Najnowsze artykuły

Kodeks pracy 2014

Kodeks pracy  wersja PDF   Źródło: http://isap.sejm.gov.pl

Koszty uzyskania przychodu w 2015 r...

Koszty uzyskania przychodu w 2015 r nie ulegają zmianie w stosunku do 2014 r. ich wysokość jest stała od 2008 r.   przy zatrudnieniu na jednym etacie w miejscu zamieszkania 111,25 zł. miesięcznie111,25 zł x 12 miesięcy =...

Czas pracy niepełnosprawnych w 2015...

Miesiąc Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni...

Przedłużenie umowy do dnia porodu

Zgodnie z art. 177 § 3 Kodeksu pracy umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca...

Rodzaje umów o pracę

Rodzaje umów o pracę:    Umowa na okres próbny – może być zawarta tylko raz z danym pracodawcą na danym stanowisku pracy, na maksymalnie 3 miesiące. Umowy zawarte na czas określony, na czas nieokreślony lub na czas...

Skierowanie do innej pracy

Pracodawca może przenieść (powierzyć) pracownikowi inną pracę pod warunkiem, że spełnia 4 warunki łącznie tj.: wystąpiły uzasadnione potrzeby pracodawcy – przez uzasadnione potrzeby pracodawcy należy rozumieć potrzeby...

Wniosek o urlop bezpłatny

W myśl przepisów urlop bezpłatny może być udzielony tylko na wniosek pracownika. Co więcej, wniosek ten powinien być złożony na piśmie. Pracodawca może: udzielić urlopu bezpłatnego zgodnie z wnioskiem pracownika, udzielić...

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowi...

Wyrok SN z 26 kwietnia 2011 sygn. akt II PK 302/10 Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia zależne jest jedynie od woli pracodawcy, której pracownik nie może się...

Współczynnik urlopowy w 2015 roku

Współczynnik urlopowy stosujemy do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Współczynnik ten służy do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu i ustalany...

Powrót z wychowawczego w trakcie mi...

Nieprzepracowanie pełnego miesiąca w przypadku, gdy przez część miesiąca pracownik przebywał na urlopie wychowawczym.   Sposób wyliczenia: miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę godzin...
Ostatnie komentarze
  • jowita: Rodzice dziecka/dzieci, mogą podzielić dni wolne na opiekę m...
  • Aneta: moj maz wykorzystal 1 dzien w tym roku, czy ja (matka) moge ...
  • jowita: Urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze 20 dni....
  • Basia: Skonczylam zwykle liceum ogoolnoksztalcace, miedzy czasie zr...
  • jowita: Jaki jest wymiar etatu?...
  • ona: jak obliczyć ekwiwalent netto od kwoty 594,79(brutto)...
Losowe artykuły
Nowe wzory druków do ZUS Druki związane z wypłatą zasiłku chorobowego. Dowodem stanowiącym podstawę...
Wysokość odprawy z tytułu zwolnień ... Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia,...
Jak rozliczać świadczenia pozapłaco... Najczęściej stosowane świadczenia pozapłacowe:  opieka medyczna (często też dla...