Najnowsze artykuły

Ekwiwalent za pół etatu w 2017 roku...

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik urlopowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo: dla 1/1 etatu   20,83 dla 3/4 etatu   15,62 dla 1/2 etatu   10,42 dla 1/3...

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w ...

Współczynnik urlopowy w 2017 roku dla pełnego etatu wynosi 20,83 Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik urlopowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo: dla 1/1 etatu...

Wysokość współczynnika urlopowego w...

Współczynnik urlopowy stosujemy do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Współczynnik ten służy do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu i ustalany...

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu...

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na...

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w ...

Wysokość współczynnika urlopowego w 2016 w porównaniu do 2015 nie uległa zmianie i nadal wynosi 21 dla pełnego wymiaru czasu pracy.   Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik urlopowy...

Ekwiwalent za pół etatu w 2016 roku...

Wysokość współczynnika urlopowego w 2016 w porównaniu do 2015 nie uległa zmianie. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik urlopowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy,...