Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Aktualizacja! Od 1 stycznia 2022 r. znowelizowana ustawa zasiłkowa wprowadza m.in.:

Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (po ustaniu zatrudnienia) do 91 dni.

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia od 1 stycznia 2022

 

Rozróżniamy dwa rodzaje niezdolności do pracy po ustaniu zatrudnienia:

  1. Gdy niezdolność do pracy powstała w trakcie zatrudnienia i trwa nieprzerwanie również po jego ustaniu.
  2. Gdy niezdolność do pracy powstała po ustaniu zatrudnienia.

 

1. Jeżeli niezdolność do pracy powstała w okresie zatrudnienia (ubezpieczenia chorobowego) i trwa nieprzerwanie również po jego ustaniu to zasiłek chorobowy przysługuje za cały okres niezdolności do pracy, bez znaczenia ile dni niezdolności do pracy przypada na okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

Przykład

Pracownik legitymuje się 2 letnim okresem zatrudnienia u danego pracodawcy, w okresie 2 miesięcznego wypowiedzenia które upływa z dniem 30.06.2015 przedłożył zaświadczenie lekarskie (L-4) za okres od 29.06.2015 do 8.07.2015, za okres po ustaniu zatrudnienia ZUS wypłaci zasiłek chorobowy tj. za 8 dni lipca.

 

Przykład

Pracownik legitymuje się 2 letnim okresem zatrudnienia u danego pracodawcy, w okresie 2 miesięcznego wypowiedzenia które upływa z dniem 30.06.2015 przedłożył zaświadczenie lekarskie (L-4) za okres od 29.06.2015 do 8.07.2015, niezdolność do pracy po ustaniu zatrudnienia była kontynuowana tj. następne zaświadczenie obejmowało okres od 9.07.2015 do 15.08.2015 r. za cały okres po ustaniu zatrudnienia ZUS wypłaci zasiłek chorobowy tj. od 1.07.2015 do 15.08.2015

 

Przykład

Pracownik legitymuje się 2 letnim okresem zatrudnienia u danego pracodawcy, w okresie 2 miesięcznego wypowiedzenia które upływa z dniem 30.06.2015 przedłożył zaświadczenie lekarskie (L-4) za okres od 29.06.2015 do 8.07.2015, niezdolność do pracy po ustaniu zatrudnienia była kontynuowana tj. następne zaświadczenie obejmowało okres od 10.07.2015 do 15.08.2015 r. ZUS wypłaci zasiłek chorobowy tj. za 8 dni lipca, za pozostały okres tj. od 10.07 do 15.08 były pracownik nie otrzyma świadczenia, ponieważ była przerwa między zaświadczeniami lekarskimi w dniu 9.07.2015(brak ciągłości).

 

 2.  W przypadku gdy niezdolność do pracy powstała po ustaniu zatrudnienia, zasiłek chorobowy będzie przysługiwał gdy niezdolność do pracy będzie trwała nieprzerwanie co najmniej 30 dni.

Zgodnie z art. 7 ustawy zasiłkowej: Zasiłek chorobowy przysługuje osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

– nie później niż 14 dni od ustania zatrudnienia (w tym soboty, niedziele, święta),

– nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania zatrudnienia, w przypadku choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby (oznaczonej w zaświadczeniu lekarskim kodem „E”)

Przykład

Zatrudnienie ustało w dniu 7 stycznia 2015, pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie od 13 stycznia 2015 ale tylko do 3 lutego 2015. Jego niezdolność po ustaniu zatrudnienia była krótsza niż wymagane 30 dni – zasiłku chorobowego  ZUS nie wypłaci.

 

Przykład

Zatrudnienie ustało 31.12.2014 r., pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie od 2 stycznia 2015 do 5 lutego 2015 r. Za cały okres niezdolności  tj. od 2 stycznia do 5 lutego ZUS zobowiązany będzie do wypłaty zasiłku chorobowego.(okres niezdolności do pracy dłuższy niż wymagane 30 dni).

 

Przykład

Zatrudnienie ustało w dniu 30 czerwca 2015, pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie od 17 lipca 2015 do 25 sierpnia 2015 (spowodowane wypadkiem na wakacjach), ZUS nie będzie zobowiązany do wypłaty zasiłku chorobowego, ponieważ niezdolność do pracy po ustaniu zatrudnienia powstała po  okresie dłuższym niż wymagane 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia.

 

Kiedy ZUS nie wypłaci zasiłku?

ZUS nie wypłaci zasiłku chorobowego kontynuowanego po ustaniu zatrudnienia (nie ma tutaj znaczenia czy niezdolność do pracy powstała jeszcze w trakcie zatrudnienia czy już po ustaniu zatrudnienia)  jeżeli między zaświadczeniami o niezdolności do pracy będzie przynajmniej jeden dzień przerwy.

 

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia nie przysługuje dodatkowo gdy  zainteresowany uzyskaniem zasiłku:

– ma ustalone prawo do emerytury, renty,

– kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym,

– jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

– nie nabyła prawa do zasiłku w trakcie trwania ubezpieczenia (zatrudnienia) z powodu nie przepracowania wymaganego okresu wyczekiwania,

– jeżeli ubezpieczenie ustało po wyczerpaniu pełnego okresu pobierania zasiłku chorobowego.

Żeby potwierdzić/wykluczyć powyższe okoliczności należy przekazać do ZUS druk ZUS  Z-10 oświadczenie w związku z uzyskaniem zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia – druk ten przekazujemy jednorazowo do ZUS  po ustaniu zatrudnienia.

