Najnowsze artykuły

Terminy wystawiania zwolnień lekars...

Zaświadczenie lekarskie co do zasady może być wystawione od dnia, w którym przeprowadzono badanie, lub od dnia bezpośrednio następującego po dniu badania. Ile dni wstecz i ile dni do przodu lekarz  może zapisać okres orzeczonej...

Kogo nie obejmuje minimalna stawka ...

1. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia w kwocie minimalnej stawki godzinowej oraz obowiązek ewidencji czasu pracy nie dotyczy następujących umów zlecenia: 1) umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, jeżeli o...

Przedłużenie umowy do dnia porodu

Zgodnie z art. 177 § 3. Kodeksu pracy umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia...

Kody literowe na zwolnieniu lekarsk...

W zaświadczeniu lekarskim mają zastosowanie następujące kody literowe: kod A – oznaczający niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną...

Koszty uzyskania przychodu w 2016

Koszty uzyskania przychodu w 2016 nie uległy zmianie w stosunku do 2014 i 2015 i są nadal na tym samym poziomie.   Przy zatrudnieniu na jednym etacie w miejscu zamieszkania 111,25 zł. miesięcznie111,25 zł x 12 miesięcy =...

Opieka na dziecko do lat 14 w wymia...

Nowe brzmienie art. 188 K.p.  wejdzie w życie 2 stycznia 2016 r. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z...