Najnowsze artykuły

Skierowanie do innej pracy

Pracodawca może przenieść (powierzyć) pracownikowi inną pracę pod warunkiem, że spełnia 4 warunki łącznie tj.: wystąpiły uzasadnione potrzeby pracodawcy – przez uzasadnione potrzeby pracodawcy należy rozumieć potrzeby...

Wniosek o urlop bezpłatny

W myśl przepisów urlop bezpłatny może być udzielony tylko na wniosek pracownika. Co więcej, wniosek ten powinien być złożony na piśmie. Pracodawca może: udzielić urlopu bezpłatnego zgodnie z wnioskiem pracownika, udzielić...

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowi...

Wyrok SN z 26 kwietnia 2011 sygn. akt II PK 302/10 Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia zależne jest jedynie od woli pracodawcy, której pracownik nie może się...

Współczynnik urlopowy w 2015 roku

Współczynnik urlopowy stosujemy do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Współczynnik ten służy do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu i ustalany...

Powrót z wychowawczego w trakcie mi...

Nieprzepracowanie pełnego miesiąca w przypadku, gdy przez część miesiąca pracownik przebywał na urlopie wychowawczym.   Sposób wyliczenia: miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę godzin...

Minimalne wynagrodzenie w 2015 roku

Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2015 roku wyniesie 1 750 zł brutto Wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z czego wynika, że...

Ekwiwalent za urlop dla pracownika ...

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy pracownika legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym, uprawnionego do skróconych norm czasu pracy? Na temat wymiaru czasu pracy...

Urlop wypoczynkowy po urlopie macie...

  Zgodnie z art. 163 § 3 K.p. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Co oznacza, że pracodawca jest zobowiązany wnioskiem pracownika pod warunkiem, że między ostatnim dniem pobytu na...

Okres przechowywania dokumentacji p...

Dokumentację pracowniczą przechowujemy po ustaniu zatrudnienia przez liczbę lat wskazaną w przepisach, licząc od dnia wystawienia ostatniego dokumentu.   Dokumentacja pracownicza Okres przechowywania Akta osobowe...

Czas pracy w 2015 roku

Czas pracy w 2015 roku z podziałem na miesiące. Jednomiesięczny okres rozliczeniowy w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku 8 godzin dziennie 40 godzin tygodniowo.   Miesiąc Liczba godzin pracy Liczba dni...
Ostatnie komentarze
  • Magda: Witam, za 2 dni niewykorzystanego urlopu (16 godzin) powinn...
  • Ilona: 05-01-2015r. Mój syn ma 14-te urodziny . 04-01-2015 jest nie...
  • jowita: w przybliżeniu 1639 zł. netto...
  • Anonim: Witam.Z końcem października kończy mi się umowa i mam 28 dni...
  • jowita: Za 9 dni urlopu w 2014 r. ekwiwalent wynosi 725,76 zł. Ak...
  • J.G: Witam. Chciałam się dowiedzieć ile należy mi się za 9 dni u...
Losowe artykuły
Roszczenie o niewypłacony ekwiwalen... Termin przedawnienia do dochodzenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop...
Zmiana wynagrodzenia a ekwiwalent z... Jak ustalić podstawę ekwiwalentu za urlop w przypadku podwyższenia lub obniżenia...
Przerwa na karmienie piersią O możliwości korzystania z przerwy na karmienie piersią mówi art. 187 Kodeksu...