Aktualizacja 07.12.2018r. Dodatkowo do każdego elektronicznego zwolnienia lekarskiego obejmującego okres po ustaniu zatrudnienia lub wystawionego już po ustaniu zatrudnienia, w celu wypłaty zasiłku  przekazujemy do ZUS formularz ZAS-53 (wniosek o zasiłek chorobowy).

Wzory dokumentów

Kiedy składamy wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53

 

Ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od 3 miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych (art. 46 ustawy zasiłkowej).

Ograniczeniu podlega podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, niezależnie od tego, kiedy powstała niezdolność do pracy tj. jeszcze w trakcie zatrudnienia czy też już po ustaniu zatrudnienia. 

W wyroku z dni 7 kwietna 2009 r. (I UK 337/08) SN wskazał wyraźnie, że ograniczenie wysokości podstawy obliczania zasiłku chorobowego wynikające z art. 46 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ma zastosowanie także wówczas, gdy okres zasiłkowy rozpoczął się w czasie trwania zatrudnienia. 

 

Przykład

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej do dnia 31 maja, legitymuje się niezdolnością do pracy od dnia 1 marca do 30 czerwca. Prawo do zasiłku chorobowego nabył po upływie 33 dni tj. od dnia 3 kwietnia.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego ustalona jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie z 12 przepracowanych miesięcy,  za okres od  3 kwietnia do 31 maja wynosi 5 000,00 zł natomiast po ustaniu zatrudnienia podstawa zasiłku chorobowego ulegnie ograniczeniu do kwoty 3 895,31 zł za okres od 1 -30 czerwca 2014.

 

Ograniczenie podstawy wymiaru świadczenia nie dotyczy zasiłku macierzyńskiego należnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia/zatrudnienia.


Linki zewnętrzne:

Agnieszka Lis | Psychiatra

Lekarz, psychiatra, ukończyłam I Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z wynikiem bardzo dobrym.

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
581 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Justyna
Justyna
2 lat temu

Witam,
Złożyłam wniosek o zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, miałam umowę na 1/2 etatu po czym pracodawca mi zmienił na 1 etat (od 1-9 lipca) tylko byłam na nim tydzień czasu później rozwiązanie umowy. Zakończenie umowy 9 lipca a jestem na zwolnieniu od 8 lipca do dnia dzisiejszego. Jak będzie naliczany zasiłek i czy należy mi się wypłata chorobowego po ustaniu zatrudnienia.Pracowałam 9 msc.

Patrycja
Patrycja
2 lat temu

Witam, czy jeżeli otrzymam L4 po zakończeniu umowy i złoże wniosek o chorobowe do zusu po ustaniu stosunku pracy to czy przez pierwszy miesiąc świadczenie wypłaca również pracodawca a każdy kolejny ZUS czy od początku wtedy płaci ZUS?

Maciej
Maciej
2 lat temu

Witam mam pytanie. Po wezwaniu na komisję lekarską ZUS za jaki okres orzecznik może cofnąć wypłatę L4? Tylko za okres od wezwania na komisję do końca tego L4? Czy też za wcześniejsze lub późniejsze zwolnienia?

Maciej
Maciej
w odpowiedzi do  Jowita
2 lat temu

Dziękuję za odpowiedź. Czyli rozumiem, że ewentualne kolejne zwolnienie po stwierdzeniu ustania niezdolności do pracy nie będzie przez ZUS rozpatrywane?

Marta
Marta
2 lat temu

Witam. Mam zatrudnienie u dwóch pracodawcow i jestem już ponad miesiąc na l4, z końcem czerwca ustaje mi jedno zatrudnienie . Co powinnam złożyć do Zusu aby otrzymać zasiłek chorobowy z obu miejsc pracy ? Które formularze musze wypełnić ? Bardzo proszę o pomoc, dziękuję 🙂

JAR
JAR
2 lat temu

Dzień dobry,
złożyłem wniosek zas-56, z-10 o wypłatę zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, na jednym wniosku wpisałem trzy zwolnienia. Zostało mi wypłacone za jedno zwolnienie, czy w takim przypadku muszę składać ponownie wnioski o wypłatę pozostałych dwóch zwolnień?, czy ewentualnie muszę coś uzupełnić?

JAR
JAR
w odpowiedzi do  Jowita
2 lat temu

Wniosek składałem 14.05.2021r. zasiłek chorobowy został wypłacony już po paru dniach ale tylko za 1 zwolnienie. Czy jest może taka możliwość że ZUS wypłaca w transzach bądź nastąpił błąd ludzki i nie wypłacono zasiłku za 3 zwolnienia tylko za 1. Czy w takiej sytuacji należy ponownie wystąpić z wnioskiem?

JAR
JAR
w odpowiedzi do  Jowita
2 lat temu

Dziękuję za odpowiedź upłynęło już 30dni od złożenia wniosku jednak nie otrzymałem zasiłku za pozostałe zwolnienia ani żadnej korespondencji z ZUS. Jakie są dalsze czynności z w/w wnioskiem?. Co należy złożyć i u kogo.

Magda
Magda
2 lat temu

Witam, po 21 latach zostałam zwolniona z dniem 31 maja 2021. Lekarza specjalistę mam 10 czerwca. Czy mimo tego (jak dostanę L4) będzie mi się należał zasiłek chorobowy? Do Urzędu Pracy jeszcze nie rejestrowałem się.

Magda
Magda
w odpowiedzi do  Jowita
2 lat temu

Dziękuję za odpowiedź

Paulina
Paulina
3 lat temu

Witam, od 17.07 do 12.01 przebywałam na świadczeniu rehabilitacyjnym, od 13.01-12.04 zostało mi również przyznane te świadczenie ze względu na covida. Łącznie jestem na tym świadczeniu 9 miesięcy, z tego co wiem to maksymalnie 12 miesięcy można na nim przebywać. I moje pytanie brzmi: czy jak złoże papiery i przedłużenie zasiłku to czy zostanie mi on ponownie przedłużony z powodu covida?

