Kiedy składamy wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53

We wpisie omówione zostały przypadki niezdolności do pracy która powstała:

I. w trakcie zatrudnienia i trwa nadal bez przerwy po jego ustaniu

II. po ustaniu zatrudnienia i trwa bez przerwy co najmniej 30 dni.

 

Wniosek o zasiłek chorobowy wypełniamy w przypadku otrzymania zwolnienia które obejmuje okres po ustaniu zatrudnienia i często jest to zwolnienie lekarskie wystawione też już po ustaniu zatrudnienia.

 

Na podstawie powyższych przypadków zostanie omówiony obowiązek złożenia wniosku ZAS-53. Przyjęłam założenie, że osoby w przykładach uprawnione są do otrzymania zasiłku chorobowego.

 

I. Niezdolność do pracy powstała w trakcie zatrudnienia i trwa nadal po jego ustaniu

Przykład

Pracownik zatrudniony do dnia 29.02.2020 stał się niezdolny do pracy od 27 lutego do 5 marca 2020r. Zakładając, że jest to pierwsza niezdolność do pracy w tego pracownika w tym roku kalendarzowym to za okres:

 • od 27 do 29.02.2020 r. pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe,
 • od 01 do 05.03.2020 r. pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy.

Pracodawca zobowiązany jest przekazać jednorazowo do ZUS formularz ZUS Z-3 celem ustalenia podstawy wymiaru zasiłku po ustaniu zatrudnienia. Wnioskiem o zasiłek w tej sytuacji jest  zaświadczenie ZUS Z-3 i nie ma potrzeby składania wniosku ZAS-53, przekazujemy do ZUS celem wypłaty zasiłku formularz Z-10

 

Przykład

Pracownik zatrudniony od roku na czas określony do dnia 29.02.2020 stał się niezdolny do pracy od 27 lutego do 5 marca 2020r. kolejne zwolnienia za okres od 06.03 do 20.03.2020 i następne od 21.03 do 3.04.2020

 • od 27 do 29.02.2020r. pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe,
 • od 01.03 do 05.03.2020r. pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy, pracodawca przekazuje Z-3,a pracownik Z-10
 • od 06.03 do 20.03.2020r. składamy wniosek o zasiłek chorobowy przekazujemy do ZUS ZAS-53,
 • od 21. 03 do 03.04.2020 składamy wniosek o zasiłek chorobowy przekazujemy do ZUS ZAS-53.

W tym przypadku e wystawione przez pracodawcę zaświadczenie Z-3 jest wnioskiem o zasiłek chorobowy za okres niezdolności od 01.03 do 05.03.2020r.

Wniosek ZAS-53 wypełniamy tak samo jak w przypadku gdy niezdolność do pracy powstała już po ustaniu zatrudnienia. Nie ma znaczenia, że niezdolność powstała w trakcie zatrudnienia i trwa nadal po ustaniu zatrudnienia, zawsze zaznaczamy jak poniżej, ponieważ wystepujemy o zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia czyli ubezpieczenia.

 

II. Niezdolność do pracy powstała po ustaniu zatrudnienia

Zasiłek chorobowy przysługuje osobie która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerw co najmniej 30 dni (art. 7 ustawy zasiłkowej)

 

Przykład

Pracownik był zatrudniony od dwóch lat na czas określony do dnia 29.02.2020 r. stał się niezdolny do pracy już po ustaniu zatrudnienia od dnia 5 do 19.03.2020 kolejne zwolnienie od 20.03 do 2.04.2020 i jeszcze jedno od 3.04 do 17.04.2020 i jeszcze jedno od 18.04 do 30.04.2020

Na podstawie powyższego nabywamy prawo do zasiłku chorobowego jeżeli nasza niezdolność do pracy powstała już po ustaniu zatrudnienia trwa bez przerw co najmniej 30 dni:

 • od 5.03 do 19.03.2020 niezdolność do pracy trwa 15 dni
 • od 20.03 do 02.04.2020 niezdolność do pracy wynosi 14 dni + 15 dni = 29 dni i nadal nie jesteśmy uprawnieni do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia,
 • od 03.04 do 17.04 ten okres zwolnienia lekarskiego przekracza wymaganą 30 dniową niezdolność do pracy po ustaniu zatrudnienia w celu uzyskania zasiłku chorobowego i w tym okresie licząc od 03.04 składamy do ZUS komplet dokumentów uprawniających do wypłaty zasiłku chorobowego. (przekazujemy do ZUS celem wypłaty zasiłku: Z-3, ZAS-53, Z-10),
 • od 18.04 do 30.04.2020 składamy jedynie wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53

Wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53 możemy złożyć zbiorczy za trzy powyższe  zwolnienia lekarskie.

 

 

W tym punkcie wniosku należy wpisać ostatni dzień zatrudnienia taki sam jak w świadectwie pracy. Przykładowo jeżeli nasza umowa była zawarta na czas określony do 29.02.2020 to we wniosku ZAS-53 wpisujemy datę 29.02.2020 a nie 01.03.2020 od kiedy już nie podlegamy ubezpieczeniu z tytułu zatrudnienia. Datę 01.03.2020 wpisuje pracodawca na formularzu ZUS ZWUA jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń.

 

Wniosek dotyczy niezdolności do pracy z powodu

Jeżeli nas to nie dotyczy, pozostawiamy te pola puste.

 

Należy wpisać numer rachunku bankowego na który będzie przekazywany zasiłek chorobowy.

 

Wzory dokumentów

Termin przekazania wniosku ZAS-53 i Z-10

Nie ma określonego terminu w jakim należy przekazać wniosek do ZUS celem wypłaty zasiłku, ale jest termin przedawnienia:

 • Roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego oraz opiekuńczego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
 • Jeżeli niezgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 • Wypłata zasiłku przez ZUS następuje na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień, jednak nie później niż 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków.

