Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny

Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem czasu na który została zawarta, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem.

 

Każdy rodzaj umowy o pracę może zostać rozwiązany za wypowiedzeniem przez pracownika:

  • w każdym czasie trwania stosunku pracy,
  • bez konieczności podawania przyczyny wypowiadania umowy,
  • wypowiedzenie umowy powinno zostać złożone pracodawcy na piśmie.

 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

 

 

Jak liczyć 3 dniowy okres wypowiedzenia

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
Print Friendly, PDF & Email