Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Rozróżniamy dwa rodzaje niezdolności do pracy po ustaniu zatrudnienia:

  1. Gdy niezdolność do pracy powstała w trakcie zatrudnienia i trwa nieprzerwanie również po jego ustaniu.
  2. Gdy niezdolność do pracy powstała po ustaniu zatrudnienia.

 

1. Jeżeli niezdolność do pracy powstała w okresie zatrudnienia (ubezpieczenia chorobowego) i trwa nieprzerwanie również po jego ustaniu to zasiłek chorobowy przysługuje za cały okres niezdolności do pracy, bez znaczenia ile dni niezdolności do pracy przypada na okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

Przykład

Pracownik legitymuje się 2 letnim okresem zatrudnienia u danego pracodawcy, w okresie 2 miesięcznego wypowiedzenia które upływa z dniem 30.06.2015 przedłożył zaświadczenie lekarskie (L-4) za okres od 29.06.2015 do 8.07.2015, za okres po ustaniu zatrudnienia ZUS wypłaci zasiłek chorobowy tj. za 8 dni lipca.

 

Przykład

Pracownik legitymuje się 2 letnim okresem zatrudnienia u danego pracodawcy, w okresie 2 miesięcznego wypowiedzenia które upływa z dniem 30.06.2015 przedłożył zaświadczenie lekarskie (L-4) za okres od 29.06.2015 do 8.07.2015, niezdolność do pracy po ustaniu zatrudnienia była kontynuowana tj. następne zaświadczenie obejmowało okres od 9.07.2015 do 15.08.2015 r. za cały okres po ustaniu zatrudnienia ZUS wypłaci zasiłek chorobowy tj. od 1.07.2015 do 15.08.2015

 

Przykład

Pracownik legitymuje się 2 letnim okresem zatrudnienia u danego pracodawcy, w okresie 2 miesięcznego wypowiedzenia które upływa z dniem 30.06.2015 przedłożył zaświadczenie lekarskie (L-4) za okres od 29.06.2015 do 8.07.2015, niezdolność do pracy po ustaniu zatrudnienia była kontynuowana tj. następne zaświadczenie obejmowało okres od 10.07.2015 do 15.08.2015 r. ZUS wypłaci zasiłek chorobowy tj. za 8 dni lipca, za pozostały okres tj. od 10.07 do 15.08 były pracownik nie otrzyma świadczenia, ponieważ była przerwa między zaświadczeniami lekarskimi w dniu 9.07.2015(brak ciągłości).

 

 2.  W przypadku gdy niezdolność do pracy powstała po ustaniu zatrudnienia, zasiłek chorobowy będzie przysługiwał gdy niezdolność do pracy będzie trwała nieprzerwanie co najmniej 30 dni.

Zgodnie z art. 7 ustawy zasiłkowej: Zasiłek chorobowy przysługuje osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

– nie później niż 14 dni od ustania zatrudnienia (w tym soboty, niedziele, święta),

– nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania zatrudnienia, w przypadku choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby (oznaczonej w zaświadczeniu lekarskim kodem „E”)

Przykład

Zatrudnienie ustało w dniu 7 stycznia 2015, pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie od 13 stycznia 2015 ale tylko do 3 lutego 2015. Jego niezdolność po ustaniu zatrudnienia była krótsza niż wymagane 30 dni – zasiłku chorobowego  ZUS nie wypłaci.

 

Przykład

Zatrudnienie ustało 31.12.2014 r., pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie od 2 stycznia 2015 do 5 lutego 2015 r. Za cały okres niezdolności  tj. od 2 stycznia do 5 lutego ZUS zobowiązany będzie do wypłaty zasiłku chorobowego.(okres niezdolności do pracy dłuższy niż wymagane 30 dni).

 

Przykład

Zatrudnienie ustało w dniu 30 czerwca 2015, pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie od 17 lipca 2015 do 25 sierpnia 2015 (spowodowane wypadkiem na wakacjach), ZUS nie będzie zobowiązany do wypłaty zasiłku chorobowego, ponieważ niezdolność do pracy po ustaniu zatrudnienia powstała po  okresie dłuższym niż wymagane 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia.

 

Kiedy ZUS nie wypłaci zasiłku?

ZUS nie wypłaci zasiłku chorobowego kontynuowanego po ustaniu zatrudnienia (nie ma tutaj znaczenia czy niezdolność do pracy powstała jeszcze w trakcie zatrudnienia czy już po ustaniu zatrudnienia)  jeżeli między zaświadczeniami o niezdolności do pracy będzie przynajmniej jeden dzień przerwy.

 

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia nie przysługuje dodatkowo gdy  zainteresowany uzyskaniem zasiłku:

– ma ustalone prawo do emerytury, renty,

– kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym,

– jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

– nie nabyła prawa do zasiłku w trakcie trwania ubezpieczenia (zatrudnienia) z powodu nie przepracowania wymaganego okresu wyczekiwania,

– jeżeli ubezpieczenie ustało po wyczerpaniu pełnego okresu pobierania zasiłku chorobowego.

Żeby potwierdzić/wykluczyć powyższe okoliczności należy przekazać do ZUS druk ZUS  Z-10 oświadczenie w związku z uzyskaniem zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia – druk ten przekazujemy jednorazowo do ZUS  po ustaniu zatrudnienia.

Aktualizacja 07.12.2018r. Dodatkowo do każdego elektronicznego zwolnienia lekarskiego obejmującego okres po ustaniu zatrudnienia lub wystawionego już po ustaniu zatrudnienia, w celu wypłaty zasiłku  przekazujemy do ZUS formularz ZAS-53 (wniosek o zasiłek chorobowy).

Wzory dokumentów

Kiedy składamy wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53

 

Ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od 3 miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych (art. 46 ustawy zasiłkowej).

Ograniczeniu podlega podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, niezależnie od tego, kiedy powstała niezdolność do pracy tj. jeszcze w trakcie zatrudnienia czy też już po ustaniu zatrudnienia. 

W wyroku z dni 7 kwietna 2009 r. (I UK 337/08) SN wskazał wyraźnie, że ograniczenie wysokości podstawy obliczania zasiłku chorobowego wynikające z art. 46 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ma zastosowanie także wówczas, gdy okres zasiłkowy rozpoczął się w czasie trwania zatrudnienia. 

 

Przykład

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej do dnia 31 maja, legitymuje się niezdolnością do pracy od dnia 1 marca do 30 czerwca. Prawo do zasiłku chorobowego nabył po upływie 33 dni tj. od dnia 3 kwietnia.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego ustalona jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie z 12 przepracowanych miesięcy,  za okres od  3 kwietnia do 31 maja wynosi 5 000,00 zł natomiast po ustaniu zatrudnienia podstawa zasiłku chorobowego ulegnie ograniczeniu do kwoty 3 895,31 zł za okres od 1 -30 czerwca 2014.

 

Ograniczenie podstawy wymiaru świadczenia nie dotyczy zasiłku macierzyńskiego należnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia/zatrudnienia.

Print Friendly, PDF & Email

300
Dodaj komentarz

avatar
127 Wątki komentarzy
173 Odpowiedzi
27 Obserwujący
 
Najwięcej reakcji na komentarz
Najciekawszy komentarz
113 Autorzy komentarzy
JowitaElaWiolaAnkaJoanna Autorzy ostatnich komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Ela
Ela

Dzień dobry. Mam „dylemat” co dalej mam robić (jako pacodawca) w sytuacji gdy były pracownik (praca na czas określony do 31.03.2020, nie przedłużamy umowy) ale pracownik zachorował 26.03.2020 i dostał L4 na okres 26.03-08.04.2020. Wypłaciłem mu wynagrodzenie chorobowe za 6 dni marca, a 01.04 złożyłem na ePUE druk Z-3 aby były już pracownik mógł otrzymać zasiłek chorobowy z ZUS. 06.04.2020 wyrejestrowałem pracownika z ubezpieczeń od dnia 01.04. Dziś, tj. 09.04.2020 na moim ePue firmowym zobaczyłem kolejne L-4 byłego już pracownika. Rozumiem że to prawidłowe – były pracownik podaje do zwolnienia NIP ostatniego pracodawcy, ok. I pytanie: czy ja mam obowiązek… Czytaj więcej »

Wiola
Wiola

Witam , Przebywam na zwolnieniu lekarski, pierwsze zwolnieni od 14 marca do 4 kwietnia , drugie od 5 kwietnia do 25 kwietnia. Umowa o pracę wygasła 17 marca. Czy we wniosku ZAS-53 datę ustania tytułu ubezpieczenia wpisuję 17 marzec ?. Czy we wniosku wpisuje oba zwolnienia , czy tylko drugie?

Renata
Renata

Dzień dobry, nie wiem czy moje pytanie dodało się na stronie to napisze raz jeszcze. Jestem w 8 miesiącu ciąży i mam umowę zlecenie do 17.04. Od 5.02. jestem na L4, ponieważ wcześniej opłacałam dobrowolne składki i aktualne zwolnienie lekarskie jest wystawione do 14.04. z czego będzie dalej przedłużane już do porodu. Czy z dniem ustania umowy tracę zasiłek chorobowy? Co robić w takiej sytuacji? Na kogo wystawiać zwolnienia? Jakbym mogła prosić o określenie co robić w mojej sytuacji.

Joanna
Joanna

Witam bardzo proszę o pomoc
Umowa skończyła mi się z dniem 31.03. Od 26.03 do 02.04 mam zwolnienie lekarskie . Nastepne zwolnienie mam od 03.04 do 24.04 . Wypełniając ZAS 53 w rubryce dane płatnika kogo mam wpisac? Tego samego pracodawce chociaz nie mam już umowy??

Na zwolnienu lekarskim mam napisany adres zamieszkania pod którym aktualnie przebywam. Wypełniając elektonicznie zas 53 i z 10 jaki mam wpisać adres?/ Moj adres zameldowania czy adres zamieszkania pod którym aktualnie przebywam w czasie choroby i w innym mieście ?

Wojciech
Wojciech

Dzień dobry, Piszę z pytaniem, gdyż w obecnej sytuacji infolinia jest zablokowana. Umowa na czas nieokreślony została rozwiązana za porozumieniem stron dnia 23.03.2020 (zwolniono mnie z obowiązku świadczenia pracy) i wygasła w dniu 31.03.2020. Dnia 30.03.2020 otrzymałem zwolnienie lekarskie na 30 dni tj. do dnia 28.04.2020. Rozumiem, że muszę złożyć druk z-10 i druk Zas-53 do ZUS tak? czy otrzymam zasilek chorobowy za ten okres na podstawie tego zwolnienia, bo jestem chory 30 dni ale tak jakby 2 w trakcie zatrudnienia i 28 po ustaniu zatrudnienia. Czy mogę zrobić to za pośrednictwem Zus pue? W razie kolejnego zwolnienia wysyłam do… Czytaj więcej »

Marlena
Marlena

Dzień Dobry,
jak składać dokumenty o świadczenie z zus w przypadku ustania zatrudnienia na umowie o prace z 3 letnim stażem
Umowa zakończyła się 7.03
Zwolnienie lekarskie 1 – 8.03-15.03 wysłany do zus dokument z-10 i przez pracodawcę z-3
zwolnienie lekarskie 2 – 16.03-28.03
zwolnienie lekarskie 3 – 29.03-9.04
czy muszę składać na każde zwolnienie dokument z 10?
czy muszę składać dokument zas-53? i kiedy ?
dokumenty składam elektronicznie jak sprawdzić że wniosek został dostarczony?
Kiedy zostanie wypłacone świadczenie?
czemu zwolnienia trafiają również do pracodawcy?
pozdrawiam

Anna
Anna

Witam serdecznie, Mam kilka pytań, będę bardzo wdzięczna za pomoc. Z dniem 29.02.2020 r. ustało moje zatrudnienie, od 12.03.2020 r. mam zwolnienie lekarskie do 26.03.2020 r. Teraz otrzymałam kolejne zwolnienie od 27.03.2020 r. do 09.04.2020 r. W dni 17.03.2020 złożyłam formularze Z-10 i ZAS-53 elektronicznie. Dostałam wezwanie z ZUSu o przesłanie Z-10 oraz kolejnych zaświadczeń każdorazowo ZAS-53 jeśli będzie zachowana ciągłość zwolnienia lekarskiego. Dokument ten został wysłany do mnie 19.03.2020 r. Dostałam także pismo, że został wysłany wniosek do mojego byłego pracodawcy z wezwaniem o przesłanie dokumentu ZUS Z-3. Oto moje pytania: – Czy muszę jeszcze raz składać wniosek Z-10… Czytaj więcej »

Ryszard Romanski
Ryszard Romanski

Witam
Z dniem 10-03-2020 ustało moje zatrudnienie o pracę, 16-03-2020 dopadła mnie choroba i mam 30 dni zwolnienia lekarskiego , jaka jest kolejność dostarczenia tego zwolnienia czy bez pośrednio do ZUS mogę dostarczyć , i czy ZUS mi zapłaci za to zwolnienie , bo obawiam się że ZUS może powiedzieć że mogę skorzystać z zasiłku dla bezrobotnych , będę wdzięczny za odpowiedz i z góry dziękuje.

Janusz
Janusz

Witam,

Miałbym pytanie, będę bardzo wdzięczny za pomoc. Byłem zatrudniony w firmie od 10.01.2020 natomiast 29.02.2020 umowa została rozwiązana. Jestem na zwolnieniu chorobowym od 4.03.2020 – 18.03.2020 które zostało wystawione na pracodawcę. Proszę napisać jakie dokumenty należy złożyć tak by uzyskać zasiłek chorobowy.

Mija
Mija

A sytuacja taka,ze jestem na L4 po ustaniu zatrudnienia. Aktualne zwolniebie konczy mi sie 8marca. Kolejna wizyte u lekarza mam 11 marca. Czy jezeli lekarz cofnie sie z wystawieniem kolejnego L4 i bedzie ono na okres od 9marca do zalozmy 31 marca. To czy jest zachowana ciaglosc niezdolnosci do pracy i bedzie wyplata zasilku za okres od 9marca?

