Najnowsze artykuły

Regulamin pracy

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Regulaminu pracy nie wprowadza się jeżeli w powyższym zakresie obowiązują postanowienia układu...

System skróconego tygodnia pracy

System skróconego tygodnia pracy polega na tym, że pracownik wykonuje pracę przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, maksymalnie do 12 godzin na dobę.   Okres...

Dni ustawowo wolne od pracy w 2016 ...

Zgodnie z art. 1519a § 1 Kp, praca w święta w placówkach jest niedozwolona. Zakaz obejmuje wykonywanie pracy w dniu, który jest świętem. W 2016 dni te przypadają:   1 stycznia (piątek) Nowy Rok, Świętej Bożej...

Nagroda jubileuszowa pracownika sam...

Wysokość nagrody jubileuszowej: 1) po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego; 2) po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego; 3) po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego; 4) po 35 latach pracy –...

Minimalne wynagrodzenie w 2016 roku

Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2016 roku wyniesie 1 850 zł brutto Wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z czego wynika, że...

Kiedy urlop wychowawczy obniża urlo...

Kiedy urlop wychowawczy obniża urlop wypoczynkowy Zgodnie z art. 1551 § 1 pkt 2 Pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie urlopu...

Rodzaje systemów i rozkładów czasu ...

1. System podstawowy  (art. 129 K.p.) 2. System równoważnego czasu pracy wariant podstawowy (art. 135 K.p.) przy dozorze urządzeń (art. 136 K.p.) przy pilnowaniu (art. 137 K.p.) 3. System pracy w ruchu ciągłym (art. 138 K.p.) 4....

Obniżenie wymiaru czasu pracy zamia...

O obniżenie wymiaru czasu pracy może ubiegać się pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego który legitymuje się co najmniej 6 miesięcznym okresem zatrudnienia. Do wymaganego sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się...

Okres wypowiedzenia umowy zawartej ...

Okres wypowiedzenia umowy na zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeżeli pracownik...

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrud...

Rozróżniamy dwa rodzaje niezdolności do pracy po ustaniu zatrudnienia: Gdy niezdolność do pracy powstała w trakcie zatrudnienia i trwa nieprzerwanie również po jego ustaniu. Gdy niezdolność do pracy powstała po ustaniu...
Ostatnie komentarze
  • Jowita: Z prawa do urlopu nie trzeba korzystać od razu w dniu danego...
  • martha: pracuję w systemie zmianowym. Moja córka miała ślub w sobotę...
  • Jowita: Art. 87 § 1 K.p. mówi, że potrąceń z wynagrodzenia za pracę ...
  • Jowita: W roku 2015 będzie przysługiwał urlop w pełnym wymiarze 26 d...
  • onnaa: zgodnie z art 87 par. 1 KP wynagrodzenie do potrąceń oblicza...
  • Krzychu: Mam pytanie dotyczące wymiaru przysługującego mi urlopu. Je...
Losowe artykuły
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop... Wyrok SN z 29.03.2001 r. I PKN 336/00, OSNP 2003/1/14 Z dniem rozwiązania stosunku pracy...
Skierowanie na badania lekarskie Skierowanie na badania lekarskie powinno zawierać:  określenie rodzaju badania...
Zatrudnienie pracownika w trakcie m... Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika za czas przepracowany w przypadku zatrudnienia lub...