Paulina
Paulina
w odpowiedzi do  Paulina
3 lat temu

dostane odpoweidz? pisze juz w tej sprawie 2gi raz…….

Andrzej
Andrzej
3 lat temu

Witam serdecznie, chciałbym się upewnić w kwestii wypłaty zasiłku chorobowego. Pierwsza umowę o pracę miałem podpisaną od 17-28 lutego oraz druga 1-31 marca. Od 5 kwietnia mam L4 po ustaniu zatrudnienia. Czy kwota zasiłku chorobowego będzie liczone całego przepracowanego miesiąca czyli z marca?

Michał
Michał
3 lat temu

Witam serdecznie.Byłem zatrudniony od 04.02.2018 do 09.04.2021 czyli mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Czy w takim przypadku będąc na zwolnieniu od 08.04.2021-07.05.2021 przysługuje mi zasilek chorobowy?

Adrian
Adrian
3 lat temu

Witam,
od dnia 8 lutego przebywam na L4 od psychiatry, ostatniego dnia miesiąca kończy mi się umowa o prace, czy po ustaniu stosunku pracy mam prawo do zasiłku chorobowego, czy muszę się zarejestrować jako osoba bezrobotna, przez ostatnie 18 miesięcy byłem ciągle zatrudniony.
Proszę o odpowiedz
Dziekuje

Adrian
Adrian
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Mam jeszcze pytanie czy wnioski w tym zas-53 można wysłać jakoś online czy w tradycyjnej wersji muszą być

Adrian
Adrian
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Mam jeszcze pytanie odnośnie zasiłku chorobowego od psychiatry, czy po uplywie 33 dni powinno być swiadczenie w wysokości 100 prpcent wynagrodzenia?
Tak wyczytałem, a informacja z lutego 2021

Patrycja
Patrycja
3 lat temu

Dzień dobry! Przebywam na ZLA, na koniec sierpnia 2021 kończy mi się okres zasiłku chorobowego (182dni). Chciałam wnioskować o świadczenie rehabilitacyjne. Jestem aktualnie zatrudniona w dwóch miejscach pracy, jedno umowa o pracę na czas nieokreślony, drugie umowa o pracę do 30 października 2021. Czy jesli od września uzyskam prawo do świadczenia rehabilitacyjnego np. na pół roku, to cały ten okres będę otrzymywała świadczenie z dwóch tytułów zatrudnienia (podstawa taka jak we wrześniu)czy już tylko z jednego? Jak wpłynie na tą umowę 3 miesięczny okres ochronny na świadczeniu rehabilitacyjnym?

Patrycja
Patrycja
w odpowiedzi do  Patrycja
3 lat temu

Dzień dobry Pani Jowito, bardzo proszę o odpowiedź na moje pytania. Dziękuję 🙂

Marcin
Marcin
3 lat temu

Witam mam pytanie czy jeśli miałem umowę podpisaną od 15 lutego do 18 marca (była to jedyna umowa u tego pracodawcy) to kwota jaką dostanę na L4 będzie liczona z ostatnich 30 dni zatrudnienia? Pytam ponieważ nie jest to pełny kalendarzowy miesiąc zatrudnienia.

Marek
Marek
3 lat temu

Witam dostałem L4 po ustaniu zatrudnienia na 3 tygodnie. Żeby złożyć wniosek o wypłatę zasiłku muszę poczekac na wystawienie drugiego zwolnienia tak żeby razem wynosiły one ponad 30 dni?

Monika
Monika
3 lat temu

Witam dostałam wypowiedzenie w sumie miałam do wyboru czy podpisze za porozumieniem stro. Czy art52 wiedz podpisałam za porozumieniem stron i teraz jest moje pytanie koniec umowy kończy mi się 31.03 ale od 26.03 poszlam na l4 to jakieś papiery muszę przedctawiac do ZUS żeby dostać zasiłek?

Marta
Marta
3 lat temu

Witam.
Mam pytanie. Zostałam zwolniona i mój okres wypowiedzenia kończy się 31.03. Nie mam jeszcze nowej pracy , więc muszę iść na l4. Wizyte u psychiatry mam 8.04. Jednak czy od 1.04 moge wziąć l4 od innego lekarza? Zależy mi na ciągłości 30 dni. Dziękuję za pomoc.

Marta
Marta
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Od wczoraj do jutra biorę zasiłek opiekuńczy na dziecko z powodu zamknięcia przedszkola. Takze l4 byłoby od 1.04.

Anna
Anna
3 lat temu

Dzień dobry. Mój mąż stracił pracę 30.11.2020 r, od 01.12.2020 byl na zwolnieniu lekarskim od psychiatry w związku z pogorszeniem zdrowia psychicznego, pobierał zasiłek chorobowy z Zus, miał ciągłość zwolnień. Ostatnią teleporadę miał 2 marca 2021, po której dostał zwolnienie od 3 marca do 1 kwietnia 2021. Natomiast 3 marca 2021 stracił nagle przytomność( cukrzyca) i został zabrany do szpitala, leży teraz na intensywnej terapii, rokowania jak na razie są niewiadome bo doszła niewydolność wielonarządowa, nie ma mowy by wyszedł ze szpitala przez najbliższe miesiące. Dopóki ma zwolnienie i zasiłek chorobowy ( czyli do 1 kwietnia) to się nie martwię… Czytaj więcej »