Mateusz
Mateusz

witam . po pół roku pracy konczy mi sie umowa o prace – 13 grudnia. Od 18 grudnia jestem na l4 do 31 stycznia. Czy moj zasilek bedzie mniejszy przez to ze w grudniu przepracowalem pół miesiąca ?

Mary
Mary

Witam, jestem w ciąży przebywam na L4. Pierwsze zwolnienie otrzymałam na okres 3 tygodni (obejmowało ostatni dzień pracy u pracodawcy na umowę zastępstwo i czas po zakończeniu zatrudnienia). Kiedy mam złożyć Z-10 i Z-53, czy od razu czy dopiero po kolejnym zwolnieniu gdy przekroczę okres 30 dni na L4? Jak będzie obliczona jego wysokość- u ostatniego pracodawcy pracowałam przez 6 miesięcy.

Emilia
Emilia

Witam,
Moja sytuacja wygląda tak:
Pracodawca zwolnił mnie na mocy porozumienia stron z dniem 31. 01.2020 z zaznaczeniem, że w miesiącu styczniu 2020 nie muszę świadczyć pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Ja chorowałam od 12.11.2019 do 31.12.2019.
Styczeń bez L4 a teraz zaczęłam chorowac od 04.02.2020 do 20.02.2020.
I w związku z tą sytuacją czy przysługiwać mi teraz będzie zasiłek chorobowy? I jaki jest termin na zlozenie druków ZAS-53 i Z-10?
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź

Daro
Daro

Mam pytanie jakie dane podajemy do l4 po wygaśnięciu umowy o prace np NIP byłego pracodawcy czy NIP pracodawcy żony do której aktualnie jestem dopisany. Z góry dzięki za info

Stefan
Stefan

WITAM MAM Pytanko…Mam umowę do końca miesiąca stycznia niestety dziś Zachorowałam.Choroba będzie trwać dłużej niż 30 dni czy mam prawo do zasiłku …

Malwina
Malwina

Witam,
od dnia 29.11.2019 przebywam na L4, dnia 31.11.2019 zakończyła się moja współpraca z poprzednim pracodawcą, obecnie przebywam dalej na L4 do dnia 30.01.2020. Dnia 31.01.2020 chce się zarejestrować w PUP. Wiem, że potrzebuję do tego * zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania świadczenia chorobowego z wykazaną podstawą wymiaru tego świadczenia, jeżeli po zakończeniu pracy osoba przebywała na zwolnieniu lekarskim. Ale czy potrzebuje zaświadczenie od lekarza o zdolności przystąpienia do kolejnej pracy?? Chcę uzyskać zasiłek dla bezrobotnych (pracowałam 3 lata), lub dodatek aktywizacyjny jeśli znajdę pracę.

Ania
Ania

Witam. Od 09.09.2019 miałam umowę na czas zastępstwa a od 18.11.2019 jestem na zwolnieniu ciążowym, 19.01.2020 pracodawca kończy ze mną umowę. Co w takim przypadku muszę złożyć w ZUSie,żeby mogła się starać o chorobowe i czy w ogóle mi coś przysługuje?

Kasia
Kasia

Witam, do 31 lipca przebywałam na urlopie wychowawczym, za sierpień nie otrzymałam wynagrodzenia ponieważ pracodawca „zniknął”. stosunek pracy wygasł 1 września a od 10 wrzesnia jestem na l4. Zastanawiam sie jaka bedzie podstawa do naliczenia mi zasiłku chorobowego?przed wychowawczym był rodzicielski. Czy gdybym była.na wychowawczym do końca sierpnia sytuacja byłaby inna? Bede wdzięczna za pomoc

Ania
Ania

Jestem na zl4 od 23 .09.2019 do 4.11.2019. Jest to zwolnienie po ustaniu stosunku pracy. 5.11.2019 idę do szpitala. czy na zwolnieniu lekarskim wystawionym przez szpital musi być ten sam kod choroby by nie stracić zasiłku?

