Najnowsze artykuły

Umowa o pracę na piśmie przed rozpo...

Zgodnie z art. 29 § 2. Umowę o prace zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do...

Podpis ubezpieczonego na zgłoszeniu...

Prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) osoba zgłaszana do ubezpieczeń potwierdza własnoręcznym podpisem. W przypadku przekazywania do Zakładu zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych w...

Czas pracy niepełnosprawnych zatrud...

Przepisy art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych , wyznaczają normy czasu pracy dla pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na pełen etat, natomiast w przypadku osoby...

Potrącenie alimentacyjne z minimaln...

Zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu pracy, z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności: 1)...

Urlop okolicznościowy po rozwodzie

Wiele wątpliwości Czytelników budzi sytuacja: czy po rozwodzie należy się urlop okolicznościowy w przypadku śmierci byłej teściowej/teścia? Tak. W opisanym powyżej przypadku należy udzielić urlopu okolicznościowego w...

Zmiany w Kodeksie pracy obowiązując...

Od 01.01.2017 zmianie uległy przepisy Kodeksu pracy dotyczące: regulaminu wynagradzania, wydawania świadectw pracy, wprowadzania regulaminu pracy, współodpowiedzialność materialnej pracownika, terminów odwołania do sądu...

Kogo nie obejmuje minimalna stawka ...

1. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia w kwocie minimalnej stawki godzinowej oraz obowiązek ewidencji czasu pracy nie dotyczy następujących umów zlecenia: 1) umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, jeżeli o...

Wzór świadectwa pracy

Od 1 stycznia 2017 obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy do pobrania TUTAJ W nowym wzorze świadectwa pracy należy zamieścić informacje o uprawnieniach rodzicielskich w sposób bardziej szczegółowy niż to było dotychczas w...

Informacja o odprawie emerytalnej w...

Informację o wypłaconej odprawie emerytalnej zamieszczamy w ust. 5 pkt 12 świadectwa pracy (nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 01.01.2017 do pobrania TUTAJ). Odprawa w związku z przejściem na rentę lub emeryturę ma...

Urlop ojcowski w świadectwie pracy

Informację o wykorzystanym urlopie ojcowskim zamieszamy w ust. 5 pkt 3 świadectwa pracy, (nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 01.01.2017 do pobrania TUTAJ) w tej części świadectwa pracy informujemy kolejnego pracodawcę o...
Ostatnie komentarze
  • Jowita: Według nowych obowiązujących zasad od 01.01.2017r. przy obli...
  • jusia: Czy od 2017 roku dodatek nocny jest wyłączony z minimalnej k...
  • Jowita: Odp. do P. Katarzyny: 1/ będzie przysługiwał zasiłek, 2/ w...
  • Katarzyna: W wysokości 80%?...
  • Katarzyna: Czyli z tego co rozumiem (chociaż nie wiem czy rozumiem :) )...
  • Jowita: Zgodnie z art. 7 ustawy zasiłkowej: Zasiłek chorobowy przysł...
Losowe artykuły
Regulamin wynagradzania Wyrok SN z 4 sierpnia 2004 r. II PK 5/2005 Do wejścia w życie nowego regulaminu płac...
Jak obliczyć wynagrodzenie netto w ... Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu...
Jak obliczyć wynagrodzenie za przep... 1. Nieprzepracowanie pełnego miesiąca w przypadku, gdy przez część miesiąca...