Najnowsze artykuły

PIT-2 Oświadczenie pracownika dla c...

Oświadczenie PIT-2 należy złożyć płatnikowi (pracodawcy) przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym, z reguły wypełnia się je razem z innymi dokumentami dotyczącymi zatrudnienia. Oświadczenie to obowiązuje na...

Symbole przyczyn niepełnosprawności...

Obowiązujące symbole przyczyn niepełnosprawności:   1)    01-U – upośledzenie umysłowe; 2)    02-P – choroby psychiczne; 3)    03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu; 4)    04-O – choroby narządu...

Jak obliczyć wynagrodzenie za przep...

1. Nieprzepracowanie pełnego miesiąca w przypadku, gdy przez część miesiąca pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym, wychowawczym lub miał nieobecność nieusprawiedliwioną, oraz w przypadku nawiązania lub rozwiązania...

Urlop wypoczynkowy po urlopie macie...

Zgodnie z art. 163 § 3 Kodeksu pracy, na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim co oznacza, że pracodawca jest zobowiązany wnioskiem pracownika pod warunkiem, że między ostatnim dniem...

Wysokość wynagrodzenia w przypadku ...

Wysokość wynagrodzenia w przypadku gdy miesiąc ma 31 dni a pracownik był niezdolny do pracy przez okres 30 dni a 1 dzień przepracował. Należy ustalić wynagrodzenie za jeden przepracowany dzień, oraz wynagrodzenie chorobowe za 30...

Stanowisko GIP w sprawie sposobu us...

Dotyczy ustalenia wysokości wynagrodzenia za jeden dzień przepracowany w przypadku gdy miesiąc ma 31 dni a pracownik był niezdolny do pracy przez okres 30 dni.   Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie sposobu ustalania...

Kiedy przysługuje wynagrodzenie cho...

Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego: po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Do powyższego okresu ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia jeżeli: przerwa między...

Wynagrodzenie za czas zwolnienia na...

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy stosujemy zasady obowiązujące jak przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy z tą jednak różnicą, że składniki zmienne np. premie uwzględniamy tylko z miesiąca w...

Jakich danych osobowych może żądać ...

Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do...

Przeliczanie urlopu wypoczynkowego ...

Urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. W celu...
Ostatnie komentarze
  • Tomasz: Dzień Dobry, Czy pracownikowi przysługuje urlop okoliczno...
  • Alojamiento web: Pracownikom odchodzacym z pracy, ktorzy nie wykorzystali cal...
  • Anna: witam, Mam pytanie . Pracuje w szkole i od 1 stycznia do ...
  • Inna: Dodam iz powiedzieli nam ze to jest kiosk u nich nie ma czeg...
  • Inna: Ja pracuje na pol etatu w kiosku nie nalezy mi sie wynagrodz...
  • : Witam Pracowałam za najniższą krajową w systemie 2 na 2 (2d...
Losowe artykuły
Minimalne wynagrodzenie w 2014 roku     Minimalna płaca w 2014 roku wzrośnie o 80 zł w porównaniu do 2013 roku...
Dni ustawowo wolne od pracy w 2016 ... Zgodnie z art. 1519a § 1 Kp, praca w święta w placówkach jest niedozwolona. Zakaz...
Choroba w trakcie urlopu wypoczynko... W przypadku wystąpienia niezdolności do pracy w trakcie przebywania na urlopie...