Kiedy składamy wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53

We wpisie omówione zostały przypadki niezdolności do pracy która powstała:

I. w trakcie zatrudnienia i trwa nadal bez przerwy po jego ustaniu

II. po ustaniu zatrudnienia i trwa bez przerwy co najmniej 30 dni.

 

Wniosek o zasiłek chorobowy wypełniamy w przypadku otrzymania zwolnienia które obejmuje okres po ustaniu zatrudnienia i często jest to zwolnienie lekarskie wystawione też już po ustaniu zatrudnienia.

 

Na podstawie powyższych przypadków zostanie omówiony obowiązek złożenia wniosku ZAS-53. Przyjęłam założenie, że osoby w przykładach uprawnione są do otrzymania zasiłku chorobowego.

 

I. Niezdolność do pracy powstała w trakcie zatrudnienia i trwa nadal po jego ustaniu

Przykład

Pracownik zatrudniony do dnia 29.02.2020 stał się niezdolny do pracy od 27 lutego do 5 marca 2020r. Zakładając, że jest to pierwsza niezdolność do pracy w tego pracownika w tym roku kalendarzowym to za okres:

 • od 27 do 29.02.2020 r. pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe,
 • od 01 do 05.03.2020 r. pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy.

Pracodawca zobowiązany jest przekazać jednorazowo do ZUS formularz ZUS Z-3 celem ustalenia podstawy wymiaru zasiłku po ustaniu zatrudnienia. Wnioskiem o zasiłek w tej sytuacji jest  zaświadczenie ZUS Z-3 i nie ma potrzeby składania wniosku ZAS-53, przekazujemy do ZUS celem wypłaty zasiłku formularz Z-10

 

Przykład

Pracownik zatrudniony od roku na czas określony do dnia 29.02.2020 stał się niezdolny do pracy od 27 lutego do 5 marca 2020r. kolejne zwolnienia za okres od 06.03 do 20.03.2020 i następne od 21.03 do 3.04.2020

 • od 27 do 29.02.2020r. pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe,
 • od 01.03 do 05.03.2020r. pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy, pracodawca przekazuje Z-3,a pracownik Z-10
 • od 06.03 do 20.03.2020r. składamy wniosek o zasiłek chorobowy przekazujemy do ZUS ZAS-53,
 • od 21. 03 do 03.04.2020 składamy wniosek o zasiłek chorobowy przekazujemy do ZUS ZAS-53.

W tym przypadku e wystawione przez pracodawcę zaświadczenie Z-3 jest wnioskiem o zasiłek chorobowy za okres niezdolności od 01.03 do 05.03.2020r.

Wniosek ZAS-53 wypełniamy tak samo jak w przypadku gdy niezdolność do pracy powstała już po ustaniu zatrudnienia. Nie ma znaczenia, że niezdolność powstała w trakcie zatrudnienia i trwa nadal po ustaniu zatrudnienia, zawsze zaznaczamy jak poniżej, ponieważ wystepujemy o zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia czyli ubezpieczenia.

 

II. Niezdolność do pracy powstała po ustaniu zatrudnienia

Zasiłek chorobowy przysługuje osobie która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerw co najmniej 30 dni (art. 7 ustawy zasiłkowej)

 

Przykład

Pracownik był zatrudniony od dwóch lat na czas określony do dnia 29.02.2020 r. stał się niezdolny do pracy już po ustaniu zatrudnienia od dnia 5 do 19.03.2020 kolejne zwolnienie od 20.03 do 2.04.2020 i jeszcze jedno od 3.04 do 17.04.2020 i jeszcze jedno od 18.04 do 30.04.2020

Na podstawie powyższego nabywamy prawo do zasiłku chorobowego jeżeli nasza niezdolność do pracy powstała już po ustaniu zatrudnienia trwa bez przerw co najmniej 30 dni:

 • od 5.03 do 19.03.2020 niezdolność do pracy trwa 15 dni
 • od 20.03 do 02.04.2020 niezdolność do pracy wynosi 14 dni + 15 dni = 29 dni i nadal nie jesteśmy uprawnieni do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia,
 • od 03.04 do 17.04 ten okres zwolnienia lekarskiego przekracza wymaganą 30 dniową niezdolność do pracy po ustaniu zatrudnienia w celu uzyskania zasiłku chorobowego i w tym okresie licząc od 03.04 składamy do ZUS komplet dokumentów uprawniających do wypłaty zasiłku chorobowego. (przekazujemy do ZUS celem wypłaty zasiłku: Z-3, ZAS-53, Z-10),
 • od 18.04 do 30.04.2020 składamy jedynie wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53

Wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53 możemy złożyć zbiorczy za trzy powyższe  zwolnienia lekarskie.

 

 

W tym punkcie wniosku należy wpisać ostatni dzień zatrudnienia taki sam jak w świadectwie pracy. Przykładowo jeżeli nasza umowa była zawarta na czas określony do 29.02.2020 to we wniosku ZAS-53 wpisujemy datę 29.02.2020 a nie 01.03.2020 od kiedy już nie podlegamy ubezpieczeniu z tytułu zatrudnienia. Datę 01.03.2020 wpisuje pracodawca na formularzu ZUS ZWUA jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń.

 

Wniosek dotyczy niezdolności do pracy z powodu

Jeżeli nas to nie dotyczy, pozostawiamy te pola puste.

 

Należy wpisać numer rachunku bankowego na który będzie przekazywany zasiłek chorobowy.

 

Wzory dokumentów

Termin przekazania wniosku ZAS-53

Nie ma określonego terminu w jakim należy przekazać wniosek do ZUS celem wypłaty zasiłku, ale jest termin przedawnienia:

 • Roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego oraz opiekuńczego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
 • Jeżeli niezgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 • Wypłata zasiłku przez ZUS następuje na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień, jednak nie później niż 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawa z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
223 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Maciej
Maciej
13 godzin temu

Pani Jowito mam pytanie. Czy jeśli umowe o prace miałem do 29.04, na zwolnieniu byłem od 28-30.04 oraz kolejne od 30.04 (ten jeden dzień się pokrywa) to czy pracodawca automatycznie wysle Z-3 do zusu?

Elwira
Elwira
1 dzień temu

Do 30 kwietnia miałam okres wypowiedzenia. 30 kwietnia otrzymałam zwolnienie lekarskie do 27 maja.Czy za ten okres dostanę zasiłek z ZUS?Czy muszę dostarczyć jakieś dokumenty aby otrzymać ten zasiłek? Bardzo dziękuję

Elwira
Elwira
16 godzin temu
Reply to  Jowita

Tylko dokument Z-10 wystarczy?

ted
ted
1 dzień temu

Czy można iść do nowej pracy po zakończeniu dłuższej choroby trwającej po ustaniu poprzedniego zatrudnienia przed otrzymaniem zasiłku za ostatnie zwolnienie czy trzeba z nową pracą poczekać do czasu otrzymania ostatniego zasiłku?

Mateusz
Mateusz
1 dzień temu

Witam
Od dnia 24.02 do 01.04.2020 miałem zwolnienie lekarskie z czego zatrudniony byłem do końca lutego. Środki za luty zostały mi wypłacone ale za marzec do tej pory nie otrzymałem.Złożyłem wniosek ZAS 53 z dniem 18.04 i do dnia dzisiejszego nie otrzymałem środków. Czy może nieodpowiedni wniosek złożyłem? Jaki jest czas oczekiwania na wypłatę? bo z tego czytam to powinienem otrzymać środki z dniem 18.05 najpóźniej.

Mateusz
Mateusz
1 dzień temu
Reply to  Jowita

Z edytowałem wiadomość, chyba nie została uwzględniona w Pani odpowiedzi. Czy w takim przypadku złożyłem odpowiedni wniosek? Jeśli tak to można jakąś reklamację do zusu złożyc?

Mateusz
Mateusz
1 dzień temu
Reply to  Jowita

nie, złożyłem tylko i wyłącznie zas53

Adam
Adam
2 dni temu

Witam, mam pytanie. Byłem zatrudniony do 29.04. Od 30.04-20.05 miałem zwolnienie, kolejne mam od 21.05-17.06. Rozumiem, że składam jednorazowo z-10 (występuje o: które mam zaznaczyć?)oraz z-53 tam podaje daty 30.04-20.05 oraz 21.05-17.06 i zaznaczam (po ustaniu ubezpieczenia chorobowego)?

Adam
Adam
1 dzień temu
Reply to  Jowita

Dziękuję bardzo za odpowiedz. Z-3 przypadkiem nie wysyła pracodawca?

Adam
Adam
1 dzień temu
Reply to  Jowita

To rozumiem, że już nie ma potrzeby żebym ja wysyłał dodatkowo Z-3?

Adam
Adam
16 godzin temu
Reply to  Jowita

A pracodawca nie wysyła automatycznie Z-3 do zusu? Jeszcze mam pytanie na stronie zusu po otwarciu dokumenty mam „wybór roli” jako ubezpiecziony, inna lub ogólna, rozumiem że wybrać „ubezpiecziony”?

Robert
Robert
4 dni temu

Witam. Mam jedno pytanie. Poszedlem po ustaniu zatrudnienia na l4 od 1.04 do 8.05 na l4 z winy przepukliny i kregoslupa.
Zlozylem druk z-10 do zusu. Druk z-3a zlozyl byly pracodawca. Czy powinienem do tego zlozyc druk zas 53 czy niekoniecznie jezeli tak to kiedy. Zasilek bedzie platny za caly okres trwania choroby?
Pozdrawiam serdecznie

Robert
Robert
4 dni temu
Reply to  Jowita

Dziekuje serdecznie za pomoc.
Pozdrawiam.

Robert
Robert
3 dni temu
Reply to  Robert

Jeszcze jedno pytanie. Zasilek zostanie wyplacony po 30 dniach od zlozenia pisma z-10 czy od zlozenia pisma zas 53?
Pozdrawiam

Robert
Robert
3 dni temu
Reply to  Jowita

Dziekuje serdecznie jeszcze raz.

Roksana
Roksana
5 dni temu

Witam serdecznie. Czy spotkała się Pani kiedyś z brakiem wypłaconego zasiłku ze względu na chorobę pod koniec trwania okresu próbnego trwającego 3miesiace? Było 30dni nieprzerwanego ubezpieczenia. A nawet dwa miesiące. Praca była podjęta w celu zarobkowym a nie by uzyskać zdolność do zasiłku.