Anna
Anna
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Ale szpital raczej nie wystawia zwolnienia najpierw ( tak jak robi to lekarz- czyli z góry) tylko po jakimś okresie bycia w szpitalu, to jak wystąpić o zasiłek chorobowy do Zusu w czasie jak poprzednie zwolnienie kończy się 1 kwietnia? Czy powinnam wziąć jakieś zaświadczenie ze szpitala dla Zusu, że mąż przebywa w szpitalu i np. pod koniec miesiąca poprosić szpital by wystawił zwolnienie za miesiąc kwiecień, tak jak zwykle robi się wobec pracowników zatrudnionych a przebywających w szpitalu? Druga sprawa to jeśli nie ma rokowań co do zdolności do pracy ( zapalenie trzustki, otrzewnej, nerki dializowane nie chcą podjąć… Czytaj więcej »

Anna
Anna
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Bardzo dziękuję za odpowiedź, jutro spytam w szpitalu. Pozdrawiam serdecznie

Magdalena
Magdalena
3 lat temu

Dzień dobry.
Współpracuję z mężem przy działalności gospodarczej. Okazuje się, że na początku roku 2019 (w trakcie ciąży i zwolnienia lekarskiego) księgowa nie złożyła za dwa miesiące (dwa zwolnienia) druku ZAS-53 i otrzymałam odmowę wypłaty świadczeń za kolejne okresy zwolnienia i za cały roczny macierzyński. Czy po takim czasie nadal mogę złożyć taki druk, żeby nie przepadły mi te późniejsze świadczenia? Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź i za Pani wiedzę.
Pozdrawiam serdecznie,
Magdalena Węglewska

Ewelina
Ewelina
3 lat temu

Witam.Mam pytanie. Jestem na zasiłku chorobowym od 1.02.21 po ustaniu zatrudnienia , zwolnienie lekarskie wystawione na kręgosłup i mam go do 14.03.21 .Kilka dni temu okazało się że mam nowotwór tarczycy i muszę się opetowac.- termin 22.04.21 .Pytanie czy po skończeniu zwolnienia lekarskiego na kręgosłup mogę pójść na zwolnienie lekarskie na tarczycę ?czy okres będzie naliczał się na nowo gdy pójdę na zwolnieniu lekarskie na tarczycę?182 dni?

Albert
Albert
3 lat temu

Witam mam pytanie. Mam umowę o pracę na czas określony (1 miesiąc). Przez ostatnie 4 miesiące nie pracowałem. Po tygodniu pracy dostałem L4 na okres dwóch tygodni. Czy pieniądze zostaną mi normalnie wypłacone?

Jolly
Jolly
3 lat temu

Dzień dobry, proszę o pomoc. Jestem na L4 od 3 miesięcy (L4 po ustaniu zatrudnienia). Obecne L4 mam wystawione do 28.02. Nie planuje jego kontynuacji. Otrzymalam propozycje nowej pracy (umowa będzie podpisana 1.03 i będzie obowiązywała właśnie od 1.03 czyli już po zakończeniu zwolnienia lek). Pracodawca kieruję mnie na badania wstępne i termin badania mam wyznaczony na 25.02. – Czy lekarz medycyny pracy może nie wystawić mi zgody na podjęcie pracy ze względu na fakt przebywania na L4? – Czy powinnam poprosić lekarza który wystawił L4 o jego skrócenie (tak aby podczas badania medycy pracy już nie obowiązywało) i wystawienie… Czytaj więcej »

Dawid
Dawid
w odpowiedzi do  Jolly
3 lat temu

przyłączam sie do pytania jolly

Agnieszka
Agnieszka
3 lat temu

Witam. Jestem od 10.2020 na zasiłku chorobowym po ustaniu pracy, do 09.03.21 mam obecne chorobowe. Chciałabym zacząć nowa pracę od 01.03. 21.
Jakie czynności mam poczynić żeby oświadczyć w zusie przerwanie chorobowego z dniem 26.02.
Czy zaświadczenie o zdolności do pracy ma być od lekarza prowadzącego Czy lekarza medycyny pracy.
Czy lepiej poczekac. Bardzo proszę odp.

Patryk
Patryk
3 lat temu

Dzień dobry, mam pytanie. Jestem obecnie na zwolnieniu chorobowym po ustaniu zatrudnienia i będzie ono jeszcze kontynuowane. Po ostatnim zwolnieniu zapomniałem o złożeniu wniosku ZAS-53. Czy mogę teraz złożyć wniosek za dwa zwolnienia na raz? Czy takie jednorazowe zapomnienie o wniosku wpływa na wypłacanie świadczeń?

Kamil
Kamil
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Czy to samo dotyczy wniosku z10?
Mialem termin aby go złozyc do 20kwietnia,
Niestety pismo otrzymałem z.opoznieniem i złożyłem ten wniosek.z 3 dniowym opóźnieniem, czy to znaczy ze nie otrzymam chorobowego po ustaniu zatrudnienia które udało z dniem 28luty 2021.

Łukasz
Łukasz
3 lat temu

Witam,jestem na zwolnieniu chorobowym ltóre powstało po ustaniu zatrudnienia.Jutro mija 30 dzien od kiedy na nim jestem,bedzie kontynuowane dalej.Moje pytanie brzmi kiedy dostane pieniadze za te 30 dni?Po uzbieraniu tych 30 dni,ZUS ma teraz 30 dni na wyplate?Jak to wyglada?Pozdrawiam

Tomasz
Tomasz
3 lat temu

Dzień dobry. Sytuacja moja wygląda tak że po ustaniu zatrudnienia zacząłem chorować. Przebywam 4ty dzień na zwolnieniu lekarskim. Zwolnienie mam wystawione rowno na 30 dni więc prawo do zasiłku mam ale… Co w przypadku gdy ZUS wezwie mnie na kontrolę bodajże za tydzień i lekarz orzecznik stwierdzi że jestem zdolny do pracy? Dostanę pieniądze za te dni przed kontrolą? Czy z uwagi na fakt że lekarz skrócił moje chorobowe z 30 dni do 11 to nie przysługuje mi zupełnie nic?

kasia
kasia
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

witam.zarejestrowałam sie w up jako osoba bezrobotna.wcześniej byłam na l4 i do wypłaty zasiłku po ustaniu zatrudnienia zabrakło mi 2 dni [na l4 byłam 28 dni].poprosiłam o zwolnienie na 2 dni jeszcze ale juz jestem zarejestrowana jako bezrobotna.czy urzad pracy moze mnie wyrejestrowac.?
zwolnienie trwało od 1,02 do 28,02.wzielam jeszcze zwolnienie na 2 dni do 2,03.od 02,03 jestem zarejestrowana w up

Malwina
Malwina
3 lat temu

Dzień dobry, umowa o prace skończyła mi się 31.12.2020. Jestem na zwolnieniu od 28.12.2020 do 4.02.2021 A nastepnie do 16.02. Czy mogę skrócić l4 o pare dni i zrobić badania medycyny pracy do nowej firmy z ktora mam zamiar pospisac umowe o prace? Czy w takiej sytuacji zus nie wypłaci mi za okres do 16.02?

Malwina
Malwina
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Czyli mogę utracić prawo do zasiłku chorobowego mimo że pracę podejmę po skończonym l4? Pytam bo nie wiem czy mogę wykonać badania w trakcie przebywania na l4 a podjąć pracę po skończonym zwolnieniu lekarskim.

anna
anna
3 lat temu

dzien dobry proszę o informację. 31.01.2021 skonczyła mi sie umowa o prace. od 25.01 do 5.02 przebywalam na zwolnieniu, od 6.02 zwolnienie kontynuuje. wyczytałam, ze powinnam zlozyc z-10 juz w trackie zwolnienia obejmującego okres po umowie tj (25.01-.5.02), jednak tego nie zrobilam. czy jesli zloze teraz to zostanie mi wyplacony zasilek? wiem, ze bede kontunuowac jeszcze zwoolnienie nadal i czy moge zlozyc wniosek z-10 i z- 53 jak juz skonczę chorowac razem(podajac wszystie okresy zwoolnien) ?

Anna
Anna
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Czyli po każdym zwolnieniu składać wniosek zas53 ? Jessczw takie pytanie w z10 jest pierwsze pytanie kto sklada – ubezpieczony swiadczeniobiorca czy płatnik? To co wybrać?

Anna
Anna
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Rozumiem a w z-10 co zaznaczyć kto sklada ?

Anna
Anna
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Ju nie widzę tej opcji wvzoraj zaznaczyłam ubezpieczony i widocznie się to zapisało w systemie. Mam jeszvW pytanie czy zas 53 składać za okres zwolnienia 25.01-05.02 kiedy do 31.01 obowiązywała mnie umowa? czy dopiero za okres 06.02-19
02?

Paula
Paula
3 lat temu

Witam, mam pytanie. Przebywałam na świadczeniu rehabilitacyjnym przez pół roku z powodu złamania. Koniec świadczenia wypadał na 12 stycznia. Przed tym terminem złożyłam wniosek o przedłużenie świadczenia. Z racji ustawy o covidzie został mi on przedłużony o kolejne 2 miesiące do 12 kwietnia. Do tego czasu będę łącznie 9 miesięcy na zasiłku. Moje pytanie brzmi: jak przez okres tych trzech miesięcy nie będzie znacznej poprawy to czy mogę złożyć kolejny raz wniosek o przedłużenie zasiłku? Czy ustawa covidowa będzie obejmowała również ten okres? Wiem, że z racji tej ustawy wydłuża się zasiłek o 90 dni, ale co potem? Czy jest… Czytaj więcej »

Paula
Paula
w odpowiedzi do  Paula
3 lat temu

odpowie mi Pani? 🙂

Paula
Paula
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu
Paulina
Paulina
w odpowiedzi do  Paula
3 lat temu

?

Paulina
Paulina
3 lat temu

Witam. Zakończenie stosunku pracy 31.12.2020, porozumienie stron podpisane we wrześniu ze zwolnieniem ze świadczenia pracy do 31.12.2020. Zwolnienie wystawione 28.12 z datą od 01.01.2020, czyli do przodu. Zwolnienie do 23.02.2020. Dziś otrzymałam pismo z ZUS (dla mnie „do wiadomości”, bo samo pismo skierowane jest do pracodawcy), że zwolnienie jest wystawione błędnie i czy w dniach 29-31.12 były dla mnie dniami wolnymi od pracy. Czy mam się czego obawiać tzn zasiłek może nie zostać wypłacony? Czy potwierdzenie ze strony pracodawcy że byłam zwolniona ze świadczenia pracy jest dla zusu równoznaczne z dniami wolnymi od pracy? Pozdrawiam

Lavitasana
Lavitasana
3 lat temu

Dobry wieczór: Potrzebuję pomocy Po kilkunastu latach pracy rozwiązałam umowę o pracę (czas nieokreślony) za porozumieniem stron z dniem 31.12.2020. Od 30.12.2020 do 31.01.2021 przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Zgodnie z wytycznymi zawartymi poniżej dzisiaj złożyłam Z-10 oraz Zas-53. Gdzie w Z-10 w p.5 i dalej zaznaczyłam wszędzie NIE i nie do końca jestem pewna czy postąpiłam prawidłowo, ponieważ jednocześnie od 2016 r. prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i odprowadzałam tylko składkę zdrowotną. Od stycznia (w dniu 01.02.2020) zgłosiłam się do małego ZUS z tytułu tej działalności. W styczniu kiedy byłam na zwolnieniu nie osiągałam żadnych przychodów. Pytania: czy prawidłowo zaznaczyłam NIE… Czytaj więcej »

Lavitasana
Lavitasana
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Bardzo dziękuje p Jowito za szybka odpowiedź.

Łukasz
Łukasz
3 lat temu

Witam chorowalem na umowie o prace nastepnie,troche pracowalem normalnie az mnie zwolnili 20.01.2021,nastwpnie lekarz 28.01.2020 wystawil mi zwolnienie na ta sama chorobe z literka A.Czy to bedzie normalna kontynuacja zwolnienia czy nastapila przerwa i musze czekac 30 dni….zaznaczam ze na l4 jest zaznaczona literka A czyli kontynuacja tej samej choroby?

Łukasz
Łukasz
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Prace zaczelem 14.12.2020. Na zwopnieniu bylem od 29.12.2020 do 04.01.2021,nastepnie pracowalem do 19.01.2021 i mnoe zwopnili.Od 26.01.2021 mam znowu zwopnienie ale jest przerwa pomiedzy zwolnieniami,qle lekarz zaznaczyl literke A w zwopnieniu.Dostane zasilek?

Łukasz
Łukasz
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Czyli okresy sie nie zsumują pomimo tej samej choroby i literki A na zwolnieniu?Musze znowu 30 dni czekac na chorobowe i za te 30 dni nic nie dostane tak?

Łukasz
Łukasz
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

To super bo myślałem,że normalnie bedzie od nowa liczony BEZPLATNY okres wyczekiwania wynoszący 30 dni,a tutaj kednak jest ta roznica ze normalnie bedzie zaplacony tylko musze dluzej czekac.Dziekuje i pozdrawiam

Jar
Jar
3 lat temu

Dzień dobry, jestem obecnie na zwolnieniu lekarskim po ustaniu zatrudnienia (jest to 2 zwolnienie) W jaki sposób mogę sprawdzić czy lekarz poprawnie odznaczył iż zwolnienie jest po zakończeniu zatrudnienia? Na moim profilu ZUS nie widać takich danych.
Jaki jest tryb postępowania w przypadku gdyby lekarz omyłkowo nie odznaczył iż jest to zwolnienie po ustaniu zatrudnienia? Czy zwolnienie trafia do byłego pracodawcy czy do ZUS?

Mari
Mari
3 lat temu

Dzień dobry. Pisze z zapytaniem gdyż przebywam na zwolnieniu lekarskim od sierpnia 2020, zwolnienie kończy mi się 30 stycznia i tutaj moje pytanie. Parę dni temu wydarzyła się moim życiu osobistym nie mała tragedia i nie jestem w stanie wrócić do pracy… Dodam że poprzednie zwolnienie było na schorzenie pleców spowodowane praca siedzącą od 10 lat… Mam umówiona wizytę u psychiatry bo bez leków się nie obejdzie 2 lutego. I tutaj moje pytanie czy otworzy się nowy okres zasiłkowy? Wiem że mogę spodziewać się kontroli z ZUS ale to nie jest wymyślona historyjka… Bardzo proszę o odpowiedź na moje pytanie.… Czytaj więcej »

Jar
Jar
3 lat temu

Dzień dobry, jestem na zwolnieniu lekarskim po ustaniu zatrudnienia, zatrudnienie ustało 3 miesiące temu, chcę się zapisać do lekarza na NFZ okazuje się że nie jestem ubezpieczony (co jest widoczne w eWUŚ). Leczę sie u lekarza prywatnie więc nie wiedziałem o braku ubezpieczenia. zwolnienia lekarz wystawiał tak że nie było ani jednego dnia przerwy (tzn. ciągłość jest zachowana) Do ZUSu nie występowałem jeszcze o zasiłek chorobowy.
moje pytania:
-co może być przyczyną braku ubezpieczenia?,
-co powinienem zrobić i jakie są kroki postępowania by być ubezpieczonym w ZUS?,
Pozdrawiam

Paulina
Paulina
3 lat temu

Witam, aktualnie przebywam na świadczeniu rehabilitacyjnym i na portalu zusowskim mam dane tylko do końca tego roku. Jak będzie liczyła się wysokość świadczenia rehabilitacyjnego od nowego roku? Czy to ma jakiś związek ze wzrostem pracy minimalnej czy tylko na podstawie moich zarobków?
Pozdrawiam

Paulina
Paulina
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Dziękuję za odpowiedź. Tak w skrócie: jeśli zarabiałam minimalną to od nowego roku powinien zwiększyć mi się zasiłek rehabilitacyjny? A jak tak to o ile?

Olga
Olga
3 lat temu

Witam,
umowa o pracę zakończyła mi się 18.11., od 19.11. mam zwolnienie lekarskie pierwsze było od 19.11. do 9.12., kolejne od 10.12. do 30.12. Udało mi się znaleźć nową pracę i mam ją rozpocząć w dniu 21.12. Chciałabym skrócić okres zwolnienia lekarskiego, aczkolwiek lekarz prowadzący powiedział, iż on nigdy nie skraca wystawionych przez siebie zwolnień.
Czy jest możliwość skrócenia tego okresu? Jeśli tak, to czy może to zrobić inny lekarz, np. z POZ?
Czy mogę wystąpić o przyznanie zasiłku chorobowego do ZUS jeśli skrócę chorobowe i będzie ono trwało 30-32 dni?

Jadwiga
Jadwiga
3 lat temu

Witam,
Umowa o pracę skończyła mi się 28.10.20.
Od 19.10.20 do 26.11.20 przebywałam na zwolnieniu lekarskim z powodu koronowirusa, bardzo ciężko dochodziłam do siebie, psychiczne nie czułam się jeszcze dobrze, mam mgłę mózgową i stany stresowe z powodu tak długiego zamknięcia. Psychiatra wypisał mi zwolnienie lekarskie od 27.11.20 do 15.12.20 , czy zwolnienie od psychiatry jest normalnie liczone jako kolejne dni nie zdolne do pracy? Czy oprócz Zas-53, z10 oraz z3 od pracodawcy potrzebuję jakichś dokumentów do wypłacenia świadczeń po ustaniu zatrudnienia?

Paulina
Paulina
3 lat temu

Witam, mam pytanie. Aktualnie jestem na świadczeniu rehabilitacyjnym bo miałam połamałam nogę. Nie jestem teraz nigdzie zatrudniona. Świadczenie rehabilitacyjne kończy mi się za miesiąc a ja nadal czuję, że nie jestem w stanie wrócić do pracy, ból jest zbyt duży i uciążliwy. Wiem, że istnieje możliwość przedłużenia świadczenia rehabilitacyjnego jednak nie wiem jak to zrobić. Mogłabym prosić o pomoc? Czy lekarz prowadzący będzie do tego potrzebny? Czy wystarczy jakiś wniosek złożyć?

Paulina
Paulina
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

2. Zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 – ze względu na obecna sytuację nie ma opcji dostać się do ortopedy, czy te zaświadczenie o stanie zdrowia może uzupełnić lekarz rodzinny? Pozdrawiam

Justa
Justa
3 lat temu

Witam po zakończonym leczeniu złożyłam wniosek do ZUS o zasiłek chorobowy i czekam na decyzje czy ja w tym czasie jestem nadal ubezpieczona?

Justa
Justa
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Dzwoniłam do urzędu pracy i powiedzieli ze nie muszę się rejestrować jako bezrobotna bo obejmuje nie ubezpieczenie

Justa
Justa
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Miałam do 16 listopada

Justa
Justa
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Przepraszam ale nie rozumiem proszę napisać czy obejmuje mnie tak czy nie dziekuje

Justa
Justa
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

A wiec mogę się zarejestrować jako bezrobotna

Justa
Justa
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Oczywiście będę musiała złożyć do urzędu zaświadczenie o pobieraniu zasiłku,którego jeszcze nie dostałam

Justa
Justa
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Dziekuje ślicznie za pomoc

Aleksandra
Aleksandra
3 lat temu

Dzień dobry mam pytanie czy jeżeli pozostaje w zatrudnieniu u dwóch pracodawców i jedna umowa mi się kończy a przebywam na l4 ciąża ZUS będzie mi wypłacał zasiłek kontynuacji z umowy która się zakończyła?

Aleksandra
Aleksandra
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

A jeszcze dopytam, macierzyński też wypłaci?
Dziękuję za odpowiedź

Aleksandra
Aleksandra
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Dziękuję za informację.

Łukasz
Łukasz
3 lat temu

Witam ponownie, tym razem nurtują mnie kolejne pytania. Zostało mi przykładowo 14 dni zwolnienia, żeby nie przekroczyć 182 dni. Jeżeli dostanę zwolnienie lekarskie na 22 dni a dostanę wezwanie na komisję, to czy ZUS zapłaci mi tylko za 14 dni, czy za całość, jeżeli komisja mnie ”uzdrowi”? A może, całkowicie cofną mi ten zasiłek za 22 dni?

Łukasz
Łukasz
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Dziękuję, a proszę mi powiedzieć, czy na taką komisję muszę brać jakieś papiery ? Obecnie leczę się na depresję prywatnie, i sam nie wiem co robić dalej, nie wiem jak taka komisja wygląda.

maja
maja
3 lat temu

odpowiedź udało się znaleźć w wypowiedziach na forum,więc nie ma już potrzeby pytania,ale i tak dziękuję

maja
maja
3 lat temu

dzień dobry czy mógłby ktoś podpowiedzieć czy osoba która została zwolniona po kilku latach pracy na całym etacie może liczyć na zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia jeżeli poważnie zachorowała tydzień po ustaniu stosunku pracy i otrzymała łącznie ponad 50-dniowe zwolnienie lekarskie ale po zakończeniu starej pracy nie zdążyła się zarejestrować w urzędzie pracy jako bezrobotna i wystąpić o zasiłek dla bezrobotnych

Jar
Jar
3 lat temu

Dzień dobry, umowa o pracę zakończyła się dn. 15.06.20 na zwolnieniu lekarskim byłem od 20.05.20 do 22.06.20, następne zwolnienia już po zakończonej umowie od 23.06.20 do 10.07.20 i od 11.07.20 do 31.07.20r. W sierpniu otrzymałem dodatek solidarnościowy. We wrześniu zarejestrowałem się w urzędzie pracy i otrzymałem zasiłek dla bezrobotnych. ZUS nie wypłacił zasiłku chorobowego za okres od 16.06.2020 do 31.07.2020r ponieważ nie złożyłem jeszcze wniosku, chcę złożyć wniosek w październiku do ZUS o wypłatę w/w zasiłku chorobowego ale obecnie od września przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych. Pytanie 1. Czy będzie przysługiwać zasiłek chorobowy za tamten okres (16.06.-31.07.2020, gdy obecnie od… Czytaj więcej »