Agnieszka
Agnieszka

Dzień dobry, Mam pytanie odnośnie NFZ. Do 30 września pracowałam i nie przedluzalam umowy o pracę. Także od 1 października nie pracuje. Od 4 października jestem na L4. Kolejna wizytę u lekarza mam 31 października. Po ustaniu zatrudnienia przysługuje mi 30 dni ubezpieczenia. Czyli wychodzi na to że 31 października jestem bez ubezpieczenia? Jeszcze nie skladalam papierów do ZUSu, ponieważ nie upłynął 30 dni jak jestem na L4. Chodzi mi o to że skoro po ustaniu zatrudnienia zachoruje się w ciągu 14 dni (przykładowo niech to będzie 10 dzień po ustaniu zatrudnienia), A ubezpieczonym się jest przez 30 dni. Czyli… Czytaj więcej »

Monika
Monika

Dzień dobry, Mam pytanie i chyba trudną sytuację. Po ustaniu umowy z poprzednim pracodawcą (trwała do końca sierpnia) rozchorowałam się i w ciągu okresu nieprzekraczającego 2 tygodnie lekarz psychiatra wystawił mi L4 (elektroniczne). Upewniałam się wtedy u niego czy jest coś co powinnam ja dodatkowo zrobić żeby uzyskać prawo do pozostania ubezpieczonym oraz możliwość uzyskiwania zasiłku chorobowego. Lekarz zapewnił mnie, że przesłanie elektronicznego L4 wystarczy i nie muszę podejmować żadnych działań. Jestem pod opieką tego lekarza już drugi miesiąc, niedawno upłynął pierwszy miesiąc. Na 3-ciej wizycie ostatnio poinformował mnie, że widnieję w systemie na czerwono jako osoba nieubezpieczona. Ale zapewnił,… Czytaj więcej »

Kinga
Kinga

Dzień dobry,
Od 25 września do 30 byłam na zwolnieniu lekarski. 30 września skończył mi się okres wypowiedzenia. 31 września lekarz mi przedłużył zwolnienie do 13 października. Następnie dostałam zwolnienie znów na dwa tygodnie do 27 października. Do ZUSu złożyłam w dniu 1 października Z3 od pracodawczy oraz Z10. Czy teraz też muszę te dokumenty złożyć? Nie wiedziałam, że ZAS 53 też trzeba złożyć. Czy można jeszcze w tym terminie? Proszę o pomoc

Agnieszka
Agnieszka

Dzień dobry, kiedy należy złożyć wniosek ZAS 53 oraz Z 10? Czy są jakieś ma to terminy? Skończyłam pracę 30 września, do lekarza udałam się 4 października, gdzie dostałam l4 do 9 października. Zamierzam iść teraz do lekarza 10 października po kolejne l4. I kiedy ja mam zgłosić te wnioski do zusu? L4 które mam, zostało wysłane już do zusu, ale na wszelki wypadek dostałam też kopię, ponieważ nie figuruje w systemie (onoc blad w systemie albo były pracodawca nie płacił za mnie skladek). NIP podałam oczywiście ostatniego pracodawcy. Takze kiedy zglosic do zusu te dwa wnioski?

Ewa
Ewa

Witam. Czy jak l4 nastapilo po ustaniu zatrudnienia( 1 dzień po)czyli 1.09 I trwalo do 28.09, czyli nie jest to ciągłość 30 dni, a kolejne zwolnienie zaczelo sie 29.09 i trwa jeszcze tydzien to juz bedzie zachowana ciągłośc? Czy powinno sie zaczac 28.09 a nie 29.09?Czy przy kolejnym zwolnieniu sie podaje nadal nip byłego pracodawcy?

Dorota
Dorota

Witam. Mam taką nietypową sprawę.. byłam zatrudniona od 1 września 2017r od 5 maja 2018r miałam zwolnienie L4 do 4 listopada 2018r było ono płatne od 5 listopada 2018r już nie. Nie mogłam zwolnić się z pracy, ponieważ miałam długotrwałe zwolnienie lekarskie i pracodawca też nie mógł mnie zwolnić z tego samego powodu. Przebywałam na zwolnieniu do 31 kwietnia 2019 i dostałam od lekarza zawodowego zaświadczenie, że nie mogę wrócić do pracy, ponieważ leczenie nie zostało zakończone, ale lekarz, od którego byłam na zwolnieniu, nie chciał mi już przedłużyć zwolnienia, bo twierdził, że byłam już na nim zadługo pomimo nie… Czytaj więcej »

Ewelina
Ewelina

Witam
25 kwietnia 2019 zostałam zatrudniona na umowę o prace 17 maja 2019 wylądowałam w szpitalu z zagrożona ciąża i poszłam na l4 ponieważ nie mogłam pracować. ZUS nie chce mi wypłacić świadczeń twierdząc ze umowa jest fikcyjna co jest nie prawda. Czy mam szanse wygrać i sie odwołać do decyzji?

Adam
Adam

Szanowna Pani Jowito, czy jeżeli zostało mi wystawione papierowe zwolnienie lekarskie, już po ustaniu zatrudnienia, bo nie mam konta na PUE, to jaki jest termin na jego dostarczenie do ZUS? jeżeli jest ono od 8 sierpnia do 8 września? Czy można je nawet dostarczyć gdy minie ten termin?