Roksana
Roksana
3 dni temu
Reply to  Jowita

Właśnie nie było kontroli. Nawet rozmawiałam z byłym pracodawca. A praca nie była podjęta w celu uzyskania zasiłku, pracowałam, robiłam certyfikaty, kursy zawodowe w tym czasie. Ale zasiłku nadal brak. Pani w zusie powiedziała ze może być wstrzymany przez kontrole. Czy kontrola może być tez u mnie w domu? Żadnego pisma nie dostałam.

ted
ted
6 dni temu

Jeżeli zakończenie dłuższego ponad 30dniowego leczenia wg zaświadczenia od lekarza będzie np. „z dniem 10 maja” to należy to rozumieć że ktoś jest zdrowy od 10 czy od 11 maja?A co jeśli np. ostatnie l4 kończyłoby się np. 2-3 dni wcześniej przed wizytą kończącą leczenie,jaki ma to wpływ na ostatni zasiłek chorobowy z.u.s.?Podpowie ktoś coś?

marcin
marcin
6 dni temu

Witam jak to się ma po zakończonej umowie kogo powinny być wpisane nade jako płatnika składek? MI cały czas w pue jak wypisuje zas-53 wyskakuje poprzedni pracodawca.. Czy to tak powinno być?

coffy
coffy
9 dni temu

Czy zarejestrowanie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny może być być przeszkodą w uzyskaniu zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia?Ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne to dwa różne ubezpieczenia.

ted
ted
9 dni temu

Czy po zakończeniu choroby trwającej po ustaniu zatrudnienia należy do z.u.s. wypłacającego zasiłek zgłaszać ten fakt albo składać jakieś dokumenty?

ted
ted
8 dni temu
Reply to  Jowita

Podobno po zakończeniu dłuższej choroby lekarz wystawia zaświadczenie o wyzdrowieniu.Czy w takim zaświadczeniu powinna być informacja,że choroba trwała po ustaniu zatrudnienia?

ted
ted
7 dni temu
Reply to  Jowita

Dziękuję za odpowiedź czyli ta informacja nie jest tam do niczego potrzebna?

ted
ted
6 dni temu
Reply to  Jowita

Jeszcze tylko jedno pytanie jakie informacje zawiera zatem takie zaświadczenie?

Roksana
Roksana
10 dni temu

Witam serdecznie. Dnia 1.04 zakończyła się umowa na czas próbny. 25.03 otrzymałam l4 które trwa do teraz. Zasiłku nadal brak. Czy powodem tego może być fakt iż na ZUS PUE widnieje jakbym była dalej ubezpieczona u pracodawcy? Czy to dla zusu oznacza ze jestem dalej zatrudniona? Pracodawca przekazał z3.

Roksana
Roksana
9 dni temu
Reply to  Jowita

Tak. Wszystko zlozone. Ale zasiłku od 1,5 mc brak. Na ZUS PUE nie widze końca ubezpieczenia ze strony pracodawcy poprzedniego.

Roksana
Roksana
9 dni temu
Reply to  Jowita

Pracodawca złożył dokumenty 1.04 a ja pierwsze z10 i z53 25.03.

Roksana
Roksana
9 dni temu
Reply to  Jowita

Pomyliłam się. Zlozylam 31.03. Ale drugi raz zlozylam jeszcze Z10 i Z53 przy drugim zwolnieniu lekarskim 8.04.

Marcin
Marcin
10 dni temu

Dzień dobry,

Mam pytanie. Byłem zatrudniony do 31.03.2020.
Od 6.04.2020 jestem na zwolnieniu lekarskim. Po 30 dniowym okresie przebywania na zwolnieniu poszedłem do ZUS złożyć papiery w związku z zasiłkiem chorobowym.
Pani w okienku wzięła ode mnie jedynie oświadczenie z-10 i wydruki zwolnień – na moje pytanie o konieczność złożenia druku ZAS 53 stwierdziła, że nie muszę go wypełniać gdyż mam wydruki zwolnień.
Proszę o odpowiedź czy nie zostałem wprowadzony w błąd, gdyż wszędzie czytam o konieczności zlozenia również druku ZAS 53.

Dziękuję i pozdrawiam

Maciej
Maciej
10 dni temu

Witam serdecznie – mam pytanie. Z dniem 30.03.2020 skończyła mi sie umowa o prace. do tego dnia byłem na zwolnieniu. Od 1.04.2020 mam przedłużone dalej – wysłałem 14.04 druk do zusu Z10 oraz zas 53 – po tym okresie otrzymalem kolejne zwolnienie. Czy cos jeszcze musze dosylac uzupelniac? Zatrudniony byłem u pracodawcy na umowe o prace przez okres 3 lat – czy Zus w tym przypadku zglasza sie do pracodawcy o jakis druk i czy ten mu wysle ? (w obecnej sytuacji jest problem w kontakcie z zus a nie chcialbym dzwonci do bylego pracodawcy). W zwiazku ze mam kolejne… Czytaj więcej »

Maciej
Maciej
10 dni temu
Reply to  Jowita

W ePuap Zusu własnie wypełniam z53 o kolejne dokumenty.
Mam pytanie – pojawia sie pytanie o Roli:
1. Ogolna – Imię i nazwisko
2. Ubezpieczony – imię i nazwisko
3. Inna – wprowadzanie reczne – jak sie do tego ustosunkować

Tak jak pisalem wczesniej jestem po zakonczeniu umowy o prace…

Z góry dziekuje

Maciej
Maciej
10 dni temu
Reply to  Maciej

Pani Jowito, mogę prosić o podpowiedź ?