 

Zaświadczenie płatnika składek Z-3 pracodawca przekazuje do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zaświadczenia lekarskiego e-ZLA na profilu PUE ZUS lub otrzymania od pracownika wydruku e-ZLA lub zaświadczenia wystawionego w trybie alternatywnym (jeżeli nie mamy profilu na PUE ZUS).

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawa z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
433 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Dominika
Dominika
14 dni temu

Dzień dobry, Proszę o pomoc. Byłam zatrudniona do 20.07.2020 włącznie, niezdolność do pracy wystąpiła jeszcze w trakcie zatrudnienia i trwa nadal po jego ustaniu. Zwolnienia lekarskie obejmowały dni 20.07.-22.07.2020,23.07.-27.07.2020,28.07-31.07.2020. Mam pytania, ponieważ nie ma szans dodzwonić się na infolinię ZUSu a po prześledzeniu kilkunastu artykułów mam nadal wątpliwości. Złożyłam przez ZUS PUE druk Z-10, tam nie pytają o żadne daty niezdolności do pracy. Natomiast: W druku ZAS-53 na ZUS PUE w rubryce „Składam wniosek o przyznanie zasiłku chorobowego za okres”: mam wpisać daty ale jakie? konkretne dokładne daty zwolnień czyli 20.07.-22.07.2020,23.07.-27.07.2020,28.07-31.07.2020 czy podać od 21.07.2020 czyli pierwszy dzień po zakończeniu… Czytaj więcej »

Ewa
Ewa
15 dni temu

Witam,
Jestem aktualnie na zwolnieniu lekarskim, które trwało jeszcze przed zakończeniem umowy. Mój stan zdrowia się nie poprawia. Doktor poinformował mnie, że każde kolejne zwolnienie lekarskie muszę wysłać do ZUS elektronicznie bądź dostarczyć osobiście mimo, że podczas wizyty zwolnienie zostało wysłane online. Pytanie czy nie wystarczy przy kolejnym zwolnieniu wysłać elektronicznie ZAS-53? Zawsze wymagane jest dodatkowo dostarczenie samego ZLA? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.

Ewelina
Ewelina
21 dni temu

Witam

Od 16 czerwca br. przebywam na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie ustało z dniem 20 czerwca. Pierwsze zwolnienie lekarskie miałam od 16.06-25.06, kolejne od 26.06-9.07 i kolejne od 10.07-27.07. Moje pytanie jest następujące, kiedy mogę spodziewać się wypłaty zasiłku chorobowego? Złożylam w formie papierowej w Zus Z-10 i kolejno do każdego zwolnienia Zas-53, pracodawca złożył Z-3 22.06. Bardzo proszę o odpowiedź w tej sprawie.

Sebastian
Sebastian
25 dni temu

Witam
Od połowy lutego miałem zwolnienie lekarskie. Zatrudnienie ustało z pierwszym dniem marca. Bez dnia przerwy. Złożyłem 16.06.2020 ZAS-53 i Z-10
Dalej nie mam nic w zakładce zasiłki. Proszę o informację jak długi jest czas oczekiwania?

Krystyna
Krystyna
28 dni temu

Witam, mam 52 lata. Umowa o pracę kończy mi się 16 lipca. W skutek zdiagnozowanej choroby nowotworowej od 11 maja przebywam na ciągłych zwolnieniach lekarskich. Moje ostatnie zwolnienie wystawione na mojego pracodawcę jest od 16 czerwca do 31 lipca, czyli obejmuje czas zatrudnienia i czas po ustaniu zatrudnienia.
Czy 17 lipca mam złożyć Z-10 oraz ZAS-53?
Czy to ZAS-53 dopiero przy kolejnym zwolnieniu które otrzymamy od 1 sierpnia? Czy to kolejne zwolnienie powinno być już wystawione na ZUS (w tym czasie nie jestem już zatrudniona)?

Marta
Marta
29 dni temu

Witam serdecznie. Minęło już prawie 1,5 miesiąca od złożenia dokumentów w celu wypłaty zasiłku chorobowego, a ja nadal go nie otrzymałam. Na panelu PUE w opcji zasiłki nie ma żadnej informacji do tej pory o przyznaniu zasiłku.. Nie wiem co robić? Czy to normalne że zdarzają się takie opóźnienia w wypłatach?

Elżbieta
Elżbieta
29 dni temu

Witam Panią! Moja sprawa jest następująca a mianowicie przebywam na zwolnieniu L4 od 1 04.2020 do 14.07.2020 i wiem że będzie dalsze. Jednak 07.07.2020 wezwana mnie na komisję do ZUS i lekarz orzecznik stwierdził że jestem zdolna do pracy i zakwestionował moje L4. Oczywiście będę się odwoływać jak tylko dostanę decyzję na piśmie. Między czasie pracodawcą mnie zwolnił bez okresu wypowiedzenia czyli dziś 13.07.2020 .Dlarego moje pytanie jest takie na kogo będzie wystawione kolejne zwolnienie od 15.07.2020 i czy ma do niego prawo co dzieję się dalej za nim złożę odwołanie?

Elżbieta
Elżbieta
w odpowiedzi do  Jowita
29 dni temu

Choruje na tą samą chorobę która ma doprowadzić do operacji ale nie wiem czy to nastąpi w ciągu 30 kolejnych dni. Dlatego nie rozumiem ostatniego zdania. Czy mam rozumieć że uzyskanie świadczenia za kolejne zwolnienia jest nie możliwa?

