Najnowsze artykuły

Stawki składek ZUS w 2016

W 2016 roku w stosunku do 2015 roku nie ulegną zmianie stawki składek na poszczególne ubezpieczenia oraz FP i FGŚP.   Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na pracownika i...

Maksymalna podstawa składki chorobo...

Maksymalna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających temu ubezpieczeniu dobrowolnie wynosi w 2016 roku 10 137,50 zł.            (4 055,00 przeciętne prognozowane wynagrodzenie w roku...

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrud...

Rozróżniamy dwa rodzaje niezdolności do pracy po ustaniu zatrudnienia: Gdy niezdolność do pracy powstała w trakcie zatrudnienia i trwa nieprzerwanie również po jego ustaniu. Gdy niezdolność do pracy powstała po ustaniu...

Stawki składek ZUS w 2015

Od 1.04.2015 zmianie ulegnie wysokość stopy procentowej dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczeń nie więcej niż 9 pracowników.    Tabela poniżej przedstawia stawki ZUS które pracodawca  oblicza z naszego wynagrodzenia...

Maksymalna podstawa składki chorobo...

Maksymalna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających temu ubezpieczeniu dobrowolnie wynosi w 2015 roku 9 897,50 zł (3 959,00 przeciętne prognozowane wynagrodzenie x 250%) i została...

Urlop wypoczynkowy a zasiłek opieku...

Nie można przerwać rozpoczętego urlopu wypoczynkowego Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom zwolnionym z wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Urlop wypoczynkowy jest pewnego...