Najnowsze artykuły

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 K.p.)   Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i...

Nieobecność z powodu choroby w świa...

Informację o niezdolności do pracy z powodu choroby pracownika zamieszczamy w ust. 4 pkt 4 świadectwa pracy. W ust.4 pkt 4 świadectwa pracy „był niezdolny do pracy przez okres…. dni”  informujemy o ilości dni za które...

Przepisy Kodeksu cywilnego które ma...

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną uregulowaną w Kodeksie cywilnym (art. 734 – 751 K.C.) Ale jeżeli z umowy zlecenia wynika konieczność wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w...

Potrącenie alimentacyjne z minimaln...

W przypadku potrąceń alimentacyjnych nie obowiązuje kwota wolna od potrąceń. Dlatego można je potrącić nawet z minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 3 / 5 wynagrodzenia netto (60%). Przykład Pracownik zatrudniony w...

Umowa o pracę na okres próbny

Maksymalny czas i cel na jaki może zostać zawarta umowa na okres próbny Umowę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania...

Urlop ojcowski w świadectwie pracy

Od 2 stycznia 2016 zacznie obowiązuje nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca urlopu ojcowskiego. Pracownik – ojciec wychowujący dziecko może skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż: do...

Minimalne wynagrodzenie na pół etat...

Minimalne wynagrodzenie w 2016 roku wynosi 1 850 zł brutto przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy. Przykład wyliczenia wynagrodzenia netto od kwoty 1 850 zł znajdziesz TUTAJ   W przypadku pracowników zatrudnionych w...

Jak obliczyć wynagrodzenie netto w ...

Minimalne wynagrodzenie w 2016 roku wynosi 1 850 zł brutto Wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z czego wynika, że zatrudniony po...

Koszty uzyskania przychodu w 2016

Koszty uzyskania przychodu w 2016 nie uległy zmianie w stosunku do 2014 i 2015 i są nadal na tym samym poziomie.   Przy zatrudnieniu na jednym etacie w miejscu zamieszkania 111,25 zł. miesięcznie111,25 zł x 12 miesięcy =...

Ekwiwalent za urlop pracownika niep...

Jak w 2016 roku obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy pracownika legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym.   Na temat wymiaru czasu pracy obowiązującego pracowników ze znacznym...
Ostatnie komentarze
  • Jowita: Ustalony dla danego roku współczynnik stosuje się przy ustal...
  • paula: Proszę o pomoc, chodzi o wyliczenie ekwiwalentu pieniężnego ...
  • KASIEK: Rozumiem. A czy jest Pani wstanie podać mi ile powinnam dost...
  • Jowita: Ekwiwalent jest wypłacany w przypadku rozwiązania/zakończeni...
  • Jowita: Dwa dni opieki przysługują na cały rok kalendarzowy. Jeżeli ...
  • Tomasz: Mam pytanie gdy wziolem 2 dni urlopu u pracodawcy z ktorym r...
Losowe artykuły
Skierowanie do innej pracy Pracodawca może przenieść (powierzyć) pracownikowi inną pracę pod warunkiem, że...
Jaki okres wypowiedzenia Przykład Czy do stażu pracy od którego zależy wypowiedzenie należy uwzględnić...
Okresowe badania lekarskie Okresowe badania lekarskie Okresowym badaniom lekarskim podlegają wszyscy pracownicy,...