Najnowsze artykuły

Wysokość dofinansowań do wynagrodze...

  Od 1 kwietnia 2014 zostały zrównane kwoty miesięcznych dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej oraz u pracodawców z tzw....

Maksymalne potrącenia z wynagrodzen...

Zgodnie z art. 87 kodeksu pracy. Potrąceniu z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne (13,71%) oraz zaliczki na podatek dochodowy podlegają tylko następujące należności (w poniższej...

Zmiana pracodawcy a zajęcie komorni...

W przypadku zmiany pracodawcy zajęcie komornicze obowiązuje nadal, choćby z dłużnikiem nawiązano nowy stosunek pracy lub zlecenia albo w przypadku gdy zakład pracy przechodzi na inną osobę, jeżeli osoba ta o zajęciu...

Choroba w trakcie wypowiedzenia umo...

Często zadawane przez Czytelników pytania dotyczące choroby w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę: 1. W takcie 1 miesięcznego wypowiedzenia umowy będąc na urlopie wypoczynkowym  zachorowałam (L-4) co z urlopem wypoczynkowym?...

Wynagrodzenie po urlopie macierzyńs...

Wynagrodzenie po urlopie macierzyńskim Zgodnie z art. 1832 kodeksu pracy pracodawca po zakończeniu przez pracownika: urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego...

Zasiłek opiekuńczy z ZUS

Prawo do zasiłku opiekuńczego Zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo jak i dobrowolnie. Do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dziećmi ma prawo zarówno...

Dni wolne na poszukiwanie nowej pra...

Kiedy przysługują? Aby takie dni przysługiwały – umowa o pracę musi  zostać wypowiedziana przez pracodawcę. Otrzymanie dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy uzależnione jest od trzech warunków: okres wypowiedzenia umowy o...

Jak liczyć trzeci miesiąc ciąży

Jak liczyć termin upływu 3 miesiąca ciąży, po upływie którego pracodawca ma obowiązek przedłużyć umowę do dnia porodu?   Wyrok SN z 5 grudnia 2012 r. I PK 33/02 (OSNP 2004/12/204)  Upływ 3 miesiąca ciąży oblicza się...

Zmiana wymiaru etatu a wymiar urlop...

Jeżeli obniżenie wymiaru etatu następuje w trakcie roku kalendarzowego, sytuacja ta nie może prowadzić do obniżenia wymiaru etatu już nabytego przez pracownika. Urlop należy wyliczyć dla każdej wysokości etatu...

Choroba a ekwiwalent za urlop

Jak ustalić podstawę do wyliczenia ekwiwalentu w przypadku długotrwałej choroby pracownika?   Stałe składniki wynagrodzenia Do podstawy wymiaru ekwiwalentu przyjmujmy składniki wynagrodzenia określone w stałej miesięcznej...
Ostatnie komentarze
  • kliknij tutaj: Wyjątkowy blog. Szkoda że rzadko spotyka się takich stron w ...
  • jowita: Istotne jest aby termin wykorzystania dni wolnych miał bezpo...
  • Jarek: Witam, mam pewien problem, kilka dni temu zostałem ojcem, w...
  • jowita: Zgodnie ze stanem faktycznym który Pan przedstawia, urlop wy...
  • Krzysztof: Witam . Podjąłem pracę ( umowa o pracę na okres probny ) w ...
  • jowita: Warunkiem otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest staż prac...
Losowe artykuły
Wymiar czasu pracy w świadectwie pr...   W świadectwie pracy należy zamieścić  informację, w jakim wymiarze czasu...
Zasiłek opiekuńczy z ZUS Prawo do zasiłku opiekuńczego Zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom...
Zmiana wymiaru etatu a wymiar urlop... Jeżeli obniżenie wymiaru etatu następuje w trakcie roku kalendarzowego, sytuacja ta...