Adam
Adam

Mam pytanie,31 lipca skończyła mi się umowa zlecenia, na która opłacałem składkę chorobową , a 25 lipca dostałem zwolnienie lekarskie do 8 sierpnia. Czy 1 sierpnia muszę złożyć w ZUS te wnioski ZUS Z-10 i ZAS-53, aby otrzymać zasiłek chorobowy?

Monika
Monika

Witam, mam pytanie, ale najpierw opiszę krótko moją sytuację. Po upływie 182 dni zasiłku chorobowego i komisji w ZUS-ie przyznano mi zasiłek rehabilitacyjny na okres 3 miesięcy. Następnie został przedłużony na okres kolejnych 3 miesięcy, oczywiście po kolejnej komisji. Zasiłek otrzymałam do 26 sierpnia br, natomiast 2 lipca otrzymałam wypowiedzenie z pracy bez okresu wypowiedzenia (dodam, że pracowałam tam 11 lat). Mam w szpitalu ustalony termin operacji na 27 sierpnia br. Złożyłam już dokumenty o przedłużenie zasiłku i 8 sierpnia mam komisję. Moje pytanie dotyczy tego co zrobić w przypadku jeśli wniosek o przedłużenie zostanie odrzucony? Czy ZUS obowiązuje również… Czytaj więcej »

Ewelina
Ewelina

Witam! Proszę o pomoc…obecnie jestem na zasilku chorobowym po ustaniu zatrudnienia zwolnienie kończy mi się 14.06.2019(nie upłynęło jeszcze 182 dni ) a 17.06.2019 muszę stawić się do szpitala na zabieg.czy mogę mieć 2 dni przerwy w zwolnieniu ? I czy muszę okazać zaswiadczenie z ZUS o ciągłości zwolnienia w szpitalu?

Patryk
Patryk

Dzień dobry, mam pytanie odnośnie L4 które trwało przed ustaniem stosunku pracy oraz 2 dni po ustaniu stosunku. Otóż okres wypowiedzenia kończył mi się powiedzmy 29 w piątek, a L4 miałem do niedzieli (2 dni dłużej). Wypłatę właśnie dostałem porządnie okrojona stąd moje pytanie, czy muszę składać coś do ZUSu czy nic mnie się nie należy za te 2 dni?
Z góry dziękuję bardzo za odpowiedź

marcin
marcin

Jestem zatrudniony w 2 firmach na 1/2 etatu. W jednej z tych firm dostałem wypowiedzenie. Po otrzymaniu wypowiedzenia w trakcie jego trwania (i cały czas trwa zatrudnienie w drugiej firmie) zachorowałem i jestem od 30 dni na zwolnieniu. Czy po upływie okresu wypowiedzenia – w razie kontynuacji zwolnienia , jestem uprawniony do pobierania zasiłku chorobowego z tytułu zatrudnienia które się zakończyło, czy jedynie z tytułu tego zatrudnienia które nadal trwa?

Anka
Anka

Witam proszę o pomoc jestem na miesięcznym wypowiedzeniu do 31.04 jestem na zwolnieniu od początku miesiąca ginekologicznym. Od poniedziałku chce iść na zwolnienie od psychiatry ponieważ lecze sie parę lat na depresję a Pani doktor stwierdziła zr mój stan psychiczny się pogorszył i wymaga co najmniej 2 miesięcznej przerwy. Teraz moje pytanie jeżeli do końca maja będę na zwolnieniu czy należy mi się zasiłek chorobowy? Jeżeli dostanę zwolnienie na miesiąc czyli data wykroczu poza okres wypowiedzenia to gdzie mam dostarczyć zwolnienie i co i kiedy muszę wypełnić w zusie aby dostać taki zasiłek? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Olga
Olga

mam pytanie proszę o pomoc . jestem zatrudniona w firmie X od poczatku mam umowe zlecenia pracodawca twierdzil ze mam odprowadzane skladki dobrowolne na które sie zgodziłam . pracuje od listopada natomiast od miesiaca jestem na l4 ale do dnia dzisiejszego za l4 nie dostałam pieniedzy. wybrałam sie do ZUS i okazało sie ze pracodawca nie dostarczył Z3 czyli moje skladki były odprowadzane do …….. nie wiem gdzie. i co teraz . podkreslam umowa zlewcenia co mam robic czy naleza mi sie pienadze czy zus wypłaci za zalegle l4 , czy jak dostane wypowiedzenie to czy tez nalezy mi sie… Czytaj więcej »

