Najnowsze artykuły

Wzór skierowania na badania lekarsk...

W dniu 1 kwietnia 2015 r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia, które określa nowy wzór skierowania na badania lekarskie. Nowy wzór skierowania na badania lekarskie wstępne/okresowe/kontrolne do...

Wyniki kontroli umów cywilnoprawnyc...

Wstępne wyniki ubiegłorocznych kontroli wskazują, że utrzymuje się wysoka skala naruszeń prawa w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach, gdy powinna być zawarta umowa o pracę. W ramach kontroli w 2014 r. mających...

Przedawnienie urlopu wypoczynkowego

Prawo do urlopu wypoczynkowego przedawnia się z upływem 3 lat  od dnia, w którym urlop stał się wymagalny. Rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia rozpoczyna się z końcem roku  kalendarzowego za który urlop przysługuje lub...

Stawki składek ZUS w 2015

Od 1.04.2015 zmianie ulegnie wysokość stopy procentowej dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczeń nie więcej niż 9 pracowników.    Tabela poniżej przedstawia stawki ZUS które pracodawca  oblicza z naszego wynagrodzenia...

Dodatek za pracę w godzinach nocnyc...

Za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. (art. 1518 §...

Zawieranie kolejnych umów na czas o...

Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące...

Wstępne badania lekarskie

Badania wstępne przeprowadza się zawsze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego. Pracodawca, który dopuści do pracy pracownika bez wstępnych...

Urlop uzupełniający

  Dla przypomnienia, urlop wypoczynkowy przysługuje w następującym wymiarze: 20 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.     Kiedy nabywane jest...

Ekwiwalent za pół etatu w 2015

Ekwiwalent za pół etatu w 2015 roku   Ustalony dla danego roku współczynnik stosuje się przy ustalaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu bieżącego roku, bez względu na to, czy jest to urlop zaległy, czy...

Podstawa wymiaru składek na urlopie...

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop...
Ostatnie komentarze
  • jowita: Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80 % podstawy jeg...
  • BASIA: WITAM MAM PYTANIE CO DO OPIEKI NAD CHORYM DZIECKIEM PRACUJE ...
  • kk: super. dziekuje bardzo za szybka informacje. pozdrawiam serd...
  • jowita: Jeżeli ekwiwalent za urlop zostanie wypłacony po ustaniu zat...
  • kk: witam. może ktoś jasno wytłumaczyć jak obliczyć brutto/nett...
  • jowita: Rodzice dziecka/dzieci, mogą podzielić dni wolne na opiekę m...
Losowe artykuły
Rodzaje umów o pracę Rodzaje umów o pracę:    Umowa na okres próbny – może być zawarta tylko...
Urlop uzupełniający   Dla przypomnienia, urlop wypoczynkowy przysługuje w następującym wymiarze: 20...
Choroba w trakcie wypowiedzenia umo... Często zadawane przez Czytelników pytania dotyczące choroby w trakcie wypowiedzenia...