Najnowsze artykuły

Stawki składek ZUS w 2016

W 2016 roku w stosunku do 2015 roku nie ulegną zmianie stawki składek na poszczególne ubezpieczenia oraz FP i FGŚP.   Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na pracownika i...

Urlop ojcowski po zmianach

Dnia 2 stycznia 2016 zacznie obowiązywać nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca urlopu ojcowskiego. Pracownik – ojciec wychowujący dziecko może skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż: do...

Potrącenia z wynagrodzenia pracowni...

Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu bez zgody pracownika tylko następujące należności w kolejności...

Maksymalna podstawa składki chorobo...

Maksymalna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających temu ubezpieczeniu dobrowolnie wynosi w 2016 roku 10 137,50 zł.            (4 055,00 przeciętne prognozowane wynagrodzenie w roku...

Podstawa wymiaru składek na urlopie...

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych...

Niezdolność do pracy w okresie ciąż...

Zgodnie z art. 229 § 2 Kodeksu pracy, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na...

Kodeks pracy 2016

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wraz z zaznaczonymi zmianami obowiązującymi od 2016 r. do...

Ustawa o zatrudnianiu pracowników t...

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wraz z zaznaczonymi zmianami obowiązującymi od 2016 r. Do pobrania ustawa o zatrudnianiu pracowników...

Informacja o odprawie emerytalnej w...

Zgodnie z art. 921 § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę,...

Współczynnik urlopowy w 2016 roku

Współczynnik urlopowy stosujemy do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Współczynnik ten służy do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu i ustalany...
Ostatnie komentarze
  • Jowita: Wynagrodzenie chorobowe nie ma wpływu na ustalanie postawy d...
  • Piotr: W firmie pracuję od kilku lat.Od 3 lat wynagrodzenie składał...
  • Jowita: Przepisy nie określają jak często pracownik może składać ośw...
  • Agnieszka: Witam, w tym roku wykorzystałam jeden dzień opieki, ale za...
  • JOASIA: Dziękuję bardzo za odpowiedź!!...
  • Jowita: Jeżeli obowiązuje Panią 7 godzinny czas pracy to urlop wypoc...
Losowe artykuły
Rodzaje systemów i rozkładów czasu ... System podstawowy  Maksymalna liczba godzin do zaplanowania na dobę: 8 godzin Okres...
Zatrudnienie pracownika w trakcie m... Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika za czas przepracowany w przypadku zatrudnienia lub...
Urlop w okresie wypowiedzenia Pracodawca w okresie wypowiedzenia umowy o pracę jest jedyną stroną, która decyduje o...