Kinga
Kinga

witam mam dylemat. 4 marca 2019r zostala rozwiazana moja umowa o prace za porozumieniem stron trwala ina od snia 1 listopada 2018r. W dniu 26.03 dostalam skierowanie do szpitala i w dniu 27 sie do niego zglosilam. Pani doktor chciala wystawic mi zwolnienie na 30 dni. Jednak z pewnych obaw ze i tak świadczenie nie zostanie mi wypłacone zwolnienie zostalo wypisane do dnia 7.04 ( mysle ze z przedluzeniem nje bedzie mu ponieważ czeka mnie dalsze leczeniw u pani neurolog)… jaka jest jednak szansa ze otrzymam zasilek ponieważ nie zmiescilam sie z okresem 14 dniu od ustania zatrudnienia. Czy jesli… Czytaj więcej »

Wiesław
Wiesław

wieslaw mam pytanie 31 marca konczy mi sie l4 i 182 dni czekam na komisje.czy 1 kwietnia powinienem zarejestrowac sie w pup i co z moim ubezpieczeniem

Renia
Renia

Witam ! Proszę o pomoc w następującej kwestii: 24 lutego kończy mi się zasiłek chorobowy (182 dni), który nabyłam po ustaniu zatrudnienia. Wczoraj orzecznik nie przyznała mi zasiłku rehabilitacyjnego (będę się odwoływać), o który się starałam, gdyż nadal jestem niezdolna do pracy. Uznała, że jestem zdolna do pracy, ale mam się leczyć na zwolnieniach lekarskich. :-)) I tutaj pytanie: – czy będzie przysługiwał mi zasiłek chorobowy na inną jednostkę chorobową tj. czy zacznie się nowy okres zasiłkowy w mojej sytuacji tzn. po ustaniu zatrudnienia, jeżeli już wykorzystałam 182 dni jednego zasiłku, – jeśli tak, to czy obowiązuje mnie ten sam… Czytaj więcej »

Katarzyna
Katarzyna

Witam dnia 11.01.2019 zostałam zatrudniona na pełen etat A dnia 27.01.2019 złamałam nogę. Mam gips na minimum 6 tygodni później jakieś rehabilitację. Czy należą mi się jakieś pieniądze za zwolnienie lekarskie czy niestety nie… O odszkodowanie nie mam co liczyć bo stało się to u mnie na podwórku.

Anna
Anna

Witam, jestem na zasiłku chorobowym od grudnia wczoraj skonczylo mi sie zwolnienie ale dzis poszlam do lekarza i dostałam jeszcze do jutra by dostac sie do lekarza, mam podejrzenie guza przysadki mozgowej i zawyzona prolaktyne na ktora bralam leki i zle sie czulam i z tego tytulu dostalam zwolnienie, leki brac przestalam bo okazalo sie ze jestem w ciąży jutro ide do ginekologa i teraz pytanie czy będę mogła kontynuować to zwolnienie? Mysle ze nie będzie problemu z wystawieniem poniewaz bardzo zle znosze ciążę, tylko czy teraz do zwolnienia ktore będzie inne i z innego powodu mam nadal podawać NIP… Czytaj więcej »

Kasia
Kasia

Dzień dobry,
Proszę o pomoc. Obecnie jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na zastępstwo. Przebywam na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. Wiem, że pracownik, którego zastępuję wraca niedługo. Moje zwolnienie nadal będzie kontynuowane po jego powrocie. 1) Czy zwolnienie powinno być wówczas wystawione na obecnego pracodawcę, mimo samoistnego wygaśnięcia umowy? 2) Jakie druki należy wówczas złożyć do ZUS, aby otrzymywać pieniądze z tytułu zwolnienia? 3) Czy będą one wypłacane w terminie jak u obecnego pracodawcy?

Anna
Anna

Witam mam takie pytanie otóż 7.12.2018 skończyła mi się umowa zlecenie 10.12.2018 dostałam zwolnienie lekarskie do 11.01.2019 na zwolnieniu był podany NIP byłego pracodawcy a 10.01.2019 dowiedziałam sie ze powinnam w ZUS wypełnić wnioski o wypłatę zasiłku co niezwłocznie uczyniłam jeszcze tego samego dnia, 11.01 poszłam do lekarza i dostałam miesiąc zwolnienia ale się okazało ze nie jestem ubezpieczona bo nie figuruje w systemie ale lekarzowi udało się w końcu znaleźć moje dane i wysłał zwolnienie chyba do ZUS moje pytanie to czy nadal jestem ubezpieczona i dostane zasiłek za wszystkie zwolnienia.

