Najnowsze artykuły

Urlop w okresie wypowiedzenia

Pracodawca w okresie wypowiedzenia umowy o pracę jest jedyną stroną, która decyduje o wykorzystaniu przez pracownika urlopu wypoczynkowego. Pracownik może złożyć wniosek o urlop, jednak musi się pogodzić z ewentualną decyzją...

Pierwszy urlop wypoczynkowy

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym  podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego po przepracowanym...

Urlop proporcjonalny tabela

20 dni Wymiar etatu 1/2 1/4 3/4 1/5 2/5 3/5 4/5 1/8 Pełny...

Podział urlopu na części

Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w sposób nieprzerwany, czyli udzielony w pełnym przysługującym wymiarze 20 albo 26 dni. (pracownikowi, niepełnoetatowemu w proporcjonalnym wymiarze do czasu pracy). Nieprzerwany urlop...

Zwolnienie lekarskie a urlop

Wysłanie pracownika na urlop wypoczynkowy, w okresie, gdy pracownik choruje, nawet jeśli pracownik zgodził się wykorzystać urlop, jest niedopuszczalne i prawnie nieskuteczne. Wyrok z dnia 10 listopada 1999 r.  I PKN 350/99 Pracodawca...