Najnowsze artykuły

Podstawa wymiaru składek na urlopie...

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych...

Wysokość wynagrodzenia po urlopie w...

Zgodnie z art. 1864 Kodeksu pracy, pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego lub jego części do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym...

Zawartość wniosku o urlop wychowawc...

Termin złożenia wniosku Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu,...

Kiedy urlop wychowawczy obniża urlo...

Kiedy urlop wychowawczy obniża urlop wypoczynkowy Zgodnie z art. 1551 § 1 pkt 2 Pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie urlopu...

Rezygnacja z urlopu wychowawczego

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego: 1/ w każdym czasie za zgodą pracodawcy, 2/ po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy (nie wymagana zgoda...

Podstawa wymiaru składek na urlopie...

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych...