Najnowsze artykuły

Urlop bezpłatny w świadectwie pracy...

Okres urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 174 § 1 oraz art. 1741 Kodeksu pracy wykazuje się tylko raz w ust. 4 pkt 2 świadectwa pracy. Okresu urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 174 § 1 oraz art....

Dodatkowy urlop pracownika niepełno...

Możliwe są dwa sposoby ujęcia w świadectwie pracy informacji o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym i urlopie dodatkowym. Oba sposoby ustalania urlopu są prawidłowe. Pierwszy z nich polega na zsumowaniu podstawowego urlopu...

Nieobecność z powodu choroby w świa...

Informację o niezdolności do pracy z powodu choroby pracownika zamieszczamy w ust. 4 pkt 4 świadectwa pracy. W ust.4 pkt 4 świadectwa pracy „był niezdolny do pracy przez okres…. dni”  informujemy o ilości dni za które...

Urlop ojcowski w świadectwie pracy

Od 2 stycznia 2016 zacznie obowiązuje nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca urlopu ojcowskiego. Pracownik – ojciec wychowujący dziecko może skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż: do...

Informacja o odprawie emerytalnej w...

Zgodnie z art. 921 § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę,...

Co powinno zawierać świadectwo prac...

Świadectwo pracy powinno zawierać  informacje dotyczące:   1) wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy, 2) podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, 3) wysokości urlopu wypoczynkowego...