Gabriela
Gabriela
10 dni temu
Reply to  Maciej

Witam, ja mam bardzo podobną sytuację, wysyłam ZAS-53 zawsze z panelu Ubezpieczonego i tak jest dobrze. Nawet jeśli jesteś po ustaniu zatrudnienia, masz nadal prawo do ubezpieczenia ponieważ płaci Ci zus. Tak więc rola ubezpieczony.
Jedno małe pytanie – bo sama się zastanawiam, czy z każdym kolejnym nowym zwolnieniem muszę wysyłać też druk Z-10 czy wystarczy samo zas-53? Czy Z-10 to tylko takie jednorazowe oświadczenie? I potem wystarczy tylko składać zas-53? Dobrze rozumiem? Podpowie ktoś? 😉

Gabriela
Gabriela
10 dni temu
Reply to  Jowita

Dziękuję pięknie za odpowiedź:)

Maciej
Maciej
10 dni temu
Reply to  Gabriela

Dzięki 🙂

Kasia
Kasia
10 dni temu

dzień dobry, ja mam pytanie do poniższego przykładu gdyż jestem w podobnej sytuacji: Pracownik zatrudniony od roku na czas określony do dnia 29.02.2020 stał się niezdolny do pracy od 27 lutego do 5 marca 2020r. kolejne zwolnienia za okres od 06.03 do 20.03.2020 i następne od 21.03 do 3.04.2020 od 27 do 29.02.2020r. pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe, (ROZUMIEM) od 01.03 do 05.03.2020r. pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy, pracodawca przekazuje Z-3,a pracownik Z-10 (PYTANIE 1 : A co z drukiem ZAS-53? czy też go przekazuję do ZUS?) od 06.03 do 20.03.2020r. składamy wniosek o zasiłek chorobowy przekazujemy do ZUS ZAS-53, od 21.… Czytaj więcej »

sylwia
sylwia
10 dni temu

dzień dobry, jaka date wpisac ‚data ustania tytułu ubiezpieczenia’ jesli umowe mialam do 9.05. a od 20.03. jestem na ciągłym L4. (data rozwiazania umowy czy data kiedy minelo 33 dni L4)? prosze o pomoc

sylwia
sylwia
10 dni temu
Reply to  Jowita

a kogo wpisać w danych płatnika jesli juz nie mamjuz umowy o prace?

Daniel
Daniel
10 dni temu

Dzień dobry. Jestem pacjentem onkologicznym, po ustaniu stosunku pracy leczyłem długą anginę ropną z powikłaniami. Zwolnienie trwało ponad 30 dni, ale lekarz nie wpisał na nim kategorii E. Czy to może wpłynąć na wypłatę świadczenia?

Jan
Jan
11 dni temu

Stosunek pracy ustał 31.03.2020 r. 14.04.2020 rozpoczęło mi się 30-dniowe zwolnienie lekarskie. Od 1996 prowadzę DG, z tytułu której do tej pory opłacałem tylko ubezpieczenie zdrowotne. Ubiegam się o zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (ze stosunku pracy). 14.05.2020 złożyłem wnioski ZAS-53 i Z-10. Czy należy jeszcze składać Z-3, Z-3a lub Z-3b (i który)? – W niektórych miejscach czytam, że ZAS-53 i Z-3(b) składa się alternatywnie i wystarczy jeden z nich…

Krzysiek
Krzysiek
11 dni temu

Witam, mam następujące pytanie. Z końcem kwietnia upłynął okres mojego wypowiedzenia w byłej już pracy. Od 21 kwietnia do 11 maja byłem na zwolnieniu lekarskim, a teraz od 12 maja do 22 maja mam kolejne. zarejestrowałem się na stronie ZUS i jakiś czas temu w trakcie pierwszego zwolnienia złożyłem elektronicznie oświadczenie Z-10. Teraz chcę złożyć ZAS-53 i mam problem z rubryką cyt.: Wniosek o zasiłek chorobowy dotyczy okresu niezdolności do pracy z powodu choroby przypadającego: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 1. w okresie ubezpieczenia chorobowego / wypadkowego 2. po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego / wypadkowego z dniem: Choroba zaczęła się jeszcze… Czytaj więcej »

Krzysiek
Krzysiek
11 dni temu
Reply to  Jowita

30.04 byłem jeszcze pracownikiem, a od 1 maja już nie jestem. W części „Wniosek o zasiłek chorobowy dotyczy okresu niezdolności do pracy z powodu choroby przypadającego…” zaznaczyłem drugą opcję, czyli że po ustaniu ubezpieczenia i zaznacza mi, abym wstawił datę ustania ubezpieczenia. 30.04, czy 01.05?

Krzysiek
Krzysiek
11 dni temu
Reply to  Jowita

Bardzo Pani Dziękuję, za pomoc.

Gosia
Gosia
11 dni temu

Witam. dnia 23 marca ustało moje zatrudnienie. Dnia 30 marca zlozylam do zusu z tytulu ciazy wnioski z53,z10 podanie napisalam i zwolnienie lekarskie o zasilek chorobowy. w kwietniu lekarz wyslal kolejne do zus zwolnienie. i dalej cisza.. jedna pani mi powiedziala dzis na infolini ze do kazdego zwonlnienia muze dolaczac rowniez wniosek z53 co miesiac ..? wiec moje pytanie czy musze co miesiac dołączac wniosek z53 ?sprawa jest w trakcie rozpatrzenia

Gosia
Gosia
11 dni temu
Reply to  Gosia

A czy na jednym wniosku mogę wpisać daty z dwóch lub trzech zwolnień?

Gosia
Gosia
6 dni temu
Reply to  Jowita

Witam jeszcze raz dziś dostałam telefon od zus że mój pracodawca nie wyrejestrował mnie. Moja umowa ustała 22.03. I dostałam świadectwo pracy.
Czy mam się tym martwić, czy To już problem pracodawcy ?

Izabela
Izabela
11 dni temu

Witam. 31 marca otrzymalam wypowiedzenie umowy. Od 31 marca do 10 kwietnia miala jedno zwolnienie. Od 11.04 do 14.04. Nastepnje od 15.04 do 19.04 nastepnie od 20.04 do 4.05 i od 5.05 do 17.05. Wiem ze pracodawca wyslal z3 do zusu. Co muszd zrobic ja zeby dostac wynagrodzenie? Czy dokumnet zas53 musi byc wypelniony za kazde z moich 5 zwolnien osobno? Czy e doument wypelniam jak podmiot ogolny czy ubezpieczony.? Dziekuje za odpowoedz

Izabela
Izabela
11 dni temu
Reply to  Izabela

Pani Jowito prosze o odpowiedz

Izabela
Izabela
10 dni temu
Reply to  Jowita

Pisała Pani że na jednym zas 53 mozna umiescic 3 zwolnienia. Czy w takim razie na zwolnienie nr 4 musze wypelnic nowy dokument?

Agata
Agata
12 dni temu

Witam, Uprzejma prośba o odpowiedź Mąż miał umowę o pracę do 31 marca. Nie została mu przedłużona. Od 30 marca do chwili obecnej przebywa na zwolnieniu lekarskim. Wszystkie dokumenty i wnioski mamy złożone czyli zas-53, z-10. Lekarz poinformował nas że uzezpieczenie zdrowotne wygasa 12 maja i w celu kontunuowania zwolnienia potrzeba zaświadczenia z ZUS o przedłożeniu wniosku o zasiłek za okres po ustaniu zatrudnenia, bodajże ZUS-EWNUU. Taki wniosek złożyliśmy lecz w PUE nic się nie dzieje, telefon w ZUSie jest wyłączony. Zgłosiłam zatem męża 11 maja do ubezpieczenia NFZ ze swojego zakładu pracy. Zwolnienie zostało przedłużone 13 maja- 26 maja.… Czytaj więcej »

Agata
Agata
12 dni temu
Reply to  Jowita

Dziękuję za odpowiedź, W takim razie nie potrzebne było zgłaszanie męza do ubezp skoro i tak jest uprawniony do wizyt. Ja takie potwierdzenie zgłoszenia wniosku wygenerowałam z PUE lecz w przychodni nie bardzo chcieli zaakceptować z uwagi na niejasny format pliku, brak loga ZUSu (nie wyglądało to jak oficjany dokument) Czy fakt zgłoszenia męza nie będzie kolidował z uprawnieniami do uzyskania zasilku? Pracodawca przekazał z-3 w dniu 6 kwietnia. Komplet dokumnetow zlozylismy dopiero 5 maja takze bardzo pozno. Spodziwamy sie opoznienia. Bardzo Pani dziękuję. Pani strona jest prawdziwą skarbnicą wiedzy

Andrzej
Andrzej
12 dni temu

Witam, chciałbym się upewnić. Umowę miałem do 29 kwietnia, od 28-30 kwietnia byłem na l4, kolejne mam od 30 kwietnia do 20 maja. Rozumiem, że musze słożyc z-10 i z-53. W z-10 wpisuje date 28-30 kwietnia a w z-53, 30 kwietnia do 20 maja tak?

Monika
Monika
12 dni temu

Witam, do 31.03 miałam umowę o pracę na czas określony. Od 30.03 przebywam na l4 do 14.04, od 15.04 do 4.05 oraz od 5.05 do 22.05, złożyłam wniosek z10 oraz wniosek zas53 za okres od 30.03 do 14.04 ; od 15.04 do 4.05 oraz drugi wniosek zas 53 za okres od 5.05 do 22.05. Nadal nie dostałam wypłaty zasiłku, proszę o pomoc co powinnam wypełnić w tej rubryce: Wniosek o zasiłek chorobowy dotyczy okresu niezdolności do pracy z powodu choroby przypadającego: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) „X” – w okresie ubezpieczenia chorobowego / wypadkowego „X” – po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego… Czytaj więcej »

Sylwia
Sylwia
12 dni temu

Witam 🙂
Jeśli wypełniam dokumenty ZUS z-10 i z-53 po rozwiązaniu umowy, L4 było już w trakcie umowy ,przedłużane później po zakonczeniu, to dokumenty wypełniając przez PUE ZUS to mam wypełniać przez profil ogólny czy ubezpieczony, jest jakaś różnica? Z góry dziękuję za pomoc 🙂

Karolina
Karolina
11 dni temu
Reply to  Jowita

A jeśli ja złożyłam z profilu ogólnego bo dane w ZUS były nieaktualne, tzn. adres zamieszkania to źle? Czy otrzymam mimo tego zasiłek?

Mati
Mati
12 dni temu

Witam,
30.04 wygasła umowa o pracę na czas określony.
1. zwolnienie 13.04-.26.04
2. zwolnienie 27.04-10.05
3. zwolnienie 11.05-24.05

rozumiem że do zasiłku chorobowego muszę wysłać oświadczenie z-10 i z-53 zbiorczo od 01.05 do 24.05?
mam również pytanie, w oświadczeniu z-10 jest pytanie o uprawnienie do zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli nie rejestrowałem się w żadnym urzędzie pracy to mam zaznaczyć że nie jestem uprawniony tak? Dziękuje z góry za pomoc.

