Najnowsze artykuły

Świadczenie rehabilitacyjne w świad...

Informację o okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego zamieszczamy w ust. 5 pkt 13 świadectwa pracy. Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego zaliczamy do okresu nieskładkowego. Okresy nieskładkowe wymienione zostały...

Wzór świadectwa pracy

Od 1 stycznia 2017 obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy do pobrania TUTAJ W nowym wzorze świadectwa pracy należy zamieścić informacje o uprawnieniach rodzicielskich w sposób bardziej szczegółowy niż to było dotychczas w...

Informacja o odprawie emerytalnej w...

Informację o wypłaconej odprawie emerytalnej zamieszczamy w ust. 5 pkt 12 świadectwa pracy (nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 01.01.2017 do pobrania TUTAJ). Odprawa w związku z przejściem na rentę lub emeryturę ma...

Urlop ojcowski w świadectwie pracy

Informację o wykorzystanym urlopie ojcowskim zamieszamy w ust. 5 pkt 3 świadectwa pracy, (nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 01.01.2017 do pobrania TUTAJ) w tej części świadectwa pracy informujemy kolejnego pracodawcę o...

Zawartość świadectwa pracy

W świadectwie pracy zamieszczamy informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące: 1) okresu lub okresów zatrudnienia, 2) wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania...

Urlop bezpłatny w świadectwie pracy...

Okres urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 174 § 1 oraz art. 1741 Kodeksu pracy wykazuje się tylko raz w ust. 4 pkt 2 świadectwa pracy. Okresu urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 174 § 1 oraz art....