Najnowsze artykuły

Czas pracy niepełnosprawnych w 2015...

Miesiąc Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni...

Przedłużenie umowy do dnia porodu

Zgodnie z art. 177 § 3 Kodeksu pracy umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca...

Rodzaje umów o pracę

Rodzaje umów o pracę:    Umowa na okres próbny – może być zawarta tylko raz z danym pracodawcą na danym stanowisku pracy, na maksymalnie 3 miesiące. Umowy zawarte na czas określony, na czas nieokreślony lub na czas...

Skierowanie do innej pracy

Pracodawca może przenieść (powierzyć) pracownikowi inną pracę pod warunkiem, że spełnia 4 warunki łącznie tj.: wystąpiły uzasadnione potrzeby pracodawcy – przez uzasadnione potrzeby pracodawcy należy rozumieć potrzeby...

Wniosek o urlop bezpłatny

W myśl przepisów urlop bezpłatny może być udzielony tylko na wniosek pracownika. Co więcej, wniosek ten powinien być złożony na piśmie. Pracodawca może: udzielić urlopu bezpłatnego zgodnie z wnioskiem pracownika, udzielić...

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowi...

Wyrok SN z 26 kwietnia 2011 sygn. akt II PK 302/10 Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia zależne jest jedynie od woli pracodawcy, której pracownik nie może się...

Współczynnik urlopowy w 2015 roku

Współczynnik urlopowy stosujemy do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Współczynnik ten służy do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu i ustalany...

Powrót z wychowawczego w trakcie mi...

Nieprzepracowanie pełnego miesiąca w przypadku, gdy przez część miesiąca pracownik przebywał na urlopie wychowawczym.   Sposób wyliczenia: miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę godzin...

Minimalne wynagrodzenie w 2015 roku

Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2015 roku wyniesie 1 750 zł brutto Wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z czego wynika, że...

Ekwiwalent za urlop dla pracownika ...

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy pracownika legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym, uprawnionego do skróconych norm czasu pracy? Na temat wymiaru czasu pracy...
Ostatnie komentarze
  • jowita: Niezależnie od wymiaru etatu w jakim pracownik świadczy prac...
  • AGA: Czy w czasie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą można k...
  • jowita: Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy brutto wyno...
  • edyta: Witam. Mam pytanie odnosnie urlopu. Ile wyniesie netto przy ...
  • jowita: Ekwiwalent brutto: 806,40 zł...
  • rewa: Witam chciałabym dowiedzieć się ile otrzymam za 10 dni nale...
Losowe artykuły
Kilkumiesięczne okresy rozliczeniow... Kilkumiesięczne okresy rozliczeniowe w podstawowym systemie pracy od poniedziałku do...
Zawarcie umowy w celu uzyskania zas... Wyrok SN z 4 sierpnia 2005 r. II UK 320/04 (OSNAPiUS 2006/7-8/122) Cel zawarcia umowy...
Wymiar urlopu a świadczenie rehabil... Uchwała SN z dnia 4 kwietnia 1995 I PZP 10/95 (OSNP 1995/18/228)   „Pracownik...