Najnowsze artykuły

Okres wypowiedzenia umowy zawartej ...

Okres wypowiedzenia umowy na zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeżeli pracownik...

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrud...

Rozróżniamy dwa rodzaje niezdolności do pracy po ustaniu zatrudnienia: Gdy niezdolność do pracy powstała w trakcie zatrudnienia i trwa nieprzerwanie również po jego ustaniu. Gdy niezdolność do pracy powstała po ustaniu...

Potracenie alimentacyjne z minimaln...

W przypadku potrąceń alimentacyjnych nie obowiązuje kwota wolna od potrąceń. Dlatego można je potrącić nawet z minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 3 / 5 wynagrodzenia netto (60%).   Przykład Pracownik zatrudniony w...

Informacja o warunkach zatrudnienia

Pracodawca zatrudniający powyżej 20 pracowników, informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o: obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu...

Dodatkowy urlop niepełnosprawnego

Pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu pracownik nabywa po...

Zawartość akt osobowych pracownika...

Akta osobowe pracownika składają się z 3 części i obejmują:   Część A - dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie kwestionariusz osobowy, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty...

Zatrudnienie pracownika w trakcie m...

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika za czas przepracowany w przypadku zatrudnienia lub ustania stosunku pracy w  trakcie miesiąca?   Przykład Pracownik został zatrudniony od 7 maja 2015  jego wynagrodzenie jest w stałej...

Co powinno zawierać świadectwo prac...

Świadectwo pracy powinno zawierać  informacje dotyczące:   1) wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy, 2) podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, 3) wysokości urlopu wypoczynkowego...

Urlop okolicznościowy po rozwodzie

Wiele wątpliwości Czytelników budzi fakt, czy po rozwodzie należy się urlop okolicznościowy w przypadku śmierci byłej teściowej/teścia.   Tak. W opisanym powyżej przypadku należy udzielić urlopu okolicznościowego w...

Urlop bezpłatny bez zgody pracownik...

Czy pracodawca bez zgody pracownika może wysłać go na bezpłatny urlop?   Nie. Zgodnie z art. 174 § 1 Urlopu bezpłatnego udziela się na pisemny wniosek pracownika. Lub za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie gdy celem jest...
Ostatnie komentarze
  • jowita: Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80 % podstawy jeg...
  • BASIA: WITAM MAM PYTANIE CO DO OPIEKI NAD CHORYM DZIECKIEM PRACUJE ...
  • kk: super. dziekuje bardzo za szybka informacje. pozdrawiam serd...
  • jowita: Jeżeli ekwiwalent za urlop zostanie wypłacony po ustaniu zat...
  • kk: witam. może ktoś jasno wytłumaczyć jak obliczyć brutto/nett...
  • jowita: Rodzice dziecka/dzieci, mogą podzielić dni wolne na opiekę m...
Losowe artykuły
Koszty uzyskania przychodu w 2014 r...   przy zatrudnieniu na jednym etacie w miejscu zamieszkania 111,25 zł....
Czas pracy w 2013 roku Czas pracy w 2013 roku z podziałem na miesiące. Miesiąc Liczba godzin...
Urlop wypoczynkowy a zwolnienie lek... W przypadku gdy zachorujesz w trakcie trwania urlopu wypoczynkowego i udokumentujesz ten...