Agniesz
Agniesz
1 miesiąc temu

Witam.
Mój narzeczony od 10marca jest na zwolnieniu, zwolnienie trwa do teraz, lekarza mamy 21lipca i wiemy, że będzie kontynuacja.
Umowa zakończyła się 11kwietnia,firma wypłacila nam ostatnie chorobowe po 10tym czerwca z opóźnieniem.
Dziś dowiedziałam się, że wysłali wniosek do Zus Z-3 nie wiem kiedy dokładnie,
Moje pytanie , czy jeżeli np.pracodawca wysłała wniosek Z3 w czerwcu, a my dowiedzieliśmy się dopiero teraz i będziemy składać wniosek z-10 w poniedziałek,to czy otrzymamy spłatę za czerwiec czy przepadnie nam to.

Agniesz
Agniesz
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

Pani Jowito w takim razie świadczenie będzie liczyło się od dnia, w którym firma złożyła wniosek Z-3? I otrzymamy je do dnia w którym złożymy wniosek Z-10, w czasie tych 30dni, które mają na wypłacenie?

Agniesz
Agniesz
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

To rozumiem, bardziej chodziło mi o to za jaki czas zostanie ten zasiłek wypłacony.
Czy od momentu, w którym firma złożyła wniosek z-3 czy po prostu (za okres od 1czerwca do 12lipca)
Zachodzę w głowę, sprawy ZUSowskie są dla mnie jak kula u nogi😁 niestety

Gosia
Gosia
1 miesiąc temu

Umowa zakończyła się 31.05.2020. Chorobowe było od 1.06 do 30.06.i został złożony od razu do ZUS Z-10 oraz ZAS-53. W druku ZAS-53 jako data ustania tytułu ubezpieczenia została wpisana data 01.06.2020. Teraz doczytałam, że to powinna być data 31.05. Nadal nie mam pieniędzy na koncie ani wezwania na koncie ZUS Pue (wszystko było złożone elektronicznie). Czy mam ponownie złożyć ZAS-53? Trochę się już niepokoję …
Czy ma znaczenie w której zakładce składa się wniosek do ZUS- można jako Świadczeniobiorca oraz Ubezpieczony.

Krystyna
Krystyna
1 miesiąc temu

Dzień dobry,

jestem na zwolnieniu lekarskim po zakończeniu zatrudnienia,łacznie do tej pory mam wystawione 3 zwonienia (łącznie na ponad 30 dni) do każdego z nich wystawiałam osobne ZAS-53 i nie wiem czy to jest właściwie, gdyż z tego co czytałam w artykule powinnam wustawić jeden zbiorczy?

Krystyna
Krystyna
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

Dziękuję za odpowiedź i prosze jeszcze o informacje czy w moim przypadku pracodawca powinien wysłać do ZUS Z-3 skoro zwolnienie rozpoczęło sie po zakończeniu zatrudnienia?

Krystyna
Krystyna
w odpowiedzi do  Jowita
20 dni temu

Pani Jowito,

czy jeśli ja skałdałam do ZUS ZAS-53 i Z-10, to pracodawca jest zobowiązany składać również zaświadczenie Z3?

Krystyna
Krystyna
w odpowiedzi do  Jowita
19 dni temu

Dziękuję za odpowiedz, ja mam konto na ZUS PUE i po wystawieniu e ZLA miałam komunikat, że zostało ono przekazane na konto PUE mojego płatnika, jednak nie wiem czy były pracodawca wystawił Z 3, bo na moim koncie nie jest ono widoczne, wiec chyba powinnam zgłosić się do pracodawcy.

Małgorzata
Małgorzata
1 miesiąc temu

Witam serdecznie. Moje zatrudnienie ustało z dniem 30.06.2020. Mam wystawione jedno zwolnienie od dnia 21.03.2020 do dnia 15.09.2020. W związku z tym jakie dokumenty powinnam złożyć do ZUS? Jaka datę wpisuje w rubrykę o przyznanie zasiłku chorobowego skoro do 30.06 wypłacał mi zleceniodawca? Czy w dane płatnika składek wpisuje byłego zleceniodawcę?

Roksana
Roksana
1 miesiąc temu

Witam serdecznie. Czy jeśli w panelu Swiadczeniobiorcy Na ZUS PUE wyświetla się data rozpatrzenia wniosku 23.06 za okres 5.05 – 27.05 i brak innych informacji tj. Kwota oraz data wypłaty świadczenia może to oznaczać odmowę mimo wcześniejszego przyznania za poprzedni miesiąc? Czy raczej wynika to z opóźnień? Bardzo proszę onodpowiedz

Roksana
Roksana
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

Składałam wszystkie dokumenty w maju. Wyświetla ze wniosek jest rozpatrzony i data decyzji 23.06 ale brak wypłaty i daty wypłaty.

Magdalena
Magdalena
1 miesiąc temu

Witam Panią mam pytanie czy wniosek zas53 muszę podpisać elektronicznie?

Magdalena
Magdalena
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

dziękuję bardzo

Aldona
Aldona
1 miesiąc temu

Miałam umowę przedłużoną do dnia porodu (16.06.2020), pracodawca wysłał Z3 do ZUSu. Czy muszę coś jeszcze dosłać w celu uzyskania zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego?

