Najnowsze artykuły

Nowy wzór umowy o pracę w 2016

Nowy wzór umowy o pracę zacznie obowiązywać od 22.02.2016 r. Zmiana polega na dodaniu pkt 3 do umowy. Nowy wzór umowy znajdziesz TUTAJ Punkt 3 nowej umowy, dotyczy umów na czas określony  do których nie stosuje się limitów...

Umowa o pracę na okres próbny

Maksymalny czas i cel na jaki może zostać zawarta umowa na okres próbny Umowę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania...

Przepisy przejściowe dotyczące umów...

Na temat nowelizacji Kodeksu pracy która wejdzie w życie z dniem 22.02.2016 w zakresie dotyczącym  ograniczenia zawierania umów na czas określony pisałam: TUTAJ   Z kolei przepisy przejściowe nowelizujące Kodeks pracy w...

Umowy na czas określony po zmianach...

Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca ograniczenia zawierania umów na czas określony wejdzie w życie 22.02.2016   Natomiast informacje na temat przepisów przejściowych dotyczących umów na czas określony...

Okres wypowiedzenia umowy zawartej ...

Okres wypowiedzenia umowy na zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeżeli pracownik...

Informacja o warunkach zatrudnienia

Pracodawca zatrudniający powyżej 20 pracowników, informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o: obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu...