Najnowsze artykuły

Zmiana wynagrodzenia a ekwiwalent z...

Jak ustalić podstawę ekwiwalentu za urlop w przypadku podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia za prace.   Do podstawy wymiaru ekwiwalentu przyjmujmy wynagrodzenie określone w stałej miesięcznej stawce w miesiącu nabycia prawa...

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop 2014 r.?  Aktualny wpis na 2015 rok znajdziesz:  TUTAJ 1. Ustalenie podstawy ekwiwalentu 1) składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględniamy w wysokości...

Współczynnik urlopowy w 2014 roku

Współczynnik urlopowy stosujemy do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Współczynnik ten służy do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu i ustalany...

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop...

Wyrok SN z 29.03.2001 r. I PKN 336/00, OSNP 2003/1/14 Z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W tym też dniu...