Klaudia
Klaudia
1 miesiąc temu

podczas składania wniosku o wypłatę dodatku solidarnosciowego miałam już złożone wnioski o zasiłek chorobowy do dnia dzisiejszego nie dostałam informacji na temat zasiłku chorobowego a były złożone 8.06 natomiast dodatek solidarnościowy był złożony 21.06 (wtedy nie było nic napisne czy można sie starać o dodatek gdy jest sie na zwolnieniu) i już 26.06 został mi przelany na konto. Co zrobić w takiej sytuacji ażeby wycofać wniosek o dodatek solidarnościowy? Na infolini w zusie dowiedziałam się ze będzie możliwość wycofania wniosku w połowie lipca ale nie wiadomo czy będzie można rozliczyć wypłatę dodatku z zasiłkiem czy będzie trzeba zwrócić dodatek i… Czytaj więcej »

Michał
Michał
1 miesiąc temu

Dzień Dobry!
Mój stosunek pracy ustał z dniem 30.06.2020. Na zwolnieniu lekarskim jestem od 27.06.2020 do 03.07.2020 i zostało ono przedłużone od 03.07.2020 do 14.07.2020. Czy jest jakiś konkretny czas/termin składania stosownych zaświadczeń Z-3, Z-10 i ZAS-53? Nie składałem jeszcze nic w ZUS. Czy mogę się „spóźnić” ze złożeniem stosownych zaświadczeń kilka dni i jak złożę wszystko w ZUS w poniedziałek tj. 06.07.2020 to moje podanie o zasiłek zostanie rozpatrzone od 30.06.2020 i nic nie przepadnie? Nigdzie nie znalazłem wprost napisanej informacji, że składanie ww. zaświadczeń nie jest obarczone jakimiś ramami czasowymi.
Pozdrawiam serdecznie i dziękuję z góry za odpowiedź!

Marta
Marta
1 miesiąc temu

Dzień dobry,
Proszę o pomoc. Umowa z pracodawcą zakończyła się 30.05.2020, natomist od 25.05.2020 jestem na zwolnieniu lekarskim ciągle. Nie złożyłam wniosku o wypłatę zasiłku chorobowego. Proszę o informację czy nadal mogę taki wniosek zlożyć? Czy zwolnienia lekarskie, ktore już były od zakończenia pracy będą wliczone w zasiłek?
Który wniosek teraz złożyć? Pozdrawiam i dziękuję

Marta
Marta
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

Bardzo dziękuję za odpowiedź

katarzyna
katarzyna
1 miesiąc temu

Dzień dobry,

Pani Jowito, chciałabym zasięgnąć informacji:

moje zatrudnienie ustało 30.06.2020 od dnia 23.06.2020 jestem na zwolnieniu które trwa do 7.07.2020 od 8.07 będzie kolejne.

Moje pytanie brzmi: czy muszę powiadomić mojego lekarza prowadzącego, który będzie wystawiał kolejne zwolnienie, że mój stosunek pracy ustał, aby mógł wpisać odpowiednie informacje w zwolnieniu?

Pozdrawiam serdecznie

katarzyna
katarzyna
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

Dziękuję serdecznie

Magdalena
Magdalena
1 miesiąc temu

witam Panią. od 22 maja jestem na zwolnieniu ciągłym. umowa kończy mi się 3.07.2020 1.Czy po 33dniach wynagrodzenia chorobowego u pracodawcy mam coś złożyć do ZUS? 2.ostatnie moje zwolnienie obejmuje już ustanie umowy czyli od 1.07-24.07 i mam złożyć wniosek teraz tylko z10 a przy kolejnych z53? pracodawca już raczej składał w tej sytuacji z3 prawda? 4. kogo mam podawać przy kolejnych zwolnieniach ZUS czy byłego pracodawcę? z góry dziękuję za odpowiedzi 🙂

Magdalena
Magdalena
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

ok.dziękuję. A czy po tych 33dniach miałam coś składać do ZUS? czyli do zwolnień chorobowych mam podawać NIP byłego pracodawcy. a jak to będzie wyglądało u lekarza z dzieckiem czy wypisaniu recept ?

Magdalena
Magdalena
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

dziękuję ślicznie.pozdrawiam panią 😉

Karolina
Karolina
1 miesiąc temu

Witam umowa skończyła mi się 30.06.2020, przebywam na zwolnieniu od 29.06 do 3.07, wiem że to zwolnienie będę kontynuować.
Czy mam wysłać do ZUSu już teraz Z10 czy czekać aż ze zwolnień uzbiera mi się 30 dni i wtedy wysłać jednocześnie ZAS-53 i Z10?
Pozdrawiam

Karolina
Karolina
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

A czy jeśli zwolnienie zaczęło się jeszcze w trakcie trwania stosunku pracy i jest kontynuowane po ustaniu stosunku to podstawą wymiaru zasiłku będzie średnie wynagrodzenie za okres 12 miesięcy

Agnieszka
Agnieszka
1 miesiąc temu

Witam. 31 marca tego roku skończyła mi się umowa o pracę, od 31 marca do 4 maja przebywałam na zwolnieniu lekarskim, które kontynuowałam od 5 maja do 1 czerwca i potem od 2 czerwca do 25 czerwca. 7 maja złożyłam w zusie wniosek Zas-10 i zwolnienie lekarskie w formie papierowej. Pracodawca wysłał Z-3 dopiero 15 czerwca. W zusie uzyskałam informację, że jeśli składam zwolnienie lekarskie osobiście to nie muszę wypełniać druku Zas-53. Czy termin oczekiwania na wypłacenie zasiłku chorobowego liczony jest od dnia przesłania przez pracodawcę druku Z-3 czyli 15 czerwca, czy od dnia kiedy Pani z Zusu to sprawdziła… Czytaj więcej »

Agnieszka
Agnieszka
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

Tak. Każde jedno zwolnienie przekazywałam w formie papierowej.

