Napisane przez on 28/07/2013 in Wynagrodzenie | 2 komentarze

Wynagrodzenie chorobowe

 

Komu przysługuje 

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi za czas niezdolności do pracy spowodowanej:

– chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną,

– chorobą przypadającą w okresie ciąży,

– wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,

– poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

 

Okres przez jaki przysługuje wynagrodzenie chorobowe

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy spowodowanej wyżej wymienionymi przyczynami przysługuje łącznie:

– do 33 dni w ciągu bieżącego roku kalendarzowego,

– w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia łącznie do 14 dni w bieżącym roku kalendarzowym.

 

Krótszy 14 dniowy okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego stosujemy od roku następnego po 50 urodzinach pracownika.

 

Zmiana pracodawcy 

W przypadku kiedy pracownik zmienia pracodawcę w ciągu roku kalendarzowego okresy niezdolności są sumowane u poprzedniego i następnego pracodawcy.

Informacja o liczbie dni za które pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie chorobowe jest umieszczana na świadectwie pracy.

 

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy, przez dni wolne od pracy należy rozumieć np. niedziele i święta.

Wynagrodzenie chorobowe wypłaca każdy pracodawca, bez względu na to ilu zatrudnia pracowników.

Za czas niezdolności do pracy, trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Przykład

Pracownik był niezdolny do pracy w okresie:
od 21 stycznia 2013 do 31 stycznia 2013 i dalej
od 01 marca 2013 do 03 kwietnia 2013

Za okres:
od 21 stycznia 2013 do 31stycznia 2013 ( 11 dni)
od 01 marca 2013 do 22 marca 2012 (22 dni)

pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe (33 dni) natomiast za pozostały okres niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy tj. od 23 marca 2013 do 03 kwietnia 2013

 

Przykład

Zmiana pracodawcy

Pracodawca zatrudnił pracownika od 1 kwietnia 2013 r.
Na świadectwie pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia wyszczególnione jest 16 dni za które w roku 2013 zostało wypłacone wynagrodzenie chorobowe.
Pracownik u nowego pracodawcy stał się niezdolny od pracy w okresie od 3 czerwca 2013 do 24 czerwca 2013

 Pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe za okres od 3 czerwca 2013 do 19 czerwca 2013 (17 dni)

Łącznie pracownik otrzymał wynagrodzenie w bieżącym roku kalendarzowym za 33 dni tj. za 16 dni u poprzedniego pracodawcy (świadectwo pracy) i za 17 dni u obecnego pracodawcy.

Za okres od 20 czerwca 2013 do 24 czerwca 2013 pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy.

Print Friendly

2 Odpowiedzi na post “Wynagrodzenie chorobowe”

  1. JS pisze:

    Zwolnienie L-4 obniża normę czasu pracy zgodną z grafikiem o ilość dni nieobecności spowodowanej zwolnieniem L-4. Tych dni nie należy odpracowywać.

  2. Marzena pisze:

    Proszę o poradę. Pracuje w Biedronce i muszę dodać ,że rozliczamy się z godzin kwartalnie. Na początku kwartału byłam na zwolnieniu lekarskim na dziecko /opiece/, a w chwili obecnej muszę odpracować 50godzin z tamtego okresu, gdyż miałam naliczane po 4 godz. pracy dziennie. Czy można komuś zmniejszać liczbę godzin na zwolnieniu?