Najnowsze artykuły

Wysokość odprawy z tytułu zwolnień ...

Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości: jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2...

Dwie umowy z tym samym pracodawcą

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 marca  1969r. III PZP 1/69, (OSNCP 1969, Nr 11, poz.197).   Istnieje możliwość zawarcia z własnym pracownikiem drugiej umowy ale tylko wyjątkowo. Jest to możliwe jedynie wówczas, gdy...

Czas pracy niepełnosprawnych w 2014...

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych w 2014 roku z podziałem na miesiące. Jednomiesięczny okres rozliczeniowy w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku w odniesieniu do normy wynoszącej 7 godzin na dobę i 35 godzin na...

Przerwa na karmienie piersią

O możliwości korzystania z przerwy na karmienie piersią mówi art. 187 Kodeksu pracy. Liczba i długość przerw na karmienie uzależniona jest od: wymiaru czasu pracy,  od liczby dzieci które karmi.   Jeżeli czas pracy mamy...

Okresowe badania lekarskie

Okresowe badania lekarskie Okresowym badaniom lekarskim podlegają wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj i warunki wykonywanej pracy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego. Okresowym...

Wzór wniosku o urlop macierzyński

Wzór wniosku o urlop macierzyński do...

Urlop wychowawczy z umowy zlecenia

Zleceniobiorca wykonujący pracę na podstawie  umowy zlecenia jeżeli będzie chciał skorzystać z urlopu wychowawczego musi posiadać 6 miesięczny staż ubezpieczeniowy. Do 6 miesięcznego stażu pracy zaliczamy wszystkie poprzednie...

Czas pracy niepełnosprawnych

Na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, od 10 lipca 2014 r. skrócone normy czasu pracy dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym będą stosowane bez konieczności dostarczania dodatkowego zaświadczenia...

Urlop wypoczynkowy a zasiłek opieku...

Nie można przerwać rozpoczętego urlopu wypoczynkowego Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom zwolnionym z wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Urlop wypoczynkowy jest pewnego...

Przerwa w pracy a urlop wypoczynkow...

Urlop w wymiarze proporcjonalnym nabywa pracownik, który powraca do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc (za miesiąc uważa się łącznie 30 dni) okresie: 1) urlopu...
Ostatnie komentarze
  • jowita: Do stażu pracy od którego zależy wysokość urlopu wypoczynkow...
  • Anna: Witam. Mam pytanie dot. tematu. Czy istotne jest w jakiej ko...
  • jowita: Pracownik niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym zatrudniony...
  • poi: czy osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym pracująca na 3/...
  • jowita: Okres przerwy po ukończeniu studiów nie jest wliczany do okr...
  • asia: witam, ukończyłam studia wyższe w 2011 roku, jednak po ukoń...
Losowe artykuły
Skrócony tydzień pracy System skróconego czasu pracy polega na tym, że pracownik wykonuje pracę przez mniej...
Ekwiwalent za pół etatu Przykład 1 Pracownik był zatrudniony na pół etatu, w okresie od 01.01.2014 r. do...
Wysokość dofinansowań do wynagrodze...   Od 1 kwietnia 2014 zostały zrównane kwoty miesięcznych dofinansowań do...