Marta
Marta
1 miesiąc temu

Jaki czas ma ZUS na rozpatrzenie wniosku o zasiłek chorobowy? (niezdolność do pracy powstała jeszcze w trakcie zatrudnienia) umowa zakończyła się 12 maja. 2 czerwca zostały złożone dokumenty zas 53 i z10, pracodawca wysłał z3 14 maja. Otrzymałam odpowiedź z zusu na PUE, że dokumenty zostały dostarczone i ustalają prawo do zasiłku….

Marta
Marta
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

Czyli rozumiem, że jak do 3 lipca 2020 nie dostanę odpowiedzi bądź też pieniążków na konto to mam to powinnam to zgłosić?

Ramzes
Ramzes
1 miesiąc temu

W jaki sposób zus informuje o przyznaniu/odrzuceniu wniosku o zasiłek chorobowy? Dodzwonić się do nich jest naprawdę ciężko. I czy ktoś mi potrafi doradzić , mianowicie: -> od 25 MAJA do 4LIPCA jestem na L4 (będzie kontynuowane dalej) –>z dniem 31 MAJA mój stosunek pracy został rozwiązany —> 4LIPCA mam mieć operację na NFZ —-> w dniu dzisiejszym jestem już 36dzień na L4 (licząc od momentu rozwiązania umowy, czyli od 1CZERWCA to 30dzień na L4) —–>z pue zus wysłane z10 wysyłane 02czer i zas 53 24czer , pracodawca miał wysłać z3 Z tego co udało mi się wyczytać, jeśli dostałbym… Czytaj więcej »

Ramzes
Ramzes
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

Rozmawiałem z pracodawcą na początku czerwca i mówił że po 10czerwca wyśle Z3 do zusu .

Ramzes
Ramzes
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

Rozmawiałem z pracodawcą. Pierwsze z3 wysłane 10czerwca , drugie z3 (za kolejne l4) wysłane 25czerwca

Ramzes
Ramzes
w odpowiedzi do  Ramzes
1 miesiąc temu

Byłem zatrudniony do 31.MAJA, pierwsze L4 miałem od 25.maja do 18czerwca. Do zusu wysłałem wniosek z-10 2.czerwca;
Drugie zwolnienie L4 mam od 19.czerwca do 4.lipca . 24.czerwca Do zusu wysłałem zas 53 (uwzgledniając obydwa zwolnienie , pierwsze zwolnienie od 01.czerwca do 18.czerwca i drugie zwolnienie od 19.czerwca do 4.lipca ). Ja nie miałem wpływu na wysłanie przez pracodawce kolejnego z3, zadzwoniłem się spytać czy wogóle wysłał i dostałem właśnie taką odpowiedź że wysłał 2 razy z3

Łukasz
Łukasz
1 miesiąc temu

Witam ponownie. Wiem, że będąc na zwolnieniu lekarskim po ustaniu zatrudnienia dalej mogę korzystać bezpłatnie z opieki zdrowotnej. Zastanawia mnie czemu wyskakuje na czerwono w mojej przychodni. Czy wystarczy napisać oświadczenie? I tutaj grubsza sprawa, dostałem skierowanie na tomografię, ale nie stać mnie teraz na wydatek rzędu 600 złotych, czy będąc na ciągłości zwolnienia i wyskakując na czerwono wystarczy, że podpiszę oświadczenie? Oczywiście mowa o wykonaniu takiego badania w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego. Pozdrawiam resztkami sił 🙂

monika
monika
1 miesiąc temu

Witam ,umowę miałam do 12 czerwca na czas określony , byłam na l4 od 9 czerwca do 15 czerwca i od 15 czerwca mam zwolnienie do 12 lipca czy jest wtedy ciągłość ? I czy muszę składać jakieś dokumenty do ZUS ? I czy pracodawca też ?żeby dostać zasiłek po ustaniu zatrudnienia

Magdalena
Magdalena
1 miesiąc temu

Dzień dobry,co w przypadku przyznania dodatku solidarnościowego i zasiłku chorobowego?wiem że obydwu łączyć nie można,ale nie ma na to przepisów…

Karolina
Karolina
1 miesiąc temu

Witam, przebywam na L4 od początku kwietnia, w kwietniu byłam na wypowiedzeniu, a do początku maja miałam L4, złożyłam wszystkie wnioski zas53 po ustaniu zatrudnienia,w tamtym tygodniu dostałam pieniądze za te dni z początku maja, a wszystko na wniosku dalam od maja do 16czerwca, proszę mi powiedzieć czy ZUS odrzucił mój wniosek? Jutro będzie 30dni od kiedy złożyłam wnioski, z każdym L4 wysylam wniosek zas53. Proszę o odpowiedź

Damian
Damian
1 miesiąc temu

Witam. Jaki jest termin składania wniosku Z-10? Sytuacja jak w pierwszym przykładzie

Elżbieta
Elżbieta
1 miesiąc temu

Dzień dobry! Chciałam zapytać czy powinnam wysłać jakiś dokument do ZUS jeżeli przebywam na L4 od 1.04.2020 do 14.07.2020 i za pierwsze 33 dni otrzymałam wynagrodzenie od pracodawcy a teraz chciałam otrzymać zasiłek chorobowy. Kto w tej sytuacji pisze do ZUS i o ten zasiłek. Zaznaczam że nie mam kontaktu z pracodawcą a mam umowę na czas nieokreślony.

