Najnowsze artykuły

Współczynnik urlopowy w 2016 roku

Współczynnik urlopowy stosujemy do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Współczynnik ten służy do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu i ustalany...

Podstawa wyliczenia ekwiwalentu w p...

Jak ustalić podstawę do wyliczenia ekwiwalentu w przypadku długotrwałej choroby pracownika?   Stałe składniki wynagrodzenia Do podstawy wymiaru ekwiwalentu przyjmujmy składniki wynagrodzenia określone w stałej miesięcznej...

Ekwiwalent za pół etatu w 2015

Aktualny wpis na 2016 rok znajdziesz:  TUTAJ Ustalony dla danego roku współczynnik stosuje się przy ustalaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu bieżącego roku, bez względu na to, czy jest to urlop zaległy,...

Współczynnik urlopowy w 2015 roku

Współczynnik urlopowy stosujemy do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Współczynnik ten służy do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu i ustalany...

Roszczenie o niewypłacony ekwiwalen...

Termin przedawnienia do dochodzenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wynosi 3 lata od daty, w której roszczenie stało się wymagalne, a więc od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, zgodnie z art. 291 §...

Zmiana wynagrodzenia a ekwiwalent z...

Jak ustalić podstawę ekwiwalentu za urlop w przypadku podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia za prace.   Do podstawy wymiaru ekwiwalentu przyjmujmy wynagrodzenie określone w stałej miesięcznej stawce w miesiącu nabycia prawa...