Najnowsze artykuły

Pit-2

Oświadczenie Pit-2 należy złożyć płatnikowi (pracodawcy) przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Z reguły wypełnia się je razem z innymi dokumentami dotyczącymi zatrudnienia. Oświadczenie to obowiązuje na...

Wysokość odprawy z tytułu zwolnień ...

Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości: jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2...

Dwie umowy z tym samym pracodawcą

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 marca  1969r. III PZP 1/69, (OSNCP 1969, Nr 11, poz.197).   Istnieje możliwość zawarcia z własnym pracownikiem drugiej umowy ale tylko wyjątkowo. Jest to możliwe jedynie wówczas, gdy...

Czas pracy niepełnosprawnych w 2014...

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych w 2014 roku z podziałem na miesiące. Jednomiesięczny okres rozliczeniowy w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku w odniesieniu do normy wynoszącej 7 godzin na dobę i 35 godzin na...

Przerwa na karmienie piersią

O możliwości korzystania z przerwy na karmienie piersią mówi art. 187 Kodeksu pracy. Liczba i długość przerw na karmienie uzależniona jest od: wymiaru czasu pracy,  od liczby dzieci które karmi.   Jeżeli czas pracy mamy...

Okresowe badania lekarskie

Okresowe badania lekarskie Okresowym badaniom lekarskim podlegają wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj i warunki wykonywanej pracy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego. Okresowym...

Wzór wniosku o urlop macierzyński

Wzór wniosku o urlop macierzyński do...

Urlop wychowawczy z umowy zlecenia

Zleceniobiorca wykonujący pracę na podstawie  umowy zlecenia jeżeli będzie chciał skorzystać z urlopu wychowawczego musi posiadać 6 miesięczny staż ubezpieczeniowy. Do 6 miesięcznego stażu pracy zaliczamy wszystkie poprzednie...

Czas pracy niepełnosprawnych

Na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, od 10 lipca 2014 r. skrócone normy czasu pracy dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym będą stosowane bez konieczności dostarczania dodatkowego zaświadczenia...

Urlop wypoczynkowy a zasiłek opieku...

Nie można przerwać rozpoczętego urlopu wypoczynkowego Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom zwolnionym z wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Urlop wypoczynkowy jest pewnego...
Ostatnie komentarze
  • jowita: Nigdzie w przepisach nie znalazłam, że w przypadku gdy rodzi...
  • Ula: Dziękuję za odpowiedz. Wiem, że zus nie będzie opłacał skład...
  • jowita: Zwolnienie jest udzielane na wniosek pracownika, pracownik n...
  • Ula: Czy mogę wziąć opiekę nad dzieckiem w czasie kiedy mój mąż ...
  • jowita: Do stażu pracy od którego zależy wysokość urlopu wypoczynkow...
  • Anna: Witam. Mam pytanie dot. tematu. Czy istotne jest w jakiej ko...
Losowe artykuły
Stawki składek ZUS   Tabela poniżej przedstawia stawki ZUS które pracodawca  oblicza z naszego...
Pierwszy urlop wypoczynkowy Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym  podjął...
Zmiana warunków pracy lub płacy Porozumienie zmieniające – pracodawca ma prawo na podstawie porozumienia...