Najnowsze artykuły

Przeliczanie urlopu wypoczynkowego ...

Urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. W celu...

Ustalenie wymiaru urlopu w przypadk...

Niejednokrotnie zdarza się, że zmiana wymiaru etatu następuje w trakcie zatrudnienia, a co z tym idzie wymiar przysługującego urlopu należy ustalić ponownie. Ustalając urlop dla nowego wymiaru należy pamiętać o następujących...

Udzielanie urlopu wypoczynkowego za...

Poniżej przykłady obliczeń ilości dni urlopu wypoczynkowego w przeliczeniu na dni i godziny dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zgodnie z art. 1542 Kodeksu pracy urlopu udziela się w dni, które są dla...

Urlop tylko w dni pracujące

Zgodnie z art. 1542 K.p. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy, pracownika w danym...

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy przysługuje w następującym wymiarze: 20 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Do okresów zatrudnienia, od którego zależy wymiar...

Inne okresy zaliczalne do stażu url...

  Oprócz okresów pracowniczego zatrudnienia i nauki do stażu od którego zależą uprawnienia urlopowe pracownika, wlicza się inne okresy tzw. zaliczane np.: okres prowadzenia gospodarstwa rolnego, pracy za granicą, okres...