Najnowsze artykuły

Wynagrodzenie za przepracowaną częś...

1.  Nieprzepracowanie pełnego miesiąca w przypadku, gdy przez część miesiąca pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym, wychowawczym lub miał nieobecność nieusprawiedliwioną, oraz w przypadku nawiązania lub rozwiązania...

Wniosek o urlop ojcowski

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego do pobrania TUTAJ Oświadczenie o nie pobieraniu zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego do...

Urlop ojcowski

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko może skorzystać z tego uprawnienia w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż: do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia, do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się...

Symbole przyczyn niepełnosprawności...

1)    01-U – upośledzenie umysłowe, 2)    02-P – choroby psychiczne, 3)    03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, 4)    04-O – choroby narządu wzroku, 5)    05-R – upośledzenie...

Urlop ojcowski w świadectwie pracy

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko może skorzystać z tego uprawnienia w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż: do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia, do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się...

Pit-2

Oświadczenie Pit-2 należy złożyć płatnikowi (pracodawcy) przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Z reguły wypełnia się je razem z innymi dokumentami dotyczącymi zatrudnienia. Oświadczenie to obowiązuje na...

Wysokość odprawy z tytułu zwolnień ...

Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości: jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2...

Dwie umowy z tym samym pracodawcą

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 marca  1969r. III PZP 1/69, (OSNCP 1969, Nr 11, poz.197).   Istnieje możliwość zawarcia z własnym pracownikiem drugiej umowy ale tylko wyjątkowo. Jest to możliwe jedynie wówczas, gdy...

Czas pracy niepełnosprawnych w 2014...

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych w 2014 roku z podziałem na miesiące. Jednomiesięczny okres rozliczeniowy w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku w odniesieniu do normy wynoszącej 7 godzin na dobę i 35 godzin na...

Przerwa na karmienie piersią

O możliwości korzystania z przerwy na karmienie piersią mówi art. 187 Kodeksu pracy. Liczba i długość przerw na karmienie uzależniona jest od: wymiaru czasu pracy,  od liczby dzieci które karmi.   Jeżeli czas pracy mamy...
Ostatnie komentarze
  • jowita: 1. W tym czasie ewentualny wypadek nie będzie zaliczany do w...
  • marek: Załóżmy, że pracownik w trakcie kończącego się urlopu wychow...
  • jowita: Zakazu zatrudniania osób w porze nocnej i w godzinach nadlic...
  • marga: A jaka norma czasu pracy miesięczna jest dla pracownika o st...
  • jowita: Pracodawca skierował pracownika na badania okresowe, widoczn...
  • marek: Jeżeli pracodawca skierował pracownika na lekarskie badania ...
Losowe artykuły
Podstawa wymiaru składek na wychowa... Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na...
Wysokość odprawy z tytułu zwolnień ... Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia,...
Urlop proporcjonalny tabela 20 dni Wymiar etatu 1/2 1/4 3/4 1/5 2/5 3/5 4/5 1/8 Pełny...