Magdalena
Magdalena
1 miesiąc temu

Dobry wieczór,mam w ZUS złożony wniosek o zasiłek chorobowy,w niedzielę przez ZUS pue złożyłam wniosek o dodatek solidarnościowy,teraz wiem że nie można dwóch jednocześnie,co zrobić mam by dostać tylko zasiłek chorobowy? wiadomo korzystniejszy a tamten jakoś anulować

Klaudia
Klaudia
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

Mam podoba sytuacje podczas składania wniosku o wypłatę dodatku solidarnosciowego miałam już złożone wniosku o zasiłek chorobowy do dnia dzisiejszego nie dostałam informacji na temat zasiłku chorobowego a były złożone 8.06 natomiast dodatek solidarnościowy był złożony 21.06 (wtedy noe było nic napisne czy można sie starać o dodatek gdy jest sie na zwolnieniu) i już 26.06 został mi przelany na konto. Co zrobić w takiej sytuacji ażeby wycofać wniosek o dodatek solidarnościowy? Na infolini w zusie dowiedziałam się ze będzie możliwość wycofania wniosku w połowie lipca ale nie wiadomo czy będzie można rozliczyć wypłatę dodatku z zasiłkiem czy będzie trzeba… Czytaj więcej »

Dorota
Dorota
1 miesiąc temu

Witam, mam pytanie mam na własność pole ale się nim nie zajmuje tylko dzierżawie. Pracowałam w zakładzie ale mnie zwolnili i obecnie jestem na l4. Skladalam do zus-u druk z53 i w punkcie gdzie bylo czy prowadzę działalność rolniczą dałam NIE. Czy dobrze zrobiłam? Czy normalnie należy mi się zasiłek chorobowy? Dziękuję za informację i pozdrawiam 🙂

Anka
Anka
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

Pani Jowito czy bycie członkiem w komisji rewizyjnej spółdzielni mieszkaniowej (ale biernym) gdzie za czynny udział w posiedzeniu (może kilka razy w roku) przewiduje się wypłatę symbolicznego ryczałtu może być przeszkodą w uzyskaniu przez osobę zwolnioną ze swojej pracy zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia?

Patrycja
Patrycja
1 miesiąc temu

Witam.Obecnie jestem na zasilku chorobowym po ustaniu zatrudnienia.mam je do 1 lipca.Czy moge teraz zlozyc wniosek o zasilek solidarnosciowy czy dopiero 2 lipca??Oraz co pozaznaczac w tzw oswiadczeniu bo nie do konca rozumiem
Dziekuje za odpowiedz

Urszula
Urszula
1 miesiąc temu

Dzień dobry. Czy pobierajac zasiłek chorobowy przysługuje dodatek solidarnościowy czy dopiero po zakończeniu zasiłku chorobowego

Ola
Ola
1 miesiąc temu

Dzień dobry. Czy może orientuje się Pani czy w sytuacji gdy dostałam wypowiedzenie umowy o pracę w dniu 28 luty z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia (umowa rozwiązała się 31.05.2020) mogę ubiegać się o dodatek solidarnościowy ?

Marcin
Marcin
1 miesiąc temu

Chciałbym się dowiedziec czy jeśli jestem aktualnie na l4 (umowa z pracodawcą wygasła 29 kwietnia) to czy mogę złożyć wniosek o „dodatek solidarnościowy”?

Marcin
Marcin
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

Właśnie czytałem już wcześniej, jednak nie widzę tam zapisu aby zasiłek chorobowy lub rehabilitacyjny wykluczał możliwość otrzymania dodatku solidarnościowego…Jedynie nie jest dla mnie jasny „nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (z wyjątkiem sytuacji kiedy jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium bądź jesteś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny)” Przebywając na L4 jestem ubezpieczony więc nie wiem jak to rozumieć.

Marcin
Marcin
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

Trochę to zawiłe jest, ale zdaje się na Pani wiedzę. A jeśli np przestanę pobierać zasiłek chorobowy powiedzmy w połowie sierpnia to czy po tym okresie mogę złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy? Czy nawet jednorazowy zasiłek chorobowy wyklucza dodatek solidarnościowy?

Ola
Ola
1 miesiąc temu

Dzień dobry. Moje sytuacja jest nastepujaca , Po rozmowach z szefową doszliśmy do porozumienia aby ona mnie zwolniła. Obecne jestem na l4 do 25 czerwca, mam zrobić sobie dzień przerwy aby ona mogła złożyć mi wypowiedzenie. Obecnie wiem że będę chorować ponieważ mam problemy zdrowotne.Będę mieć jeden dzień przerwy w ciągłości l4 . Dodam że będę chorować na tą samą chorobę.Obecnie Zus wypłaca mi zasiłek chorobowy , co w przypadku 1 dnia przerwy ?! Szefowa na nowo wypłaca chorobowe?! Jakie dokumenty muszę złożyć do Zus aby otrzymać zasiłek?!

Kamil
Kamil
1 miesiąc temu

Witam. Obecnie jestem na L-4 do 25 czerwca . Z tego co się dowiedziałem to szef chce dac mi wypowiedzenie 3 miesięczne. Będąc na wypowiedzeniu jakie dokumenty muszę złożyć do Zus aby otrzymać zasiłek chorobowy ?!

Urszula
Urszula
1 miesiąc temu

Mam pytanie czy po ustaniu zatrudnienia będąc na l4 obejmuje mnie podst opieka zdrowotna pobyt w szpitalu itp czy w ewuś będę świecić na czerwono

Urszula
Urszula
1 miesiąc temu

Witam mam pytanie jeżeli umowa o pracę wygasła z dniem 15 kwiecień a od 6 kwietnia jestem na L4 do nadal to czy mąż powinien mnie zgłosić u swojego pracodawcy do ubezpieczenia czy dopiero po zakończeniu chorobowego ?