Marti
Marti
13 dni temu

Dzień dobry, Pani Jowito… Od 8-18 próbowałam dodzwonić się na infolinię ZUS’u i zaraz dostanę białej goraczki… Chciałam się dowiedzieć czy wszystko dobrze rozumiem co mam zrobić/złożyć. Opis sytuacji: 1. 27.04-30.04 L4 jelitowka podczas zatrudnienia 2. Niemiłe zaskoczenie o nie przedłużeniu umowy o pracę. Kontynuacja L4 na jelitowke 01.04-04.05 3. Zmiana przychodni, lekarza rodzinnego (nie wiem czy to ma znaczenie i choroby z tytułu której L4) 05.05-17.05 4. Prawdopodobnie nastąpi kontynuacja L4. Rozumiem, że: Za pierwszy okres wypłacił mi zakład pracy. Za drugi okres mam złożyć Z-10. Za trzeci okres mam już teraz składać Z-53 czy czekać na czwarty okres… Czytaj więcej »

Marti
Marti
13 dni temu
Reply to  Marti

Teoretycznie skoro niezdolnosc do pracy powstała podczas zatrudnienia to nie obowiązuje mnie to 30 dni, ale gdzieś mi się obiło o uszy że jak jest nowa choroba po ustaniu zatrudnienia a nie kontynuacja tej podczas zatrudnienia to się nie liczy ciągłość?

Marti
Marti
12 dni temu
Reply to  Jowita

Dziękuję bardzo. A co z tym adresem we wnioskach?

Marti
Marti
12 dni temu
Reply to  Jowita

Tak myślałam. Dziękuję. A to Z-10 już składać czy dopiero z tym 53. Boję się, że tam mają jakieś terminy, nie dopatrze czegoś i zostanę bez środków do życia.

Emilia
Emilia
13 dni temu

Witam,
dwa tygonie przed zakonczeniem umowy wykorzystalam urlop wypoczynkowy.
Umowa zostala zakonczona z dniem 30.04.2020
dzisiaj tzn. 11.05-01.06 dostalam zwolnienie od lekarza… czyli moge wnioskowac o zasilek chorobowy( po utaniu zatrudnienia ) juz teraz skladajac zas 53 i zas 10… czy musze czekac do przedluzenia tego zwolnienia by uzyskac wyplate zasilku ?
W firmie pracowalam na umowe oprace ponad rok ale nie przedluzono mi umowy ze wzgledu na nasza sytuacje z koronawirusem.
Mam na utrzymaniu dwoch synow i zalezy mi na pieniadzach by jakos nas zabezpieczyc finansowo.
Prosze o odpowiedz.

Kamila
Kamila
13 dni temu

Witam Pani Jowito. Moje zatrudnienie trwało do 30.04.2020 wg.świadectwa pracy.Od dnia 30.04.20 do 28.05.20 przebywam na L4 .Pracodawca wypłacił mi za 1 dzień chorobowy 80% (nadmienię ,że to zakład Państwowy)Kiedy i jaki wniosek muszę złożyć do ZUS i co w sytuacji kiedy dalsze zwolnienie lekarskie będzie kontynłowane od 29.05.2020? Muszę odczekać 30 dni od pierwszego zwolnienia aby złożyć wniosek o wypłatę?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Kamila
Kamila
13 dni temu
Reply to  Jowita

Serdecznie dziękuję za pomoc.

Kamila
Kamila
12 dni temu
Reply to  Jowita

W Z-10 zaznaczam, że występuję o zasiłek chorobowy zaznaczam też że za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia?

Kamila
Kamila
10 dni temu
Reply to  Jowita

Jeśli wysłałam Z-10 z profilu świadczeniobiorca to jest OK? Będzie to honorowane ? Czy muszę z profilu ogólny lub ubezpieczony wysłać jeszcze raz ?

Kamila
Kamila
10 dni temu
Reply to  Kamila

Mam wypełnić Z-10 to w profilu ogólny lub ubezpieczony wysłać jeszcze raz ?

Urszula
Urszula
16 dni temu

Mam pytanko jeżeli lekarz wystawił ręcznie dzisiaj zwolnienie poniewaz byla awaria systemu czy cos to ile jest czasu żeby dostarczyc osobiście

Tomasz
Tomasz
16 dni temu

Witam. Mam złożone wszystkie dokumenty do zasiłku chorobowego. Zapytam się jaki czas ma ZUS by wypłacić zasiłek chorobowy za kolejne L4, nadmieniam część zasiłku chorobowego już mam zatwierdzone do wypłaty a teraz chodzi mi o to mam kolejne zwolnienie lekarskie i jaki czas ma ZUS by wypłacić zasiłek za kolejne zwolnienia

Damian
Damian
16 dni temu

Witam. 30.04 wygasła moja umowa o pracę. Na zwolnieniu lekarskim jestem od 6.05 – 19.05. Podejrzewam kontynuację choroby. Czy wniosek Z53 i Z10 złożyć dopiero po otrzymaniu kolejnego zwolnienia jeśli zbiorcza liczba dni z obu zwolnień przekroczy 30? Czy też któryś z tych wniosków należy złożyć już teraz?

Urszula
Urszula
17 dni temu

Witam. Mam pytanie jeśli jestem na L4 od 24.04-08.05.teraz w dalszym ciągu od 09.05-22.05.a stosunek pracy do 25.04.2020.Został złożony Z10 .teraz jaką datę wpisać w ZAS 53

Urszula
Urszula
16 dni temu
Reply to  Jowita

Czy w Zas 53 wpisać od 24.05-08.05 czy tylko 09.05-22.05.ponieważ z 10 juz zostało złożone

Urszula
Urszula
16 dni temu
Reply to  Jowita

Dziękuję za informacje

Bronisława
Bronisława
17 dni temu

Jaki jest termin na złożenie Z-10 ? Zwolnienie rozpoczęte w okresie zatrudnienia i kontynuowane po ustaniu zatrudnienia. Czy opóźnienie w złożeniu może skutkować odmową wypłaty zasiłku chorobowego?

Poul
Poul
17 dni temu

Czy złe wypełniony zas 53 przez złe wpisany dzień ustania zatrudnienia wypełniać go jeszcze raz czy czekac za odpowiedzią z ZUS?

