Najnowsze artykuły

Potrącenie alimentacyjne z minimaln...

Zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu pracy, z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności: 1)...

Potrącenie alimentacyjne z minimaln...

W przypadku potrąceń alimentacyjnych nie obowiązuje kwota wolna od potrąceń. Dlatego można je potrącić nawet z minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 3 / 5 wynagrodzenia netto (60%). Przykład Pracownik zatrudniony w...

Potrącenia z wynagrodzenia pracowni...

Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu bez zgody pracownika tylko następujące należności w kolejności...

Potracenie alimentacyjne z minimaln...

W przypadku potrąceń alimentacyjnych nie obowiązuje kwota wolna od potrąceń. Dlatego można je potrącić nawet z minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 3 / 5 wynagrodzenia netto (60%).   Przykład Pracownik zatrudniony w...

Potrącenia niealimentacyjne

Graniczna wysokość potrąceń do wysokości połowy wynagrodzenia Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze...

Maksymalne potrącenia z wynagrodzen...

Zgodnie z art. 87 kodeksu pracy. Potrąceniu z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne (13,71%) oraz zaliczki na podatek dochodowy podlegają tylko następujące należności (w poniższej...