Najnowsze artykuły

Obniżenie wymiaru czasu pracy zamia...

O obniżenie wymiaru czasu pracy może ubiegać się pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego który legitymuje się co najmniej 6 miesięcznym okresem zatrudnienia. Do wymaganego sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się...

Podstawa wymiaru składek na urlopie...

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop...

Powrót z wychowawczego w trakcie mi...

Nieprzepracowanie pełnego miesiąca w przypadku, gdy przez część miesiąca pracownik przebywał na urlopie wychowawczym.   Sposób wyliczenia: miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę godzin...

Urlop wychowawczy z umowy zlecenia

Zleceniobiorca wykonujący pracę na podstawie  umowy zlecenia jeżeli będzie chciał skorzystać z urlopu wychowawczego musi posiadać 6 miesięczny staż ubezpieczeniowy. Do 6 miesięcznego stażu pracy zaliczamy wszystkie poprzednie...

Podstawa wymiaru składek na wychowa...

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop...

Urlop wychowawczy po zmianach

  Stan prawny do 30 września 2013 Stan prawny od 1 października 2013 Wymiar urlopu Do 3 lat z czego drugi rodzic nie ma zagwarantowanego minimalnego okresu urlopu 36 miesięcy z czego jeden miesiąc urlopu może być...