Najnowsze artykuły

Nagroda jubileuszowa pracownika sam...

Wysokość nagrody jubileuszowej: 1) po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego; 2) po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego; 3) po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego; 4) po 35 latach pracy –...

Minimalne wynagrodzenie w 2016 roku

Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2016 roku wyniesie 1 850 zł brutto Wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z czego wynika, że...

Kiedy urlop wychowawczy obniża urlo...

Kiedy urlop wychowawczy obniża urlop wypoczynkowy Zgodnie z art. 1551 § 1 pkt 2 Pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie urlopu...

Rodzaje systemów i rozkładów czasu ...

1. System podstawowy  (art. 129 K.p.) 2. System równoważnego czasu pracy wariant podstawowy (art. 135 K.p.) przy dozorze urządzeń (art. 136 K.p.) przy pilnowaniu (art. 137 K.p.) 3. System pracy w ruchu ciągłym (art. 138 K.p.) 4....

Obniżenie wymiaru czasu pracy zamia...

O obniżenie wymiaru czasu pracy może ubiegać się pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego który legitymuje się co najmniej 6 miesięcznym okresem zatrudnienia. Do wymaganego sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się...

Okres wypowiedzenia umowy zawartej ...

Okres wypowiedzenia umowy na zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeżeli pracownik...

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrud...

Rozróżniamy dwa rodzaje niezdolności do pracy po ustaniu zatrudnienia: Gdy niezdolność do pracy powstała w trakcie zatrudnienia i trwa nieprzerwanie również po jego ustaniu. Gdy niezdolność do pracy powstała po ustaniu...

Potracenie alimentacyjne z minimaln...

W przypadku potrąceń alimentacyjnych nie obowiązuje kwota wolna od potrąceń. Dlatego można je potrącić nawet z minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 3 / 5 wynagrodzenia netto (60%).   Przykład Pracownik zatrudniony w...

Informacja o warunkach zatrudnienia

Pracodawca zatrudniający powyżej 20 pracowników, informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o: obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu...

Dodatkowy urlop niepełnosprawnego

Pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu pracownik nabywa po...
Ostatnie komentarze
  • jowita: Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80 % podstawy jeg...
  • BASIA: WITAM MAM PYTANIE CO DO OPIEKI NAD CHORYM DZIECKIEM PRACUJE ...
  • kk: super. dziekuje bardzo za szybka informacje. pozdrawiam serd...
  • jowita: Jeżeli ekwiwalent za urlop zostanie wypłacony po ustaniu zat...
  • kk: witam. może ktoś jasno wytłumaczyć jak obliczyć brutto/nett...
  • jowita: Rodzice dziecka/dzieci, mogą podzielić dni wolne na opiekę m...
Losowe artykuły
Urlop po zwolnieniu lekarskim Wyrok SN z 20 marca 2008 r. II PK 214/07 Pracownik może rozpocząć urlop wypoczynkowy...
Urlop ojcowski w świadectwie pracy Pracownik – ojciec wychowujący dziecko może skorzystać z tego uprawnienia w wymiarze...
Dni wolne na opiekę nad dzieckiem Pracownikowi który wychowuje przynajmniej jedno dziecko do 14 lat przysługuje w ciągu...