Najnowsze artykuły

Wymiar urlopu na żądanie

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia...

Przeliczanie urlopu wypoczynkowego ...

Urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. W celu...

Ustalenie wymiaru urlopu w przypadk...

Niejednokrotnie zdarza się, że zmiana wymiaru etatu następuje w trakcie zatrudnienia, a co z tym idzie wymiar przysługującego urlopu należy ustalić ponownie. Ustalając urlop dla nowego wymiaru należy pamiętać o następujących...

Udzielanie urlopu wypoczynkowego za...

Poniżej przykłady obliczeń ilości dni urlopu wypoczynkowego w przeliczeniu na dni i godziny dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zgodnie z art. 1542 Kodeksu pracy urlopu udziela się w dni, które są dla...

Urlop tylko w dni pracujące

Zgodnie z art. 1542 K.p. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy, pracownika w danym...

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy przysługuje w następującym wymiarze: 20 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Do okresów zatrudnienia, od którego zależy wymiar...