Ola
Ola
3 lat temu

Witam. Pracowałam w dwóch szkołach. W jednej z nich miałam umowę do 30 czerwca, w drugiej na czas nieokreślony. Jestem na zwolnieniu chorobowym z tytułu ciąży. L4 miałam wystawione automatycznie do obu szkół do 13 lipca. Dostałam pismo z ZUS u, że muszę złożyć deklaracje za ten okres do 13 lipca. Tak też zrobiłam. Zaznaczyłam tam również, że od tego i tego mam umowę na czas nieokreślony. Następnie otrzymałam pismo, że od 1 lipca zostaje wypłacany mi zasiłek chorobowy z powodu braku ubezpieczenia zdrowotnego. I nie przysługuje mi macierzyński. Nie rozumiem tego ponieważ przecież mam umowę co równa się.ubezpieczenie.proszę o… Czytaj więcej »

Ola
Ola
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

2/ umowa na czas nieokreślony
3/L4 mam od Marca
4/jeszcze nie urodzilam. Termin koniec października

Ola
Ola
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Jeszcze jedno pytanie. Czy lekarz może wystawić zwolnienie wstecz właśnie od tego 14 lipca? Chodzi mi o zakład pracy, w którym stosunek pracy wygasł. Jak okazało się nie było one wystawiane ponieważ nie wyswiatlalo się lekarzowi i tylko było wystawiane do aktualnego pracodawcy a okazuje się, że należy mi się do dnia porodu zasiłek. Lekarz powinien ręcznie wpisać NIP. Czy jest to możliwe?

Paulina
Paulina
3 lat temu

czy podczas zasiłku rehabilitacyjnego może być kontrola?

Paulina
Paulina
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

ale nie pracuje w tym momencie. jestem na świadczeniu rehabilitacyjnym. więc może być kontrola czy nie?

Paulina
Paulina
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

?

Ligia
Ligia
3 lat temu

Dobry wieczór. Dnia 31 maja skończyła się moja umowa o pracę. Od 3 czerwca do dzisiaj jestem na zwolnieniu lekarskim. Do wystawienia Zwolnienia podawałam NIP ostatniego pracodawcy z zaznaczeniem że zatrudnienie ustało. Pierwszy zas-53 składałam przez Pue zbiorczo dla 3 zwolnień plus z-10. Dostałam pismo z ZUS do mojej wiadomości skierowane do ostatniego pracodawcy z prośba o wystawienie z-3. Czy ten druk nie jest tylko dla obecnych pracowników lub tych którzy Rozpoczęli zwolnienie w trakcie umowy i kontynuują je bez przerw po ich ustaniu?

Ligia
Ligia
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Dziękuję za odpowiedź.

Weronika
Weronika
3 lat temu

Witam. Pracuję w dwóch szkołach. W jednej mam pełny etat, w drugiej pół. 31.08.2020 kończą mi się umowy i nie zostaną one przedłużone. Od 20.08.2020 jestem na L4 w związku z ciążą i będzie ono przedłużane do dnia porodu (powody nieistotne) Jeśli w obu szkołach łącznie przez ostatnie 12 miesięcy zarabiałam kwotę A to teraz do dnia porodu ZUS będzie obliczał i wypłacał średnią z tamtych 12 miesięcy przepracowanych? Czyli wychodzi kwota A. Wiem , że będzie to już po ustaniu zatrudnienia Czy teraz za każdym razem muszę składać jakiś wniosek do ZUS po każdym nowym wystawionym chorobowym? czy od… Czytaj więcej »

KATARZYNA
KATARZYNA
3 lat temu

8.06 ustał stosunek pracy od10.06 mam niezdolność do pracy z powodu choroby, zwolnienie mam do 09.07 złożyłam wniosek o zasiłek chorobowy. Od 10.07 będę nadal na zwolnieniu lekarskim czy muszę kolejny raz składać wniosek o zasiłek chorobowy?

Paula
Paula
3 lat temu

Dzien dobry, 29 lutego zakonczylam prace na umowe o prace ( pracowalam w tej firmie 9lat).Od 2 do 6 marca bylam w tej samej firmie na umowie zlecenie. Od 12marca do 29 maja przebywalam na zwolnieniu lekarskim. Zus twierdzi ze nalezy mi sie zasilek chorobowy po ustaniu zatrrudnienia ale wyliczony z umowy zlecenie (co jest oczywiscie mniej korzystne dla mnie). Czy ma racje?

Paula
Paula
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Jezeli na tej umowie 5dniowej zarobilam 800zl to nalezy mi sie zasilek ok. 500zl za miesiac?

Paula
Paula
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Brutto. Myslam ze trzeba przeliczyc ta kwote na caly miesiac i dopiero wyliczyc zasilek.

Paula
Paula
w odpowiedzi do  Paula
3 lat temu

To jak obliczyc wysokosc zasilku? Z wynagrodzenia za te 5 dni czy przeliczajac jakbym pracowala caly miesiac?

Jar
Jar
3 lat temu

Dzień dobry, umowa zakończyła się dn. 15.06.20 byłem na zwolnieniu od 20.05.20 do 22.06.20, następne zwolnienie już po zakończonej umowie od 23.06.20 do 29.06.20. Czy otrzymam zasiłek chorobowy z ZUS za ostatnie zwolnienie, czy jest jednak wymagane 30 dni zwolnienia po ustaniu zatrudnienia?

Jar
Jar
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Dziękuję bardzo za odpowiedz, mam jeszcze pytanie odnośnie dodatku solidarnościowego, a mianowicie jak będę na zwolnieniu do 10.07.20 i później złoże wniosek o dodatek solidarnościowy, to za miesiąc lipiec otrzymam zasiłek chorobowy za 10 dni i za resztę miesiąca dodatek? Czy to jest inaczej liczone?
Z tego co wyczytałem nie ma obowiązku rejestracji w Urzędzie Pracy, aby otrzymać świadczenie w postaci dodatku?