Najnowsze artykuły

Umowa o pracę na okres próbny

Maksymalny czas i cel na jaki może zostać zawarta umowa na okres próbny Umowę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania...

Przepisy przejściowe dotyczące umów...

Na temat nowelizacji Kodeksu pracy która wejdzie w życie z dniem 22.02.2016 w zakresie dotyczącym  ograniczenia zawierania umów na czas określony pisałam: TUTAJ   Z kolei przepisy przejściowe nowelizujące Kodeks pracy w...

Umowy na czas określony po zmianach...

Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca ograniczenia zawierania umów na czas określony wejdzie w życie 22.02.2016   Natomiast informacje na temat przepisów przejściowych dotyczących umów na czas określony...

Okres wypowiedzenia umowy zawartej ...

Okres wypowiedzenia umowy na zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeżeli pracownik...

Informacja o warunkach zatrudnienia

Pracodawca zatrudniający powyżej 20 pracowników, informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o: obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu...

Zawieranie kolejnych umów na czas o...

Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące...