Najnowsze artykuły

Informacja o odprawie emerytalnej w...

Zgodnie z art. 921 § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę,...

Współczynnik urlopowy w 2016 roku

Współczynnik urlopowy stosujemy do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Współczynnik ten służy do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu i ustalany...

Wysokość dodatku za pracę w godzina...

Zgodnie z art. 151 8 § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawi godzinowej wynikającej z minimalnego...

Czas pracy w 2016 roku

Czas pracy w 2016 roku z podziałem na miesiące w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.   Miesiąc Liczba godzin...

Wynagrodzenie za urlop okoliczności...

Przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop okolicznościowy stosujemy zasady obowiązujące jak przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy z ta jednak różnicą, że składniki zmienne np. premie uwzględniamy tylko z miesiąca w...

Dodatek za pracę w nocy w wynagrodz...

Wysokość minimalnego wynagrodzenie nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego dla danego roku kalendarzowego w 2015 r. wynosi 1 750 zł a w 2016 r. 1 850 zł Do obliczenia wysokości minimalnego...

Jak ustalić podstawę trzynastki

  Zgodnie z art. 4 ust . 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, do wyliczenia trzynastki uwzględniamy: wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczania...

Regulamin pracy

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Regulaminu pracy nie wprowadza się jeżeli w powyższym zakresie obowiązują postanowienia układu...

System skróconego tygodnia pracy

System skróconego tygodnia pracy polega na tym, że pracownik wykonuje pracę przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, maksymalnie do 12 godzin na dobę.   Okres...

Dni ustawowo wolne od pracy w 2016 ...

Zgodnie z art. 1519a § 1 Kp, praca w święta w placówkach jest niedozwolona. Zakaz obejmuje wykonywanie pracy w dniu, który jest świętem. W 2016 dni te przypadają:   1 stycznia (piątek) Nowy Rok, Świętej Bożej...
Ostatnie komentarze
  • ULA: Umowa o pracę 28.12.14-31.08.15 (wym.url.26 dni od najn.kraj...
  • Jowita: Przepisy prawa pracy nie mówią o terminie dostarczenia przez...
  • Stan: Witam, Czy jest określone ile mam czasu na doniesienie ak...
  • Jowita: Pracodawca może zaproponować zmianę na mocy porozumienia str...
  • Jowita: W roku 2014 pozostało pani 10 dni niewykorzystanego urlopu w...
  • wero: A co, jeżeli pracodawca poinformował mnie o warunkach zatrud...
Losowe artykuły
Dodatek za pracę w nocy w wynagrodz... Wysokość minimalnego wynagrodzenie nie może być niższa od wysokości minimalnego...
Ekwiwalent za urlop dla pracownika ... Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy pracownika legitymującego się...
Kilkumiesięczne okresy rozliczeniow... Kilkumiesięczne okresy rozliczeniowe w podstawowym systemie pracy od poniedziałku do...