tylko na wniosek pracownika. Co więcej, wniosek ten powinien być złożony na piśmie. Pracodawca może: udzielić urlopu bezpłatnego zgodnie z wnioskiem pracownika, udzielić...

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowi...

Wyrok SN z 26 kwietnia 2011 sygn. akt II PK 302/10 Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia zależne jest jedynie od woli pracodawcy, której pracownik nie może się...

Współczynnik urlopowy w 2015 roku

Współczynnik urlopowy stosujemy do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Współczynnik ten służy do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu i ustalany...

Powrót z wychowawczego w trakcie mi...

Nieprzepracowanie pełnego miesiąca w przypadku, gdy przez część miesiąca pracownik przebywał na urlopie wychowawczym.   Sposób wyliczenia: miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę godzin...

Minimalne wynagrodzenie w 2015 roku

Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2015 roku wyniesie 1 750 zł brutto Wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z czego wynika, że...

Ekwiwalent za urlop dla pracownika ...

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy pracownika legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym, uprawnionego do skróconych norm czasu pracy? Na temat wymiaru czasu pracy...

Urlop wypoczynkowy po urlopie macie...

  Zgodnie z art. 163 § 3 K.p. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Co oznacza, że pracodawca jest zobowiązany wnioskiem pracownika pod warunkiem, że między ostatnim dniem pobytu na...

Okres przechowywania dokumentacji p...

Dokumentację pracowniczą przechowujemy po ustaniu zatrudnienia przez liczbę lat wskazaną w przepisach, licząc od dnia wystawienia ostatniego dokumentu.   Dokumentacja pracownicza Okres przechowywania Akta osobowe...

Czas pracy w 2015 roku

Czas pracy w 2015 roku z podziałem na miesiące. Jednomiesięczny okres rozliczeniowy w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku 8 godzin dziennie 40 godzin tygodniowo.   Miesiąc Liczba godzin pracy Liczba dni...
Ostatnie komentarze
  • jowita: Przy wynagrodzeniu 1700 zł brutto i niewykorzystanym urlopie...
  • Andrzej: Witam:Proszę o podpowiedż uległem wypadkowi w pracy zatrudni...
  • jowita: W styczniu wykorzysta Pani 1 dzień tj. 2.01.2015, ten dzień ...
  • Ilona: Proszę o odpowiedź w sprawie niszczęsnego zbiegu okolicznośc...
  • jowita: Pomimo tak krótkiego stażu pracy przysługują Pani 2 dni woln...
  • J: Mój syn ma 3 latka. Umowa z poprzednim pracodawca skończyła ...
Losowe artykuły
Urlop po zwolnieniu lekarskim Wyrok SN z 20 marca 2008 r. II PK 214/07 Pracownik może rozpocząć urlop wypoczynkowy...
Wypłata wynagrodzenia po terminie Wyrok SN z 10 listopada 2010 r. I PK 83/10 Podwładny nie ma prawa prawa odejść z...
Badania kontrolne po macierzyńskim Między urlopem macierzyńskim a wypoczynkowym zbędne badania kontrolne. Wyrok SN z dnia...