Anna
Anna

Witam, jestem w dość skomplikowanej sytuacji i może Pani mi podpowie czy należy mi się zasiłek po ustaniu zatrudnienia. Dnia 30.06 wygasło zatrudnieni na umowę o pracę. Od 02.07 jestem na l-4 z tytułu ciazy. Nie otrzymałam zasiłku po ustaniu zatrudnienia gdyż prowadzę małą działalność gosp. (ZUS wydał decyzję we wrześniu 2018 że nie przysługuje mi zasilek) teraz planuje zamknąć działalność gdyż generuje jedynie straty. Z powodu zadłużenia w składkach nie należy mi się zasiłek z tytułu dzialalnosci. Czy po zamknięciu teraz dz.gosp. mogę ponownie starac sie o wypłatę zasiłku po ustaniu zatrudnienia z tytulu umowy o prace? Jestem ciągle… Czytaj więcej »

Adrianna
Adrianna

Witam, zwolniłam się z pracy za mocą porozumienia stron 30 listopada dzisiaj idę do lekarza który wpisze mi niezdolnosc do pracy na 30 dni, nie upłynął jeszcze czas 14 dni od rozwiązania umowy. i tutaj pytanie, jaki NIP ma podać lekarz wypisując to, ostatniego pracodawcy? Oraz czy przysługuje mi ten zasiłek jeśli mam problemy zdrowotne gruczolaka przysadki mózgowej i biorę leki przez które źle się czuję, nie jest ten uszczerbek na zdrowiu spowodowany praca ani przez pracę czekam na rezonans głowy który mam dopiero w lutym i do tego czasu będę miała wystawiane niezdolności do pracy jednak na wniosku jest… Czytaj więcej »

Zenek
Zenek

23 listopada skończył mi się stosunek pracy z wyboru. 22 listopada zachorowałem i przebywam na zwolnieniu do 18 grudnia. 23 zgłosiłem gotowość do pracy w zakładzie w którym byłem urlopowy y na czas pełnienia funkcji z wyboru informując jednocześnie źe przebywam na zwolnieniu lekarskim . W poprzednim zakładzie wypłacono mi za 2 dni chorobowego a do ZUS wysłano Z-3. Moje pytanie … kto w tej sytuacji będzie płatnikiem świadczenia chorobowego i w jakiej wysokości ???

Monte
Monte

Dzień dobry,mam pytanie przebywam 182dni na zwolnieniu lekarskim,w 182 dniu składam wypowiedzenie umowy o pracę,czy w czasie tego wypowiedzenia mam prawo skorzystać ze zwolnienia lekarskiego skoro wyczerpałam limit 182dni niezdolności do pracy, jest to inna jednostka chorobowa

Monte
Monte

Na kogo powinno być wystawione L4 na pracodawcę?

Lasica
Lasica

Dzień dobry. Mam pytanie: jestem na zasilku chorobowym po ustaniu zatrudnienia. Trwa to nieprzerwanie od ponad 30 dni (dostaje kolejne zwolnienia bez dnia przerwy). Ostatnio dostałam zwolnienie w formie elektronicznej do dnia 11.11(niedziela). lub 12.11(Poniedzialek). tylko własnie problem w tym, ze nie pamietam. 12.11. wypadlo Swieto i poradnie byly pozamykane .Poszlam wiec do lekarza we wtorek 13.11 ,ale nie udalomi sie zarejestrowac, dopiero na 14.11. Teraz wiem, ze lekarz mi wystawi zwolnienie od 13.11 najwczesniej i tu mam problem i pytanie: -Czy jesli ostatnie zwolnienie bylo do 11.11 i wystapi 1 dzień przerwy miedzy zwolnieniami to dostane zasilek za te… Czytaj więcej »

Marzena
Marzena

Witam, super poczytać informacje z komentarzy. Są bardzo pomocne gdyż ludzko napisane. Ja mam bardziej skomplikowaną sytuację. Jestem na wypowiedzeniu umowy o pracę od 1 sierpnia do 31 października, bez obowiązku świadczenia pracy. 2 października podjęłam pracę na umowę zlecenie na okres 3 miesięcy. W nowej pracy uległam wypadkowi w dniu 18 października. Lekarz wystawił mi zwolnienie od 19.10 do 30.11. Wysłał elektronicznie l4 do obu pracodawców. Powiedział że to nie będzie koniec zwolnień ( mam zmiażdżony palec wskazujący prawej ręki). Wiem że na umowę zlecenie powypadkowe zwolnienie będę miała płatne. Czekam na protokół powypadkowy do podpisania, nie wiem jak… Czytaj więcej »

Konrad
Konrad

Jakie będą konsekwencje,nie wyslania lub zaniesienia druku z 10 do zusu w ciagu 7dni,tzn wyslalem poczta l4a dowiedziałem się później ze należy wypełnić druk z 10.Dzisiaj mija 8dzien od wystawienia l4waznego jeszcze kilka dni?

Paweł
Paweł

Witam, jeżeli umowa zlecenie kończy się 22 czerwca tj w 83 dniu wyczekiwania a od 15 czerwca jest się na L4 to zasiłek przysługuje?

radzio
radzio

Otrzymałem l4 na miesiąc w 20 dniu l4 pracodawca wypowiada umowę dyscyplinarnie, posiadam rente, czy zostaje pozbawiony zasiłku chorobowego?