Dorota
Dorota
17 dni temu

Dzień dobry. Mialam umowę na okres próbny do 30.04. Jestem na zwolnieniu L4 od polowy marca i dalej je kontynuuje. W dniu 30.04 zostalo wystawione kolejne zwolnienie na okres 01.05-31.05. Mam sama zlożyć jednoczesnie Z-10 i zas-53 i czy jeszcze musze wypelniac Z-3a? Mąż ubezpieczyl mnie w firmie, w ktorej ma umowę o pracę i teraz platnikiem skladek od 01.05 stala sie jego firma, natomiast na zwolnieniu jest NIP mojego ostatniego pracodawcy. Kogo mam wpisać jako platnika skladek za okres 01.05-31.05 w podaniu zas-53? Pozdrawiam

Dorota
Dorota
17 dni temu
Reply to  Jowita

Nie jestem zatrudniona w firmie męza tylko maz mnie ubezpieczyl w swojej firmie jako czlonka rodziny. Czy moge miec zasilek albo czy mam zrezygnowac z ubezpieczenia mnie przez firme meza jako czlonka rodziny? Dziękuję za informację

Dorota
Dorota
17 dni temu
Reply to  Jowita

Dziękuję za informację

Pawel
Pawel
17 dni temu

Witam Wysłałem wniosek zas-53 Przez platformę pue tylko niedocztalem niestety wszystkiego i wpisałem datę ustania zatrudnienia 1.01.2020 choć umowę miałem do 31.12.2019 czy powinienem wysłać nowy wniosek czy czekac za rozpatrzeniem? Wniosek wysłałem 27.04.2020 Dodatkowe pytanie czy kontynuacja zwolnienia przy zmianie lekarza bo w zaistniałej sytuacj epidemiologicznej niestety byłem zmuszony muszę wysyłać karte z podpisem i pieczątka lekarza czy zas-53 wystarczy bo niestety na infolini ZUS dostaje różne informacje ( za pierwszym połączeniem dostałem info ze nic nie muszę składać ze względu na sytuacje epidemiologiczna , drugie połączenie ze muszę wysłać wniosek zas-53 przez PUE i to wystarczy , trzeciego… Czytaj więcej »

Urszula
Urszula
18 dni temu

Witam. 15 kwietnia skończyła mi się umowa i nie zostala przedłużona. Od 6 .04.-06.05 byłam na L4 i zakład złożył Z3 ja Z10 i ksero świadectwa pracy. Od 07.05 – 07.06 jestem nadal L4 .Składając wniosek Zas-53 jaki okres wpisać od -do

Urszula
Urszula
18 dni temu
Reply to  Jowita

Dziękuję za informacje

Damian
Damian
18 dni temu

Witam. Po ustaniu tytułu zatrudnienia przebywam na zwolenniu lekarskim. Zasilek został już wypłacony przez ZUS, ale nadal kontunuuje zwolnienie od 04.05 do 31.05. 2020. Czy w L4 podając lekarzowi NIP byłego pracodawcy zrobiłem źle? Czy powinienem podać tam już NIP Zusu skoro to on wyplacal ostatni zasiłek? Czy do kolejnego zwolnienia także muszę dołączyć z53 i także wpisać tam byłego pracodawcę jako płatnika składek, mimo że łącząca mnie z nim umowa trwała do 30.03.2020?

Radek
Radek
6 dni temu
Reply to  Jowita

czyli jeśli zwolnienie będzie kontynuowane to za każdym razem ma być na nim NIP ostatniego pracodawny oraz również ostatniego pracodawcę wpisujemy w kolejnych wnioskach zas-53 jako płatnika, tak ?

Magda
Magda
18 dni temu

Jeżeli umowa została rozwiązana 20.04.2020 to data ustania tytułu ubezpieczenia będzie 20.04.2020 czy 21.04.2020 ?

Konrad
Konrad
18 dni temu

Witam, dostałem wypowiedzenie do 18.04, na zwolnieniu przebywam od 6.04 do 15.04 nastepne zwolnienie od 16.04 do 24.04 i kolejne do dnia dzisiejszego, wiec wystarczy ze od dnia 25 zloze zas53? czy jeszcze jakies dokumenty musze skladać?

Karolina
Karolina
20 dni temu

Witam. Przeczytałam wszystkie poniższe komentarze i niestety nie do końca wszystko rozumiem. Moja umowa z obecnym pracodawcą wygasła 30.04 po upływie 3 miesięcznego okresu mojego wypowiedzenia, mimo tego w świadectwie pracy mam wpisane „na mocy porozumienia stron”. Na zwolnieniu lekarskim jestem od 1.04 do 10 maja. Z tego co zrozumiałam muszę złożyć Z10 za okres od 1.05 do 10.05 (teraz Z53 jest niepotrzebne). Gdyby moje zwolnienie się przedłużyło to składam wtedy tylko Z53, ale czy muszę w nim znów uzbierać 30 dni czy jeśli zwolnienie dostanę np od 11 do 20 maja to mogę za ten okres od razu złożyć… Czytaj więcej »

Karolina
Karolina
19 dni temu
Reply to  Jowita

Dziękuję Pani Jowito za pomoc. A czy dział specjalny w moim przypadku nie stanowi przeszkody? Zapoznałam się z formularzem jednak nie do końca jestem tego pewna.

Joanna
Joanna
20 dni temu

Jestem normalnie zatrudniona w firmie która ma mniej niż 20 pracowników. Jest to zwolnienie z powodu ciąży. Teraz ZUS ma płacić. Do pierwszego takiego zwolnienia lekarskiego (31.03–27.04) księgowy zlozyl z-3. Do kolejnego (28.04-18.05) już nie złożył, bo twierdziła że nie musi skoro to kontynuacja. Dzisiaj byłam w ZUS i Pani powiedziała że do tego kolejnego zwolnienia mogę sama wypełnić druk z53. Tutaj czytam, że ten druk dotyczy innych sytuacji. Czy dostanę zasiłek na podstawie tego druku z-53?

aneta
aneta
9 dni temu
Reply to  Jowita

a nie Zas -12 przez pracodawcę kalo kontynuacja zasiłku?

Agata
Agata
20 dni temu

dzień dobry,
umowa skończyła mi się 20.04 – nie została przedłużona.
pierwsze zwolnienie mam 30.03 – 30.04 kolejne mam 01.05 – 31.05. składam Wniosek ZAS-53 oraz Oświadczenie Z-10 proszę mi powiedzieć od kiedy mam wpisać o zasiłek od 21.04 czy po 33 dniach zwolnienia czyli od04.05

Patrycja
Patrycja
20 dni temu

witam serdecznie. z dniem 1.04 ustało moje zatrudnienie. l4 mam od 25.03 do 15.04 i kolejne 15.04 do 7.05. złozyłam wszystkie wnioski i pracodawca Z3. do dziś nie ma zasiłku. Co może być powodem braku zasiłku do tej pory?

Patrycja
Patrycja
20 dni temu
Reply to  Jowita

Czy jeśli pierwsze z53 wysłałam 1.04 a kolejne 15.04 to mogę się spodziewać zasiłku na dniach czy bliżej 15.05 kiedy minie 30dni od ostatniego wniosku?

Patrycja
Patrycja
20 dni temu
Reply to  Jowita

Bardzo proszę o odpowiedz Czy jeśli pierwsze z53 wysłałam 1.04 a kolejne 15.04 to mogę się spodziewać zasiłku na dniach czy bliżej 15.05 kiedy minie 30dni od ostatniego wniosku? nie daje mi to spokoju

Patrycja
Patrycja
20 dni temu
Reply to  Jowita

Podobno 1.04.

Patrycja
Patrycja
20 dni temu
Reply to  Jowita

Czyli rozumiem ze może to być kwestia braku Z3?
Czy opoznienie może wynikać z sytuacji w kraju?

Aga
Aga
20 dni temu

Witam serdecznie. Moje zatrudnienie ustało w dniu 30.04. od 17.04 do 30.04 przebywałam na zwolnieniu. Następne zwolnienie otrzymałam od 1.05 do 22.05. rozumiem że do ZUSu powinnam złożyć wniosek 53 i Z10. A co, jeśli w przypadku tego drugiego zwolnienia (1.05-22.05) zmieniony został mój adres ponieważ zmieniłam miejsce pod którym przebywam na zwolnieniu, na tym drugim zwolnieniu, widnieje już nowy adres pod którym jestem „dostępna” w razie kontroli. Czy w tych wnioskach również powinnam podać zatem ten nowy adres który widnieje na obecnym zwolnieniu? Mam także pytanie, czy o zaświadczenie Z3 które składa pracodawca powinnam ja się do niego o… Czytaj więcej »

Aga
Aga
20 dni temu
Reply to  Jowita

Dziękuję za informację. Czyli rozumiem, że np. przy okazji kolejnego zwolnienia od 23.05 na kolejne 3 tyg wówczas mam złożyć oba wnioski i jakie wówczas powinnam podać we wnioskach ramy czasowe za które składam wnioski? osobno podac 01.05-22.05 + nastepny okres zwolnienia od 23.05-06.06?

patrycja
patrycja
23 dni temu

witam serdecznie. z dniem 1.04 ustało moje zatrudnienie. l4 mam od 25.03. złozyłam wszystkie wnioski i pracodawca Z3. do dziś nie ma zasiłku. na ZUS PUE w płatnikach wyswietla dawnego pracodawce bez daty koncowej ubezpieczenia. czy to moze byc powod braku zasiłku? czy jest cos co moge zrobic w tej sytuacji?

Dorota
Dorota
23 dni temu

Czy jeżeli prowadzę działalność gospodarczą nie rejestrowaną muszę w pkt.8 (Z-10) wpisać to i czy to spowoduje, że nie otrzymam zasiłku chorobowego

Dorota
Dorota
23 dni temu

Witam, proszę o pomoc, 31.03.2020 podpisałam wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron z winy pracodawcy, Od 06.04. – 10.05.2020 (35 dni) przebywam za zwolnieniu lekarskim, podejrzewam kontynuacje zwolnienia. Moje pytanie brzmi jakie dokumenty muszę przesłać do ZUS aby otrzymać zasiłek chorobowy, dodam, że posiadam profil zaufany oraz jestem zarejestrowana w PUE ZUS, pozdrawiam

Dorota
Dorota
23 dni temu
Reply to  Jowita

czy te dokumenty mam złożyć przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego i czy będę musiała składać kolejny raz jeżeli będę kontynuować zwolnienie lekarskie

Dorota
Dorota
23 dni temu
Reply to  Jowita

Bardzo dziękuję za odpowiedź, a czy w internecie znajdę przykładowo wypełniony Z -10

Julita
Julita
23 dni temu

Dzień Dobry mam pytanie, miałam zwolnienie od 17 do 30 kwietnia, w międzyczasie 30 kwietnia wygasla mi umowa o pracę, teraz od 1 do 15 maja mam następne, czyli jak dobrze rozumiem, żeby dostać zasiłek chorobowy muszę mieć 30 dni niezdolności do pracy?