Paulina
Paulina
1 miesiąc temu

Witam, czy na świadczeniu rehabilitacyjnym wysyłam ZAS-53 lub jakiś inny wniosek? Dodam, że 270dni (ciąża) zwolnienia minęło 15.06.2020 , a od 16.06.2020 mam przyznane świadczenie rehabilitacyjne. Lekarz wystawił mi zwolnienie 10.06.2020 – 30.06.2020. Nie wiem czy złożyć ZAS-53 za okres 10.06.2020-15.06.2020 czy tak jak jest zwolnienie lekarskie 10.06.2020- 30.06.2020? Niestety na razie nie mogę się dodzwonić na infolinię Zusu, bardzo proszę o pomoc.

Karolina
Karolina
1 miesiąc temu

Witam, chciałbym się dowiedzieć czy przysługuje mi zasiłek solidarnościowy, zostałam zwolniona po 15 marca. Aktualnie przebywam na zwolnieniu lekarskim i czy taki zasiłek mi przysługuje i jakie dokumenty trzeba dostarczyć?

Marta
Marta
1 miesiąc temu

Witam serdecznie, w dniu 02.06.20 wysłałam drogą elektroniczną dokumenty(z-10 i zas53) w celu wypłacenia zasiłku. Umowa o pracę na czas określony do dnia 12.05.20 nie została przedłużona. Od dnia 27.04.20 jestem na l4 do 02.07.20. Było kilka l4 pod rząd. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymałam na stronie zusu żadnej informacji dotyczącej odbioru wysłanych dokumentów. W ciągu jakiego czasu powinnam otrzymać taką informację? Z tego co przeczytałam zus ma 30 dni na wypłatę zasiłku od dnia złożenia dokumentów. Pozdrawiam serdecznie.

Marta
Marta
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

Pisałam do pracodawcy w tej sprawie raz i otrzymałam odpowiedź że jeszcze tego nie zrobili, było to 3 tygodnie temu… W takim wypadku czy brak odpowiedzi na wysłanie tych dokumentów może być spowodowane brakiem wysłania zaświadczenia z-3 od pracodawcy ?

Marta
Marta
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

Dzień dobry ponownie,
Dzisiaj otrzymałam informację od pracodawcy, że zaświadczenie z-3 zostało wysłane na portalu zus 14 maja.. W związku z tym mam pytanie, czy to normalne że nie dostałam jeszcze żadnej informacji na stronie odnośnie odbioru dokumentów? Zas53 i z-10 wysłałam na portalu 02.06.20

Marta
Marta
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

Nie bardzo wiem o co chodzi? Gdzie coś takiego powinno być? Jedyne co widzę to wiadomościach wysłanych przeze mnie są dokumenty zas53 i z-10

Marta
Marta
w odpowiedzi do  Marta
1 miesiąc temu

Weszłam w wiadomości wysłane i niżej było eksport UPP, rozumiem, że to o to chodzi? Pobrałam te pliki i jest to poświadczenie. Co w takim wypadku?

Anna
Anna
2 miesięcy temu

Witam, jestem na zwolnieniu lekarskim od 15 marca 2020 po ustaniu zatrudnienia. Jedną wypłatę z ZUS dostałam 6 maja i na tym koniec. Do dnia dzisiejszego jestem na zwolnieniu lekarskim i mam złożone wszystkie potrzebne dokumenty. Zastanawiam się dlaczego nie dostaje kolejnych wypłat. Mam ciężką sytuację finansową i nie wiem kiedy mogę się spodziewać potrzebnych mi pieniążków.
Proszę o pomoc.

Karolina
Karolina
2 miesięcy temu

Zwolnienie miałam od 15 kwietnia do 10 maja. Moja umowa zakończyła się 30 kwietnia. Z10 i ZAS 53 za okres od 1 maja do 10 maja złożyłam 6 maja. Do tej pory nie otrzymałam zasiłku ani żadnej informacji. Pisałam do ZUSu poprzez PUE i również żadnej odpowiedzi. Co mogę zrobić? Czy warto wybrać się osobiście do ZUSu? 8 czerwca złożyłam kolejne ZAS-53 za kolejne zwolnienie od 11 maja do 10 czerwca. Proszę o pomoc.

Karolina
Karolina
w odpowiedzi do  Jowita
2 miesięcy temu

Za ostatni miesiąc kwiecień wynagrodzenie dostałam od pracodawcy, częściowo był to zasiłek. Umowa zakończyła się 30 kwietnia. Od tamtej pory nie kontaktowałam się z byłym pracodawcą.

Aga
Aga
2 miesięcy temu

Witam.Umowa wygasła mi 31 maja.Pierwsze zwolnienie od lekarza dostałam od 28.05 do 07.06 i tu wysłałam oświadczenie z-10.Teraz mam kolejne od 08.06 do 21.06 ,wiem że mam wysłać zas-53 . Nie jestem pewna co wpisać jako daty zwolnienia ,czy z dwóch zwolnień(28.05-07.06 i 08.06-21.06) czy tylko tego drugiego(08.06-21.06) lub jeszcze inaczej (01.06-07.06 i 08.06-21.06)?

Michał
Michał
2 miesięcy temu

Witam, rozmawiałem z infolinią ZUS, i powiedziano mi że mam złożyć druk ZAS-53 i jakiś drugi ale już nie pamiętam jaki. Dodam że 23 maja nie przedłużono mi umowy, miałem umowę o pracę na czas określony. W tym czasie byłem na zwolnieniu lekarskim. A 24 maja przedłużono mi zwolnienie o kolejne 2 tygodnie. Z tego co czytam to pewnie będzie któryś z tych dwóch Z-3 lub Z-10, a może jeszcze inny, nie pamiętam.

Michał
Michał
w odpowiedzi do  Jowita
2 miesięcy temu

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Życzę miłego dnia.

Aga
Aga
w odpowiedzi do  Michał
2 miesięcy temu

Dziękuję bardzo

Pedro
Pedro
2 miesięcy temu

Witam Mam wątpliwości czy wszystko dobrze zrobiłem więc proszę o pomoc. Z dniem 31.MAJA.2020 pracodawca rozwiązał ze mną umowę o prace. Od dnia 25.MAJA do 18.CZERWCA przebywam na L4 i wiem że będzie ono kontynuowane ponieważ w lipcu mam planowy zabieg. Ubiegam się o zasiłek chorobowy. Skoro byłem na L4 w trakcie zatrudnienia ,czy w takim przypadku wysyłam tylko dokument Z-10 (pracodawca wysyła Z-3) by móc ubiegać się o zasiłek chorobowy ? Wysłałem przez PUE sam Z-10 (nie wysyłałem ZAS 53) Jeśli dostane kolejne zwolnienie czyli od 19.CZERWCA wysyłam już tylko ZAS 53 ? Jaki podać NIP na kolejnych zwolnieniach… Czytaj więcej »

Pedro
Pedro
w odpowiedzi do  Jowita
2 miesięcy temu

Dziękuje !

Pedro
Pedro
w odpowiedzi do  Pedro
1 miesiąc temu

Mam jeszcze jedno pytanie. Składam właśnie wniosek zas-53. Proszę mi powoedzieć które ze zwolnień lekarskich mam umieścić we wniosku
Czy oba L4 czyli 1)25.MAJA do 18.CZERWCA ; 2) od 19.CZERWCA do 04.LIPCA (byłem zatrudniony do 30.MAJA)
Czy tylko L4 od 19.CZERWCA do 04.LIPCA ?

Dorota
Dorota
2 miesięcy temu

Witam, mam pytanie znalazłam w skrzynce z zusu pismo że nie dostarczyłam druku z 10 i miałam tam termin do 20 maja lecz nie wysłałam w terminie. Dalej było ujęte że po tym terminie decyzja przyznania zasiłku będzie odmiana. Patrzyłam na inf dotyczącej dostarczania druków do zus-u jest tylko wpisany termin przedawnienia po upływie 6mc

Dorota
Dorota
w odpowiedzi do  Jowita
2 miesięcy temu

Dziękuję bardzo za informację i pozdrawiam:-)

Łukasz
Łukasz
2 miesięcy temu

Dzień dobry.   Sam się już pogubiłem co i jak, albo za mało kawy, albo za niskie IQ. Wypowiedzenie za porozumieniem stron miałem do 08.05.2020, tego dnia poszedłem do szpitala. Wyszedłem z niego 14.05 dostając zwolnienie lekarskie do 4 czerwca. Dnia 16 maja, poprosiłem byłego pracodawcę o przesłanie wniosku Z-3, a ja sam złożyłem wniosek Z-10. I to będzie moje pierwsze zwolnienie lekarskie. Teraz, czyli w sobotę 06.06 uzyskałem kolejne zwolnienie wystawione na dzień 05.06 – 08.06 (oczekiwanie na dobre specjalistę). I tutaj pojawia się moje pytanie, ponieważ mogę, ale nie koniecznie muszę uzyskać kolejne zwolnienie lekarskie. Czy po uzyskaniu… Czytaj więcej »

Łukasz
Łukasz
w odpowiedzi do  Jowita
2 miesięcy temu

Witam.
 
Przepisałem co mam napisane na rozwiązaniu umowy.
 
”Z dniem 8 maja 2020r. rozwiązuje z Panem umowę zawartą xx/xx/xx z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia”.
 
Te dwa tygodnie przesiedziałem w domu. Tuż po majówce zacząłem mieć bóle. Nie przechodziło mi więc 7 maja zgłosiłem się do szpitala, ale nie byłem przygotowany na pozostanie w nim, obiecałem się zgłosić nazajutrz, czyli 8 maja. To już teraz dopiero się pogubiłem, czy byłem pracownikiem tego feralnego 8 maja. 🙂

Łukasz
Łukasz
w odpowiedzi do  Jowita
2 miesięcy temu

Nie, ja na wypowiedzeniu, które dostałem i podpisałem dnia 24 kwietnia mam właśnie ten cytat, że z dniem 8 maja….. Świadectwa jeszcze nie dostałem. Poczta, wybory, itp.

Agata
Agata
2 miesięcy temu

dzień dobry,
czy istnieje możliwość sprawdzenia wszystkich złożonych przeze mnie druków ZAS-53 poprzez ePUE? Od lutego nie otrzymałam zasiłku. Podobno ciagle brakuje jakiegoś ZAS53. Nie dostałam żadnej informacji listownie ani telefonicznie. Udałam nie do ZUS osobiście. Niby wszystkie ZAS-53 juz uzupełniłam, choć wypłaty zasiłku wciąż brak. Czy mam możliwość sprawdzenia złożonych ZAS, jak wspomniałam, poprzez PUE?
Widzę także, ze pod zakładką Ubezpieczony, moje dane adresowe są nieaktualne. Pod świadczenioborca i Płatnik są dobre. Chcąc zmienić dane adresowe ubezpieczonego, pojawia nie komunikat, iz może tego dokonać tylko płatnik składek. Kto jest moim płatnikiem składek i dlaczego nie mogę zbroic tego osobiście?
 
 

Agata
Agata
w odpowiedzi do  Jowita
2 miesięcy temu

Tak, na samym początku. ZAS 53 wysyłałam pocztą

Robert
Robert
w odpowiedzi do  Agata
1 miesiąc temu

U mnie tak samo. Wszystkie dokumenty zdane, jednak zero wyplaty od kwietnia.
Co chwile cos wymyslaja i chachmeca.
Co za kraj.