Najnowsze artykuły

Oświadczenie o wyborze OFE / ZUS

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 możemy wybrać pomiędzy OFE a ZUS. Wyboru dokonują obecni członkowie OFE którym zostało więcej niż 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Cała składka emerytalna wynosi 19,52% podstawy wymiaru...

Kodeks pracy 2014

Kodeks pracy 2014 -  wersja PDF

Potrącenia niealimentacyjne

Graniczna wysokość potrąceń do wysokości połowy wynagrodzenia Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze...

Wysokość dofinansowań do wynagrodze...

  Od 1 kwietnia 2014 zostały zrównane kwoty miesięcznych dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej oraz u pracodawców z tzw....

Maksymalne potrącenia z wynagrodzen...

Zgodnie z art. 87 kodeksu pracy. Potrąceniu z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne (13,71%) oraz zaliczki na podatek dochodowy podlegają tylko następujące należności (w poniższej...

Zmiana pracodawcy a zajęcie komorni...

W przypadku zmiany pracodawcy zajęcie komornicze obowiązuje nadal, choćby z dłużnikiem nawiązano nowy stosunek pracy lub zlecenia albo w przypadku gdy zakład pracy przechodzi na inną osobę, jeżeli osoba ta o zajęciu...

Choroba w trakcie wypowiedzenia umo...

Często zadawane przez Czytelników pytania dotyczące choroby w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę: 1. W takcie 1 miesięcznego wypowiedzenia umowy będąc na urlopie wypoczynkowym  zachorowałam (L-4) co z urlopem wypoczynkowym?...

Wynagrodzenie po urlopie macierzyńs...

Wynagrodzenie po urlopie macierzyńskim Zgodnie z art. 1832 kodeksu pracy pracodawca po zakończeniu przez pracownika: urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego...

Zasiłek opiekuńczy z ZUS

Prawo do zasiłku opiekuńczego Zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo jak i dobrowolnie. Do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dziećmi ma prawo zarówno...

Dni wolne na poszukiwanie nowej pra...

Kiedy przysługują? Aby takie dni przysługiwały – umowa o pracę musi  zostać wypowiedziana przez pracodawcę. Otrzymanie dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy uzależnione jest od trzech warunków: okres wypowiedzenia umowy o...
Ostatnie komentarze
  • kliknij tutaj: Wyjątkowy blog. Szkoda że rzadko spotyka się takich stron w ...
  • jowita: Istotne jest aby termin wykorzystania dni wolnych miał bezpo...
  • Jarek: Witam, mam pewien problem, kilka dni temu zostałem ojcem, w...
  • jowita: Zgodnie ze stanem faktycznym który Pan przedstawia, urlop wy...
  • Krzysztof: Witam . Podjąłem pracę ( umowa o pracę na okres probny ) w ...
  • jowita: Warunkiem otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest staż prac...
Losowe artykuły
Kody literowe stosowane do oznaczan... W zaświadczeniu lekarskim wpisywane są następujące kody: kod A – oznaczający...
Rozporządzenie Ministra Pracy i Pol... Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie...
Podstawy zwolnienia dyscyplinarnego Wyrok z dnia 5 czerwca 2007 r. I PKN 5/2007 Pracownik narusza podstawowe obowiązki...